HOME  |  In de gemeente  |  Internet in het buitengebied

Internet in het buitengebied

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen in onze gemeente toegang heeft tot snel en betrouwbaar internet. Daarom stellen we een subsidie beschikbaar van €200,- per adres om iedereen in het buitengebied die nog geen toegang heeft tot snel internet aan te sluiten op een betrouwbaar netwerk.

Gemeente Goes stelt de subsidie beschikbaar op grond van de “Subsidieverordening versnellen aanleg van hoogwaardige breedbandverbinding in het buitengebied”.

Snel internet in het buitengebied is één van de voorwaarden voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling in de gemeente Goes. Daarom wil de gemeente dat voor alle adressen in het buitengebied snel internet beschikbaar wordt. Gemeente Goes wil de realisatie van breedband-netwerken versnellen door een subsidieregeling voor het aansluiten van eindgebruikers op een hoogwaardige breedbandverbinding.

De subsidieregeling is bedoelt voor alle adressen in het buitengebied waar geen hoogwaardige breedbandverbinding met een downloadsnelheid van 30 Mbps of meer beschikbaar is. Met een hoogwaardige breedbandverbinding bedoelen we een internetaansluiting waarover de aanbieder een downloadsnelheid van minstens 30 Mbps garandeert zonder datalimiet.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier voor de subsidie kunt u hieronder downloaden, op dit formulier vindt u tevens meer informatie over de subsidie.