HOME  |  In de gemeente  |  Informatie voor ondernemers i.v.m. het coronavirus

Informatie voor ondernemers i.v.m. het coronavirus

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Op deze pagina vindt u een overzicht van de Goese-, Zeeuwse- en landelijke regelingen waar u een beroep op kunt doen. Heeft u vragen aan de gemeente? Neem gerust contact met ons op. Onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens.

Extra steunmaatregelen voor ondernemers in Goes

De Rijksoverheid heeft een omvangrijk pakket aan financiële maatregelen samengesteld in het Landelijk Noodpakket Banen en Economie. De gemeente Goes voegt daar een aantal extra steunmaatregelen aan toe:

1. Opschorten en uitstel gemeentelijke belastingen

Voor alle soorten belastingen en heffingen voor ondernemers, zelfstandigen, stichtingen, verenigingen en culturele instellingen, heeft de gemeente uitstel van betaling verleend tot 1 september 2020. Inmiddels is via Sabewa de invordering weer opgestart. Heeft u hier vragen over, stuur een email naar innen@sabewazeeland.nl.

Aanvullende maatregelen:

2. Reclamebelasting

De reclamebelasting vervalt voor 2020. Voor activiteiten, promotie en sfeerverhogende elementen om de aantrekkingskracht van de binnenstad te versterken wordt daarnaast een bedrag van €50.000 beschikbaar gesteld als ondernemersfonds.

Vanwege de afspraak dat ondernemers meebetalen aan de herinrichting van de binnenstad betekent dit dat de looptijd van de reclamebelasting met een jaar (2029) verlengd zal worden.

3. Toeristenbelasting

De definitieve aanslagen toeristenbelasting 2019 zijn in augustus verstuurd. Voor de toeristenbelasting 2020 wordt geen voorlopige aanslag verzonden. Eind 2020 kunnen ondernemers zelf aangifte doen en daarop volgt in het voorjaar 2021 de definitieve aanslag Toeristenbelasting 2020.

4. Precario terrassen

Het precariotarief voor horecaterrassen voor de periode van 1 juni 2020 tot 1 januari 2021 wordt aangepast, met dien verstande dat het tarief voor reguliere terrassen met 50% wordt gereduceerd en dat voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen €1,- per m2 per jaar wordt gerekend.

Meer ruimte voor terrassen

De gemeente Goes stelt waar mogelijk extra ruimte voor terrassen beschikbaar. Doordat rekening gehouden worden met de coronamaatregelen zoals de 1,5 meter afstand, is er op de terrassen minder plek. Dit vraagt om creativiteit van de ondernemers en de gemeente. Op de Grote Markt is plek om op niet-marktdagen, onder voorwaarden, meer terrasruimte vrij te geven. Andere locaties zijn per plek beoordeeld. De toestemming voor extra uitgebreide terrassen sinds 1 juni van dit jaar wordt verlengd tot ten minste 1 maart 2021. Op de reguliere terrassen zijn onder voorwaarden blokhutten toegestaan. De blokhutten zijn toegestaan vanaf het moment dat ude horeca van het rijk en volgens de noodverordening weer open mag. De einddatum voor de blokhutten is 1 maart 2021.

Aanvullende maatregelen binnenstad

Op deze pagina leest u over de aanvullende maatregelen in de binnenstad.

Noodpakket voor ondernemers

Er zijn landelijke regelingen van kracht waar u als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn:

  • Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Landelijke en Zeeuwse regelingen

Op deze website vindt u een overzicht van de landelijke en de Zeeuwse regelingen voor ondernemers.

Bevelandse regelingen

Bekijk het overzicht van de regelingen voor ondernemers op de website van GR de Bevelanden.

De Coronamonitor Zeeland

Dit is een nieuwsbrief die de zichtbare en de te verwachten economische gevolgen van het coronavirus beschrijft. De informatie is gebaseerd op actuele cijfers, beelden en analyses en verschijnt wekelijks. Bekijk hier de laatste versie.

Deze monitor is tot stand gekomen in samenwerking met de Economic Board Zeeland, NV, Economische Impuls Zeeland, ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, VNO-NCW Brabant Zeeland, Arbeidsmarkt van Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en Provincie Zeeland.

Pagina VNO-NCW Brabant Zeeland

Hier vindt u protocollen en oplossingen om economische activiteiten in de regio weer op gang te brengen. Ook is er een meldpunt waar ondernemers knelpunten, zorgen en ook oplossingen kunnen inbrengen. Ga naar de website.

Resultaten enquête
In de volgende link zijn de resultaten van de enquête van VNO-NCW te lezen, waar actueel inzicht is verkregen in verwachtingen w.b.t. omzet, knelpunten etc. in de verschillende sectoren. Het uitstellen van de belastingen tot 1 september zal een groot deel van de ondernemers op dit moment verder kunnen helpen. De resultaten zijn te vinden via deze link

Snelle regelingencheck KvK

Via de KvK kunt u gebruik maken van een snelle regelingencheck. Op basis van een paar vragen, krijgt u inzicht in de regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Check daarvoor KVK.nl/corona.

Tips en veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van de Rijksoverheid. Op de website van de KVK vindt u een corona-loket. U kunt hier telefonisch al uw ondernemersvragen stellen. Op de website van Veiligheidsregio Zeeland staat ook een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden.

Vragen aan de gemeente?

Heeft u vragen aan de gemeente? Neem gerust contact op met team Economische Zaken:

  • Bedrijventerreinen: René Jagt, via r.jagt@goes.nl of 06 40 91 77 58
  • Binnenstad en/of detailhandel/horeca: Carolien Eijkelenboom, via c.eijkelenboom@goes.nl of (0113) 249 914
  • Toerisme/recreatie: Niels Keur, via n.keur@goes.nl of  06 10 911 408