HOME  |  In de gemeente  |  Interreg Europe project ENSURE (2S07-006)

Interreg Europe project ENSURE (2S07-006)

Logo Interreg 2 Zeeën

ENSURE is een internationaal project dat wordt gefinancierd uit een Europese subsidie INTERREG 2 Zeeën, een Europees programma dat de samenwerking tussen regio’s uit verschillende landen bevorderd. Nederland, België, Noord Frankrijk en Engeland nemen deel aan het project. Het project loopt van 22 november 2019 en duurt tot 30 september 2022.

Beschrijving project ENSURE

Het project draait om kwetsbare gezinnen die door de huidige diensten van de overheid niet worden bereikt. Dit omdat er verschillende problemen in een gezin aanwezig zijn, die niet met één diagnose zijn te beoordelen. Het doel van het project is een allesomvattend model te ontwikkelen, dat enerzijds inzet op het aanpassen van de systemen en anderzijds het ontwikkelen van een peer-to-peer methode. Door gelijktijdig in te zetten op beide sporen, kunnen mensen in een vroeg stadium worden bereikt. Hierdoor worden kosten voor de grotere problemen, die in een later stadium kunnen ontstaan, beperkt, ontstaan minder kwetsbare gemeenschappen, is het mogelijk om gemeenschappen positief te ontwikkelen en komen mensen en hun omgeving in een opwaartse spiraal.

Resultaten

Een nieuw model om kwetsbaarheid te minimaliseren en te voorkomen en daarnaast om het de kloof te doorbreken tussen kwetsbare mensen en professionele organisaties. Een model gebaseerd op het zeer succesvolle ‘Moeders voor Moeders’-netwerk van peer-to-peer vrijwilligers, waarbij professionals, peer supporters en kwetsbare mensen aan elkaar worden gekoppeld en met elkaar samenwerken.

Twee trainingsprogramma’s inclusief de evaluatie hiervan. Eén programma is bedoeld voor professionals, vrijwilligers en non-profit organisaties op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Het programma is gebaseerd op een werkwijze waarin de welzijnscoach zich verplaatst in het leven van de kwetsbare mensen om zo het gedrag beter te kunnen begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie.
Het tweede programma is erop gericht om peer-to-peer vrijwilligers te laten fungeren als bemiddelaar tussen de kwetsbare mensen en de overheidsdiensten.

Projectpartners ENSURE

 • Health Centre Europe (UK): lead partner, coördinerende rol binnen Interreg projecten
 • Kent country council (UK)
 • Den Haag (NL): De Mussen wijkcentrum
 • HZ University of Applied Sciences (NL)
 • Gemeente Goes (NL): Goes Bezig
 • Artesis Plantijn college Antwerpen (BE)
 • Igemo (BE)
 • Afeji (FR)

Beschrijving deelproject Goes Bezig

Het deelproject  Goes Bezig richt zich op kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. De insteek is om hen te verleiden deel te nemen aan gezondheidsbevorderende projecten en activiteiten. Dit wordt gedaan door activiteiten te organiseren mét gezinnen uit en voor de doelgroep, waarbij gebruik wordt gemaakt van de sociale marketing methode. Door vervolgens ambassadeurs (peers) actief in te zetten en een rol te geven in de organisatie van het programma. Dit alles onder de begeleiding van een welzijnscoach, die optreedt als een soort gezinscoach.

Daarnaast draagt het deelproject Goes Bezig bij aan het ontwikkelen van een training voor professionals op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. De training is erop gericht om hen deze nieuwe manier van werken bij te brengen, zodat zij het kunnen toepassen in hun eigen werk.

Partners deelproject Goes Bezig

 • Gemeente Goes
 • SMWO
 • HZ University of Applied Sciences
 • GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)
 • GGD

Observerpartner

 • Fonds Nuts Ohra (FNO) (NL)