HOME  |  In de gemeente  |  Klimaat en duurzaamheid

Klimaat en duurzaamheid

Onze inwoners houden van de stad en de dorpen, de groene ruimte en het water waaraan we grenzen. Als gemeente willen we er hard voor werken om onze lucht zuiver, onze omgeving groen en onze stad leefbaar te houden tot in de verre toekomst.   

Daarom willen we energieneutraal zijn in 2045. We gebruiken dan helemaal geen vervuilende brandstoffen meer en alleen nog maar schone energie. Zo bewaren we het goede van Goes voor de toekomst. De onderwerpen waarop we inzetten en samenwerking zoeken met inwoners, organisaties en ondernemers zijn:

  • Een duurzame bebouwde omgeving
  • Het opwekken van zo veel mogelijk duurzame energie
  • Het inzetten op het gebruik van schone vervoersmiddelen
  • Het creĆ«ren en benutten van kansen voor het toepassen van circulaire economie
  • Zorgen voor een klimaatrobuuste omgeving

Het klimaatprogramma waarin dit verder is uitgewerkt kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Op deze pagina verzamelen we voor u links naar onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid en klimaat in de gemeente.

Duurzaam bouwloket

Onafhankelijk, professioneel en gratis advies over energie besparen en verduurzaming van uw woning.

Investeringssubsidie duurzame energie

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

De subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis maakt het mogelijk om bij het treffen van minstens twee isolerende maatregelen aan de woning ongeveer 20% subsidie van het Rijk te krijgen.

TERTS 

In de Vlaams-Nederlandse grensregio is geld beschikbaar gesteld om de energietransitie in kleinschalige ondernemingen te stimuleren. Goes doet mee aan het Interreg-project TERTS. Goese bedrijven kunnen zich aanmelden. Lees hierover meer door de link hierboven aan te klikken.

Te downloaden: