HOME  |  In de gemeente  |  Klussendienst

Klussendienst

De gemeente Goes ziet graag dat elke inwoner een fijn thuis heeft. Wat een huis een thuis maakt, uit zich vaak in kleine dingen. Die prachtige foto’s van uw (klein) kinderen aan de wand, een lampje dat werkt of een onkruidvrij tuinpad waar u probleemloos met uw rollator of rolstoel over heen kunt.

Maar waar kunt u terecht als u zelf niet meer in staat bent om deze klussen uit te voeren en u niemand in uw nabije omgeving om hulp kunt vragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente Goes. Bij wijze van proef is de gemeente in nauwe samenwerking met de Ruilwinkel in februari 2014 gestart met een klussendienst. Deze proef is in principe voor de duur van ongeveer een jaar en bij succes wordt de proef omgezet in een definitieve samenwerking. De klussendienst wordt uitgevoerd door medewerkers van het Nijverheidscentrum en is bedoeld voor eenvoudige klussen, die binnen een dagdeel uit te voeren zijn. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van lampjes, ophangen van schilderijen, witten van een plafond of een straatje verleggen etc.

Wie komt in aanmerking?

In de eerste plaats gaan we ervan uit dat u zelf niet in staat bent om de klus uit te voeren. Verder verwachten wij dat u eerst probeert in uw eigen omgeving hulp en ondersteuning te krijgen. Als dit niet lukt en u bent (financieel) niet in staat om de klus door een betaalde professional te laten uitvoeren, dan kunt u mogelijk geholpen worden door de klussendienst.

Hoe meld u een klus aan?

U kunt een aanvraag indienen bij de coördinator van de Ruilwinkel. Hiervoor kunt u het beste persoonlijk langskomen bij de winkel. Als dit niet mogelijk is, kunt u natuurlijk ook bellen. Bij het eerste contact vragen we u om een aanvraagformulier in te vullen. De coördinator van de ruilwinkel gaat vervolgens aan de slag met uw aanvraag. Aan de hand van een aantal afspraken en regels wordt beoordeeld of de klus in behandeling wordt genomen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wijst de coördinator u op alternatieven en mogelijkheden hoe u de klus wellicht wel kunt organiseren.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten vooral dat u duidelijk bent over wat er moet worden uitgevoerd. Dit vragen wij u om zo in te kunnen schatten of wij de klus aan kunnen. Voor de benodigde materialen dient u zelf te zorgen. U moet deze ook zelf betalen. Gaat het bijvoorbeeld om behang- of schilderwerk, dan zorgt u zelf voor behangpapier, plaksel, verf, kwasten, enzovoorts. In sommige gevallen kan de Ruilwinkel u daar ook bij helpen. Zij zoeken dan iemand die met u mee gaat naar de winkel of iemand die u advies kan geven. De kosten voor de materialen blijven voor eigen rekening.

Hoe betaalt u met punten van de Ruilwinkel?

Als de klus is uitgevoerd hoeft u dus geen geld te betalen. Wel worden de gewerkte uren berekend. Deze werkuren kunt u betalen met (uw inmiddels  opgespaarde) punten van de Ruilwinkel. U moet dus deelnemer van de Ruilwinkel zijn en over voldoende punten beschikken. Wanneer u (nog) onvoldoende punten heeft, kunt u in overleg met de coördinator voor een gepaste tegenprestatie zorgen. Maakt u zich daar geen zorgen over: in de Ruilwinkel gaan we ervan uit dat iedereen een tegenprestatie kan leveren.We willen dat zoveel mogelijk mensen profijt hebben van de klussendienst. Daarom kunnen we maar een beperkt aantal klussen uitvoeren en kunt u dus niet ongelimiteerd klussen aanvragen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Klussendienst? Neem dan contact op met: ‚ÄčNel Bouterse, coördinator klussendienst Ruilwinkel Goes. Zij is in de winkel aanwezig op maandag, woensdag en donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. U kunt haar bereiken per telefoon: 0113- 212 653 of per e-mail: n.bouterse@smwo.nl

Bezoekadres Ruilwinkel
Couwervestraat 2
4461 XD Goes