HOME  |  In de gemeente  |  Informatie over sporten en het coronavirus

Informatie over sporten en het coronavirus

Woensdagavond 24 juni heeft premier Mark Rutte tijdens de persconferentie onder andere aangekondigd dat per 1 juli de binnensport weer opgestart mag worden en dat ook sportkantines vanaf die dag weer opengesteld mogen worden. 

Aangepast protocol verantwoord sporten


In verband met de openstelling van de binnensport en sportkantines per 1 juli heeft Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) samen met NOC*NSF het Protocol verantwoord sporten aangepast. 
Dit aangepaste protocol wordt ook online geactualiseerd: https://nocnsf.nl/sportprotocol
In aanvulling op dit protocol heeft de VSG, samen met enkele gemeenten en bedrijfspartners, een handreiking opgesteld voor de meer technische aspecten van het verantwoord en veilig openstellen van de binnensportaccommodaties. Deze handreiking is hieronder als bijlage toegevoegd. 

Uitgangspunten openstelling binnensport


Nadere informatie over de openstelling van de binnensport is te vinden op de website
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
Op deze site treft u ook nadere informatie aan over de geldende maatregelen per 1 juli voor sport in het algemeen (zowel voor jongeren als volwassenen), over sporten in de buitenlucht, over zwemmen en over activiteiten, evenementen en toernooien. 

Uitgangspunten openstelling sport- en verenigingskantines


De sport- en verenigingskantines kunnen per 1 juli weer worden opengesteld. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de horeca. In het Protocol verantwoord sporten is aangegeven dat hiervoor dan ook de richtlijnen uit het protocol van Koninklijke Horeca Nederland moeten worden gevolgd. Nadere informatie over openstelling van de horeca treft u aan op de website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca 

Wat betekent dit voor Goes?


Voor zowel het opstarten van de binnensport als het openstellen van de sportkantines geldt dat dit de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende sportaanbieder is. Het is niet noodzakelijk om bij de gemeente te melden dat u weer gebruik gaat maken van een binnensportaccommodatie en/of dat de sportkantine weer opengaat. U dient zich uiteraard wel aan de geldende regels te houden en de noodzakelijke maatregelen te treffen. Het betreft hier zowel regels en maatregelen m.b.t. Corona als ook andere (gemeentelijke) regels, welke zijn vastgelegd in de huur-/gebruiksovereenkomst, het reglement op het gebruik van de buitensportaccommodaties en/of de Drank- en Horecavergunning. Een overzicht van de geldende maatregelen per 1 juli treft u hieronder aan als bijlage.
 

Lid van een vereniging/sportaanbieder? 
Ben je/is uw zoon of dochter lid van een vereniging? Houd dan goed de clubactiviteiten in de gaten en neem contact op met de sportaanbieder om te kijken wat de mogelijkheden zijn. We hopen op jullie begrip hiervoor.

Geen lid bij een vereniging/sportaanbieder?
Houd de communicatiekanalen van sportaanbieders in uw omgeving in de gaten. Iedereen is gevraagd om ook voor niet-leden de deuren open te zetten, dus misschien kan uw zoon of dochter ergens bij aansluiten. Voor adressen en contactgegevens van sportaanbieders in Goes kunt u kijken op deze website.

Sport- en spelactiviteiten SMWO
Het SMWO organiseert verschillende sport-en spelactiviteiten. Bekijk hier wat er bij u in de buurt te doen is en wat de spelregels zjin.

Veelgestelde vragen 

We snappen dat de versoepelde maatregelen ook vragen met zich meebrengen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en sport. Lees ze via deze link. In de bijlage vindt u de handreiking voor binnensportaccommodaties en het protocol 'verantwoord sporten' als pdf-bestand.