HOME  |  In de gemeente  |  Jeugdbeleid  |  Jeugdbeleid 2018-2022

Jeugdbeleid 2018-2022

Eind november 2017 is het nieuwe Jeugdbeleid vastgesteld. Omdat we met alles wat we doen voor onze jeugd nóg beter aan willen sluiten bij de lokale omstandigheden, zijn we de afgelopen maanden in gesprek geweest met verschillende experts op dit gebied. Jongeren - waaronder onze jongerenraad natuurlijk, ouder(s)/verzorger(s), professionals uit de jeugdzorg en het onderwijs. Allemaal konden ze bij ons aangeven wat hen bezighoudt, hun eigen ervaringen delen met wat wel en niet werkt en wat Goes nodig heeft. Hun vele reacties (live én online) hebben ons een inzicht gegeven in wat er speelt en leeft. We blijven met elkaar in gesprek en als het nodig is passen we daar de actie- en uitgangspunten uit dit plan op aan. 

 

Te downloaden: