HOME  |  In de gemeente  |  Klimaat en duurzaamheid

Klimaat en duurzaamheid

Onze inwoners houden van de stad en de dorpen, de groene ruimte en het water waaraan we grenzen. Als gemeente werken we er aan om onze lucht zuiver, onze omgeving groen en onze stad leefbaar te houden tot in de verre toekomst. Daarom willen we energieneutraal zijn in 2045. We gebruiken dan alleen nog maar schone energie. De onderwerpen waarop we inzetten en samenwerking zoeken met inwoners, organisaties en ondernemers zijn:

  • Een duurzame bebouwde omgeving
  • Het opwekken van zo veel mogelijk duurzame energie
  • Het inzetten op het gebruik van schone vervoersmiddelen
  • Het creëren en benutten van kansen voor het toepassen van circulaire economie
  • Zorgen voor een klimaatrobuuste omgeving

Hieronder leest u meer over onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid en klimaat in de gemeente. Het klimaatprogramma waarin dit verder is uitgewerkt kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Regeling Reductie Energiegebruik voor woningbezitters

Een makkelijk en snel aan te vragen subsidie die helpt bij het verduurzamen van uw woning. (Zo lang de voorraad strekt tot 31 maart 2021)

Transitievisie Warmte, praat u ook mee

Met een Transitievisie Warmte onderzoekt de gemeente op hoofdlijnen welke mogelijkheden er zijn en in welke wijken en buurten het logisch is om als eerste te starten met het werken aan schone warmtebronnen. 

Goes energieneutraal in 2045: alle B-tjes helpen

In 2045 gebruiken we in Goes alleen schone energie. Dit bereiken we stap voor stap samen met álle Goesenaren. Elke duurzame keuze telt mee. Hoe klein ook: alle B-tjes helpen!

Duurzaam bouwloket

Onafhankelijk, professioneel en gratis advies over energie besparen en verduurzaming van uw woning.

Investeringssubsidie duurzame energie

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

De subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis maakt het mogelijk om bij het treffen van minstens twee isolerende maatregelen aan de woning ongeveer 20% subsidie van het Rijk te krijgen.Er is een regeling voor particulieren en voor Verenigingen van Eigenaren (VvE).

Subsidie Passief bouwen

Een passiefhuis is de overtreffende trap van een bijna energiezuinige woning. Woningen die gecertificeerd zijn door de Stichting Passief Bouwen komen in aanmerking voor een subsidie die kan oplopen tot € 10.000.

TERTS 

In de Vlaams-Nederlandse grensregio is geld beschikbaar gesteld om de energietransitie in kleinschalige ondernemingen te stimuleren. Goes doet mee aan het Interreg-project TERTS. Goese bedrijven kunnen zich aanmelden. 

Te downloaden: