HOME  |  In de gemeente  |  Jeugd en jongerenwerk

Jeugd en jongerenwerk

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor allerlei taken die voorheen bij de Rijksoverheid en de Provincie lagen, zoals jeugdzorg. Er is door de landelijke bezuinigingen minder geld beschikbaar om de nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Dat is vervelend maar de gemeente Goes gaat dit geld zo goed mogelijk inzetten. Via slimme en creatieve oplossingen willen we er voor zorgen dat we aan de meest kwetsbare groepen in onze gemeenten de juiste hulp en ondersteuning kunnen blijven bieden. Hier leest u meer over de veranderingen op het gebied van Jeugdzorg.

Wat gaat er veranderen?

 • De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, geestelijke jeugdgezondheidszorg en zorg voor jeugd met een (licht) verstandelijke handicap.
 • Doel: zorg en ondersteuning dichterbij, eenvoudiger en efficiënter organiseren.

Wat betekent dit voor de gemeente?

 • Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond opgroeien van kinderen.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de financiën en de organisatie. De instellingen hebben en houden de expertise over de aanpak en blijven verantwoordelijk voor de uitvoering.

Wat betekent dit voor u?

 • Eén loket voor alle jeugdzorg vragen: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), www.cjggoes-noordbeveland.nl.
 • Goede samenwerking tussen de verschillende dienst- en zorgverleners rondom uw vraag en situatie.
 • De eigen kracht en mogelijkheden van jeugd en gezinnen wordt maximaal gestimuleerd.

Is er een overgangsregeling?

 • Het jaar 2015 is een overgangsjaar. 
 • Mensen die nu jeugdzorg ontvangen of op de wachtlijst staan, krijgen dezelfde zorg in 2015. Uw zorgverlener blijft aanspreekpunt.
 • Indicaties die overgaan naar de Jeugdzorg bij gemeenten vallen gedurende de looptijd van de indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016, onder het overgangsrecht.

Wat gaat de gemeente doen?

 • Er wordt samengewerkt met gemeenten in de provincie Zeeland om de zorg voor jeugd goed te regelen.
 • De gemeente werkt samen met zorgverleners in de regio, zodat specialistische hulp altijd beschikbaar is.
 • De gemeente maakt afspraken met partners als scholen, huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties, wijkagenten etc. over goede samenwerking.
 • De gemeente organiseert 3 wijkteams (dekkend voor Goes) waarin door zorg- en welzijns medewerkers samengewerkt wordt, in overleg met u, aan de beste zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties.
 • De gemeente werkt via het CJG met één vast aanspreekpunt voor het hele gezin.

Meer informatie

www.hoeverandertmijnzorg.nl en www.cjggoes-noordbeveland.nl.