HOME  |  In de gemeente  |  Informatie over het onderwijs en het coronavirus

Informatie over het onderwijs en het coronavirus

Elke basisschool heeft zo zijn eigen nuance aangebracht in de RIVM-richtlijnen. Het regulier basisonderwijs is al sinds maandag 8 juni weer voor honderd procent open.

Kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO)

 • De kinderdagverblijven (0-4 jaar) zijn sinds 11 mei weer open. Voorschoolse en naschoolse opvang zijn alleen beschikbaar voor de kinderen die op die dag fysiek onderwijs volgen;
 • De scholen en kinderopvanginstellingen hebben de tijden van onderwijs en BSO op elkaar afgestemd.

Basisonderwijs

 • Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn sinds 11 mei weer naar school. Leerlingen van de reguliere basisschool gaan voor honderd procent naar school. Dat geldt ook voor leerlingen tot en met 12 jaar die speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs;
 • Scholen krijgen de ruimte om het lesgeven naar eigen inzicht in te vullen. Daardoor kunnen verschillen tussen scholen ontstaan.

Voortgezet onderwijs

 • Voor scholen in het voortgezet onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs is per 1 juli de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen onder de 18 jaar vervallen. Zij kunnen dus na de zomervakantie allemaal weer naar de middelbare scholen, want die gaan na de zomervakantie volledig open. De 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

Hoger onderwijs 

 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
 • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport.
 • Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken.
 • De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

Noodopvang

 • De buitenschoolse opvang is per maandag 8 juni ook weer open. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.
 • De noodopvang is per 1 juli niet meer beschikbaar voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). 
 • ​De school biedt de noodopvang tijdens schooltijd. De kinderopvang zorgt voor naschoolse opvang en opvang voor 0 tot 4 jarigen. 
 • Voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7-noodopvang beschikbaar.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen over het onderwijs met de antwoorden die daarbij horen.

Vanaf welk moment mogen er weer groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies, musicals plaatsvinden?

Wij adviseren om geen groepsactiviteiten te organiseren. Dit geldt zolang de nieuwe maatregelen van het kabinet gelden. Hoe dit er op langere termijn uitziet, valt nu nog niet te zeggen. Het is wel mogelijk om activiteiten digitaal te organiseren, maar alleen als de betrokkenen rekening houden met de richtlijnen. 

Mogen een logopedist, caesartherapeut en schoolmaatschappelijk werk(st)er weer werkzaamheden uitvoeren in de school?

Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante (jeugd-) hulp is weer toegestaan. Daarbij moeten zij ook de RIVM-richtlijnen volgen.

Het onderwijs moet zelf TSO verzorgen. Dit betekent dat onze leerkrachten geen pauze hebben. Arbo-technisch mag dit niet en ook de MR zal hiervoor geen instemming verlenen. Hoe gaan we hiermee om?

Voor de pauzes van de groepsleraar kunnen vakleerkrachten, ambulante leraren en eventueel aanwezige stagiaires en ondersteunend personeel een rol spelen. Een andere mogelijkheid is om twee groepen tegelijkertijd, maar fysiek gescheiden van elkaar pauze te geven. Daarbij moet één van de twee leraren toezicht houden. Dit idee is wel sterk afhankelijk van welke mogelijkheden het schoolplein heeft.

Hoe wordt het leerlingenvervoer georganiseerd?

Het leerlingenvervoer is opgestart volgens de reguliere procedure van leerlingenvervoer. In het leerlingenvervoer hoeven leerlingen sinds 1 juli geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te houden. Tussen leerlingen en de chauffeur gebeurt dat wel zo veel mogelijk. Als dat niet lukt, draagt de chauffeur een medisch mondkapje. Chauffeurs, leerlingen, ouders en scholen moeten zich houden aan de richtlijnen van het RIVM.