HOME  |  In de gemeente  |  Klimaat en duurzaamheid

Klimaat en duurzaamheid

Het wordt steeds warmer op de aarde. De uitstoot van broeikasgas CO2 is een belangrijke oorzaak. Door industrie en onze moderne manier van leven wordt er veel meer CO2 geproduceerd dan goed is voor de aarde. Wereldwijd zijn we het er over eens dat hier op alle niveaus iets aan moet gebeuren. Ook in de Goese samenleving, ook bij u thuis. Het klimaatprogramma 2019 – 2022  is een gids voor de komende jaren en vertelt welke doelen we in Goes willen bereiken en er hoe we ervoor kunnen zorgen dat wij én toekomstige generaties in Goes goed kunnen leven, werken en verblijven.

Goes wil in 2045 een energieneutrale gemeente zijn. Dit bereiken we door te werken aan:

  • Een duurzame bebouwde omgeving
  • Het opwekken van zo veel mogelijk duurzame energie
  • Het inzetten op het gebruik van schone vervoersmiddelen
  • Het creëren en benutten van kansen voor het toepassen van circulaire economie
  • Zorgen voor een klimaatrobuuste omgeving

We kunnen dit niet bereiken zonder positief en vernieuwend denken en doen vanuit de samenleving. Als gemeente willen we graag het goede voorbeeld geven. Daarnaast werken we aan bewustwording zodat zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en organisaties een steentje willen bijdragen. Dit betekent dat ook samenwerking een belangrijke manier is om onze doelen te bereiken. Het klimaatprogramma kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Op deze pagina verzamelen we voor u links naar onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid en klimaat in de gemeente.

Duurzaam bouwloket

Onafhankelijk, professioneel en gratis advies over energie besparen en verduurzaming van uw woning.

Investeringssubsidie duurzame energie

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

De subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis maakt het mogelijk om bij het treffen van minstens twee isolerende maatregelen aan de woning ongeveer 20% subsidie van het Rijk te krijgen.

TERTS 

In de Vlaams-Nederlandse grensregio is geld beschikbaar gesteld om de energietransitie in kleinschalige ondernemingen te stimuleren. Goes doet mee aan het Interreg-project TERTS. Goese bedrijven kunnen zich aanmelden. Lees hierover meer door de link hierboven aan te klikken.

Te downloaden: