HOME  |  In de gemeente  |  Informatie voor ondernemers i.v.m. het coronavirus

Informatie voor ondernemers i.v.m. het coronavirus

Het demissionair kabinet heeft tijdens de persconferentie van dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd die per woensdag 28 april ingaan:

  • Het winkelen op afspraak vervalt. Bezoekers komen alleen. Voor winkels geldt nog wel dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Of één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlak. Allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Maximaal mogen er vijftig klanten tegelijk in de winkel zijn, als deze hiervoor groot genoeg is. Kijk voor meer informatie op: Plannen voor opening detailhandel | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Regelingen

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Op deze pagina vindt u een overzicht van de Goese-, Zeeuwse- en landelijke regelingen waar u een beroep op kunt doen. Heeft u vragen aan de gemeente? Neem gerust contact met ons op. Onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens.

Heeft u vragen over alle regelingen, maar ook over hoe u de crisis kunt door komen? En zoekt u een overzicht van alle mogelijke corona steun voor uw onderneming? Deze regiekaart helpt u om snel duidelijkheid te krijgen.

Extra steunmaatregelen voor ondernemers in Goes

De Rijksoverheid heeft een omvangrijk pakket aan financiële maatregelen samengesteld in het Landelijk Noodpakket Banen en Economie. De gemeente Goes voegt daar een aantal extra steunmaatregelen aan toe:

1. Uitstel gemeentelijke belastingen en heffingen

Ondernemers, culturele organisaties en sportinstellingen kunnen op aanvraag in aanmerking komen voor uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen, heffingen, leges, huur, erfpacht en ander financiële verplichtingen. Voorwaarde voor uitstel is dat ondernemer, organisatie of instelling aantoont dat hij/zij ondanks de landelijke steunmaatregelen in financiële moeilijkheden is geraakt door de corona-crisis. Bij betaling geldt een betalingsregeling voor bedragen tot maximaal €50.000,- en maximaal 36 termijnen van minimaal €200,-. Verzoeken kunnen, met het formulier 'Aanvraag uitstel betaling', ingediend worden tot 1 juli 2021 en terugbetaling is uiterlijk 2024 afgerond. U kunt het formulier hieronder downloaden.

2. Uitstel OZB en rioolheffing

Ondernemers uit de sectoren horeca, sport en cultuur ontvangen eind februari 2021 nog geen belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Deze belastingaanslag volgt later dit jaar, uiterlijk voor 1 juli aanstaande.  Heeft u problemen om de aanslag tijdig te betalen, dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken of uitstel van betaling aanvragen. U kunt hiervoor mailen naar innen@sabewazeeland.nl

3. Bedrijfsafvalstoffen heffing

Ondernemingen en instellingen die met de gemeente Goes een contract hebben voor de inzameling van het (bedrijfs-)afval, krijgen geen kosten in rekening gebracht voor de periode dat ze van overheidswege gesloten moeten zijn.

4. Toeristenbelasting

Er wordt geen voorlopige aanslag voor het jaar 2021 opgelegd. Voor 2021 wordt dus alleen gewerkt met een definitieve aanslag toeristenbelasting die in april 2022 wordt opgelegd.

5. Precario terrassen

Het precariotarief voor horecaterrassen is in 2021 aangepast, met dien verstande dat het tarief voor reguliere terrassen met 50% is gereduceerd en dat voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen €1,- per m2 per jaar wordt gerekend. Voor de maanden dat de horecaondernemingen of terrassen van overheidswege gesloten moet zijn, wordt geen precario gerekend voor terrassen.

Meer ruimte voor terrassen

De gemeente Goes stelt waar mogelijk extra ruimte voor terrassen beschikbaar. Op de Grote Markt is plek om op niet-marktdagen, onder voorwaarden, meer terrasruimte vrij te geven. Andere locaties zijn per plek beoordeeld. De extra uitgebreide terrassen zijn toegestaan tot ten minste 1 oktober 2021. 

6. Marktgelden en standplaatsen

Marktgelden worden alleen gerekend voor de periode dat marktkooplieden hun standplaats mogen innemen en exploiteren.

Aanvullende maatregelen binnenstad

Op deze pagina leest u over de aanvullende maatregelen in de binnenstad.

Hulpprogramma’s voor ondernemers

Qredits – toekomstgericht ondernemen

In samenwerking met de Bevelandse gemeenten bieden we lokale, kleine ondernemers die in ‘zwaar weer’ zitten de mogelijkheid tot het volgen van een lesprogramma, om in 6 weken tot een nieuw

businessmodel te komen waarmee ze klaar zijn voor de toekomst. Zie voor meer informatie: Gratis lesprogramma 'Toekomstgericht ondernemen' - In de gemeente - Gemeente Goes

SOS Dockwise (Impuls)

Dit is een intensief programma waarin Zeeuwse (horeca)ondernemers individueel worden begeleid door een team van experts. Zij geven de ondernemers in korte tijd inzicht in hun huidige situatie, financiële mogelijkheden, geven concrete handvatten en ideeën om de schade te beperken en bouwen samen

met de ondernemers aan een positieve toekomst door middel van een concreet actieplan. Zie voor meer informatie: SOS programma van Dockwize - Dockwize

Noodpakket voor ondernemers

Er zijn landelijke regelingen van kracht waar u als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn:

Landelijke en Zeeuwse regelingen

Op deze website vindt u een overzicht van de landelijke en de Zeeuwse regelingen voor ondernemers.

Bevelandse regelingen

Bekijk het overzicht van de regelingen voor ondernemers op de website van GR de Bevelanden.

De Coronamonitor Zeeland

Dit is een nieuwsbrief die de zichtbare en de te verwachten economische gevolgen van het coronavirus beschrijft. De informatie is gebaseerd op actuele cijfers, beelden en analyses en verschijnt wekelijks. Bekijk hier de laatste versie.

Deze monitor is tot stand gekomen in samenwerking met de Economic Board Zeeland, NV, Economische Impuls Zeeland, ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, VNO-NCW Brabant Zeeland, Arbeidsmarkt van Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en Provincie Zeeland.

Pagina VNO-NCW Brabant Zeeland

Hier vindt u protocollen en oplossingen om economische activiteiten in de regio weer op gang te brengen. Ook is er een meldpunt waar ondernemers knelpunten, zorgen en ook oplossingen kunnen inbrengen. Ga naar de website.

Snelle regelingencheck KvK

Via de KvK kunt u gebruik maken van een snelle regelingencheck. Op basis van een paar vragen, krijgt u inzicht in de regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Check daarvoor KVK.nl/corona.

Tips en veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van de Rijksoverheid. Op de website van de KVK vindt u een corona-loket. U kunt hier telefonisch al uw ondernemersvragen stellen. Op de website van Veiligheidsregio Zeeland staat ook een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden.

Vragen aan de gemeente?

Heeft u vragen aan de gemeente? Neem gerust contact op met team Economische Zaken:

  • Bedrijventerreinen: René Jagt, via r.jagt@goes.nl of 06 40 91 77 58
  • Binnenstad en/of detailhandel/horeca: Carolien Eijkelenboom, via c.eijkelenboom@goes.nl of (0113) 249 914
  • Toerisme/recreatie: Niels Keur, via n.keur@goes.nl of  06 10 911 408  

Te downloaden: