HOME  |  In de gemeente  |  Informatie over sporten en het coronavirus

Informatie over sporten en het coronavirus

Dinsdagavond 23 maart werd in een persconferentie over de coronamaatregelen aangekondigd dat er voorlopig nog geen versoepelingen in zicht zijn. Daarom schetsen wij hieronder de nu geldende maatregelen voor sportaanbieders in de gemeente Goes. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijn. 

 1. Sporters onder de 18 jaar mogen samen buiten sporten, ongeacht waar.
   
 2. Sporters van 18 tot en met 26 jaar mogen samen buiten sporten op bestaande buitensportaccommodaties van sportverenigingen.
   
 3. Sportaanbieders die normaal binnensporten en nu een buitenlocatie willen gebruiken wordt gevraagd dit zelf direct te regelen met een sportvereniging met buitensportaccommodatie. Daarna informeren zij de gemeente over het gebruik van de accommodatie.
   
 4. Alleen in die gevallen dat het niet lukt om ruimte te regelen bij een bestaande buitensportaccommodatie, kan toestemming gevraagd worden aan de gemeente voor het gebruik van een afgebakende locatie in de openbare ruimte.
   
 5. Sporters vanaf 27 jaar mogen buiten sporten tot een groepsgrootte van maximaal 4 personen exclusief instructeur met dien verstande dat deze leeftijdsgroep wel altijd de veiligheidsafstand van 1,5 meter in acht moet nemen. We vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande sportaccommodaties in overleg met betreffende sportvereniging. Lukt dit niet dan wordt verzocht contact op te nemen met de contactpersoon gemeente Goes via de e-mail. Organiseren van sportactiviteiten in de openbare ruimte mag alleen als de gemeente daarvoor toestemming geeft.

Meer informatie

Hier vindt u in de meest actuele versie van het protocol verantwoord sporten: https://nocnsf.nl/sportprotocol. Ook kunt u via Vereniging Sport en Gemeenten de laatste informatie vinden over coronamaatregelen en sport en verschillende compensatieregelingen.

De sportbonden en branches houden u per sporttak specifiek op de hoogte.

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport en-beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sporten.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en sport. Lees ze via deze link. 

Uitgangspunten openstelling sport- en verenigingskantines

De sport- en verenigingskantines zijn al per dinsdag 29 september 2020 gesloten.

Wat betekent dit voor Goes?

De sport- en verenigingskantines in de gemeente Goes zijn per dinsdag 29 september 2020 gesloten. Kleedkamers en douches zijn sinds 14 oktober 2020 ook dicht. U dient zich uiteraard aan de geldende regels te houden en de noodzakelijke maatregelen te treffen. Het betreft hier zowel regels en maatregelen met betrekking tot corona als ook andere (gemeentelijke) regels, welke zijn vastgelegd in de huur-/gebruiksovereenkomst, het reglement op het gebruik van de buitensportaccommodaties en/of de Drank- en Horecavergunning. 

Financiële steun

Er zijn verschillende financiële ondersteuningsmogelijkheden voor sportaanbieders. Het NOC-NSF heeft hiervan een overzicht gemaakt dat u via deze link kunt bekijken: 

https://nocnsf.nl/nieuws/2020/11/overzicht-financiele-regelingen-voor-sportverenigingen