HOME  |  In de gemeente  |  Informatie voor ondernemers i.v.m. het coronavirus

Informatie voor ondernemers i.v.m. het coronavirus

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Op deze pagina vindt u een overzicht van de Goese-, Zeeuwse- en landelijke regelingen waar u een beroep op kunt doen. Heeft u vragen aan de gemeente? Onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens.

Extra steunmaatregelen voor ondernemers in Goes

De Rijksoverheid heeft een omvangrijk pakket aan financiële maatregelen samengesteld in het Landelijk Noodpakket Banen en Economie. De gemeente Goes voegt daar een aantal extra steunmaatregelen aan toe:

1. Opschorten en uitstel gemeentelijke belastingen

Voor alle soorten belastingen en heffingen, voor ondernemers, zelfstandigen, stichtingen, verenigingen en culturele instellingen, verleent de gemeente uitstel van betaling tot 1 juli 2020. Daarnaast worden geen nieuwe aanslagen opgelegd of facturen verstuurd tot 1 juli 2020.

Dit geldt voor de gemeentelijke belastingen voor OZB en rioolheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting. En ook voor de privaatrechtelijke vergoedingen, huur voor gemeentelijke panden, erfpacht op bouwgrond, precario terrassen en standplaatsen en marktgelden.

Aanvullende maatregelen:

2. Reclamebelasting

Het college stelt aan de raad voor om in 2020 geen reclamebelasting te heffen. Voor activiteiten, promotie en sfeerverhogende elementen om de aantrekkingskracht van de binnenstad te versterken wordt daarnaast voorgesteld een bedrag van €50.000 beschikbaar te stellen als ondernemersfonds.

Vanwege de afspraak dat ondernemers meebetalen aan de herinrichting van de binnenstad betekent dit dat de looptijd van de reclamebelasting met een jaar (2029) verlengd zou worden.

3. Toeristenbelasting

Voor de toeristenbelasting stellen we, naast uitstel van betaling voor de aanslag over 2019, ook de voorlopige aanslag over 2020 langer uit, tot 1 september 2020.

4. Precario terrassen

Voor de precario voor terrassen en standplaatsen verleent de gemeente ook restitutie voor de gehele 'lockdown periode' vanwege de corona maatregelen, die vooralsnog van toepassing zijn tot 20 mei. Bij verlenging van de maatregelen geldt restitutie voor deze periode tot uiterlijk 1 juli 2020.

5. Marktgelden

De marktgelden worden alleen in rekening gebracht voor de ondernemers die ook daadwerkelijk op de markt kunnen staan (voedingswaren).

NB: Voor alle uitgestelde betalingen wordt een terugbetalingsregeling uitgewerkt, die zich uitstrekt tot 31-12-2020.

Meer ruimte voor terrassen

De gemeente Goes stelt waar mogelijk extra ruimte voor terrassen beschikbaar in het terrasseizoen, tot 1 oktober. Als de horeca straks op 1 juni open mag, moet rekening gehouden worden met de coronamaatregelen zoals de 1,5 meter afstand. Hierdoor is er op de terrassen minder plek. Dit vraagt om creativiteit van de ondernemers en de gemeente. Op de Grote Markt is plek om op niet-marktdagen, onder voorwaarden, meer terrasruimte vrij te geven. Andere locaties worden per plek beoordeeld. Wij zoeken hiervoor als gemeente actief contact met de ondernemers en kijken wat mogelijk is. 

De Horeca heeft zelf een protocol opgesteld voor de heropening, dit document kunt u hieronder downloaden.

Opschorten belastingen en heffingen

Voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen, die al zijn opgelegd aan ondernemers, zelfstandigen, stichtingen, verenigingen en culturele instellingen binnen de gemeente Goes, worden geen invorderingsacties gedaan in april, mei en juni. U kunt uitstel van betaling aanvragen tot 1 juli 2020. Kijk voor meer informatie op de website van Sabewa Zeeland of stuur een verzoek voor uitstel naar innen@sabewazeeland.nl.

