HOME  |  In de gemeente  |  Informatie over sporten en het coronavirus

Informatie over sporten en het coronavirus

Per 1 juli is de binnensport weer opgestart. Per 14 augustus is vanuit het NOC-NSF een nieuw sportprotocol gepubliceerd. De gemeente Goes heeft geen afwijkende maatregelen getroffen waardoor het protocol van het NOC-NSF leidend is en dat van uw sportbond. Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28 september is echter het volgende besloten:

  • Zowel bij professionele als amateurwedstrijden mag geen publiek komen kijken;
  • Kantines zijn gesloten.

Bovengenoemde maatregelen duren tenminste drie weken, dus tot dinsdag 20 oktober.

Uitgangspunten openstelling sport- en verenigingskantines

De sport- en verenigingskantines zijn per 29 september gesloten.

Wat betekent dit voor Goes?

De sport- en verenigingskantines in de gemeente Goes zijn per 29 september gesloten. U dient zich uiteraard aan de geldende regels te houden en de noodzakelijke maatregelen te treffen. Het betreft hier zowel regels en maatregelen m.b.t. Corona als ook andere (gemeentelijke) regels, welke zijn vastgelegd in de huur-/gebruiksovereenkomst, het reglement op het gebruik van de buitensportaccommodaties en/of de Drank- en Horecavergunning. 
 

Lid van een vereniging/sportaanbieder? 
Ben je/is uw zoon of dochter lid van een vereniging? Houd dan goed de clubactiviteiten in de gaten en neem contact op met de sportaanbieder om te kijken wat de mogelijkheden zijn. We hopen op jullie begrip hiervoor.

Geen lid bij een vereniging/sportaanbieder?
Houd de communicatiekanalen van sportaanbieders in uw omgeving in de gaten. Iedereen is gevraagd om ook voor niet-leden de deuren open te zetten, dus misschien kan uw zoon of dochter ergens bij aansluiten. Voor adressen en contactgegevens van sportaanbieders in Goes kunt u kijken op deze website.

Sport- en spelactiviteiten SMWO
Het SMWO organiseert verschillende sport-en spelactiviteiten. Bekijk hier wat er bij u in de buurt te doen is en wat de spelregels zjin.

Veelgestelde vragen 

We snappen dat de versoepelde maatregelen ook vragen met zich meebrengen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en sport. Lees ze via deze link.