Uitstel belastingen

In april, mei en juni worden geen nieuwe belastingaanslagen verstuurd. Dit betekent dat Sabewa Zeeland vanaf 1 april 2020 geen nieuwe aanslagen over 2020 meer verstuurt. Dit stellen zij uit tot 1 juli 2020.

Facturen betalen

De gemeente Goes betaalt alle facturen die leveranciers van goederen en diensten sturen, zo snel mogelijk. 

Parkeren voor thuisbezorgen van horecagelegenheden

In deze onwerkelijke tijd ontstaan er allerlei nieuwe, creatieve initiatieven. Zo gaan veel restaurants thuisbezorgen. Als voor dit doel kort geparkeerd wordt (laden en lossen) dan gaat de gemeente hier de komende periode soepel mee om en in principe niet op handhaven. Wij willen met u afspreken dat u de auto alleen voor de zaak parkeert om even te kunnen in- en uitladen. Wij maken deze uitzondering alleen voor herkenbare bedrijfsauto’s (bijvoorbeeld met een herkenbare sticker) met de knipperlichten aan. We gaan er vanuit dat uw klanten een gewone parkeerplaats zoeken en dat u zich verder aan de verkeersregels houdt. Tijdens de warenmarkten mogen er geen auto’s laden en lossen op de Grote Markt om het veilig te houden voor de bezoekers.

Noodpakket voor ondernemers

Er zijn landelijke regelingen van kracht waar u als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn:

Landelijke en Zeeuwse regelingen

Op deze website vindt u een overzicht van de landelijke en de Zeeuwse regelingen voor ondernemers.

Bevelandse regelingen

Bekijk het overzicht van de regelingen voor ondernemers op de website van GR de Bevelanden.

De Coronamonitor Zeeland

Dit is een nieuwsbrief die de zichtbare en de te verwachten economische gevolgen van het coronavirus beschrijft. De informatie is gebaseerd op actuele cijfers, beelden en analyses en verschijnt wekelijks. Bekijk hier de laatste versie.

Deze monitor is tot stand gekomen in samenwerking met de Economic Board Zeeland, NV, Economische Impuls Zeeland, ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, VNO-NCW Brabant Zeeland, Arbeidsmarkt van Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en Provincie Zeeland.

SOS programma van Dockwize

Het SOS programma van Dockwize is een online programma waarin ondernemers individueel worden begeleid door een team van experts. Zij krijgen in korte tijd inzicht in de huidige situatie en financiële mogelijkheden en krijgen concrete handvatten en ideeën om de schade te beperken. Belangrijker nog is dat er gebouwd wordt aan een positieve toekomst door middel van een concreet actieplan, waarvan ook de implementatie wordt opgevolgd. Het programma start komende week. Deelname aan het programma is kosteloos en ondernemers kunnen zich vanaf nu gratis aanmelden via: www.dockwize.nl/sos.

Het SOS programma van Dockwize is tot stand gekomen dankzij steun van provincie Zeeland, ZLM Verzekeringen, de Zeeuwse Verzekeringen, Impuls Zeeland en Rabobank.

Pagina VNO-NCW Brabant Zeeland

Hier vindt u protocollen en oplossingen om economische activiteiten in de regio weer op gang te brengen. Ook is er een meldpunt waar ondernemers knelpunten, zorgen en ook oplossingen kunnen inbrengen. Ga naar de website.

Snelle regelingencheck KvK

Via de KvK kunt u gebruik maken van een snelle regelingencheck.Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Check daarvoor KVK.nl/corona.

Tips en veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van de Rijksoverheid. Op de website van de KVK vindt u een corona-loket. U kunt hier telefonisch al uw ondernemersvragen stellen. Op de website van Veiligheidsregio Zeeland staat ook een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden.

Vragen aan de gemeente?

Heeft u vragen aan de gemeente? Neem gerust contact op met team Economische Zaken:

Te downloaden: