HOME  |  In de gemeente  |  Informatie nieuwbouw IKC Kloetinge

Informatie nieuwbouw IKC Kloetinge

 

Integraal kindcentrum Kloetinge

De Kloetingseschool, Kibeo en de gemeente Goes zijn bezig met de bouw van het Integrale Kindcentrum Kloetinge. We willen er een fijne plek neerzetten voor de kinderen uit Kloetinge en omstreken. Een plek waar veilig én met plezier geleerd en gespeeld kan worden. Ook zetten we flink in op duurzaamheid; we gebruiken duurzame technieken én we bouwen gasloos.

De bouw ligt mooi op schema. Het gebouw is bijna klaar. De deuren en ramen zijn geplaatst, de vloeren liggen er in en de indeling aan de binnenkant in afgerond. Door de houtaccenten aan de buitenkant begint het gebouw steeds meer in de omgeving op te gaan. De Kloetingseschool en Kibeo beginnen eind dit jaar met het inrichten van het gebouw. In 2020 gaan ze verhuizen. Zodra dit is afgerond, kan het gebouw officieel in gebruik worden genomen.

     

Bouwjournaal

Een aantal kinderen van de Kloetingseschool is zo enthousiast over de nieuwbouw dat ze in een eigen persbureau verslag doen van de vorderingen van de bouw. Super leuk! Bekijk hier het eerste filmpje:
 

Via deze link kunt u zich ook abonneren op het bouwkanaal van de schoolkinderen. Er volgen nog talloze video’s waar je blij van wordt en die alle ervaringen in beeld brengen met de bouw van het IKC! Een aanrader!

Definitieve ontwerp IKC

Het IKC wordt omringd door groen en vormt de beëindiging van het groene lint door het dorp. Middels een sterke (pedagogisch) inhoudelijke leerlijn en ruimtelijke samenwerking tussen KIBEO en de Kloetingseschool wordt het IKC een plek om te spelen en te leren voor alle kinderen tussen de 0 en 12 jaar. De lokalen en de groepsruimtes liggen rondom grote centrale onderwijsruimtes. Deze ‘pleinen’ worden gebruikt voor individueel onderwijs en centrale activiteiten binnen het IKC en de BSO.

Het ontwerp kenmerkt zich door een metselwerk plint met daarboven drie houten volumes die in schaal en maat aansluiten bij de omringende wijk. De lessenaarsdaken brengen daglicht tot diep in het gebouw en worden gebruikt voor zonnepanelen. Door het lichte metselwerk en de verticale houten geveldelen wordt het een licht gebouw in het groen

Het definitieve ontwerp van het IKC is vorig jaar vastgesteld door het college van B&W. Op 9 en 10 oktober 2018 hebben we dit ontwerp tijdens informatiebijeenkomsten gepresenteerd aan de toekomstige gebruikers (de Kloetingseschool en Kibeo), betrokken ouders, omwonenden en andere geïnteresseerden. De bijbehorende 3-d tekeningen vindt u onderaan deze pagina. Voor de geïnteresseerden plaatsen we hier ook de technische tekening van de buitenruimte en van de binnenkant van het gebouw.

Planning

Het projectteam IKC Kloetinge wil eind 2019 de sleutel kunnen overhandigen aan de school en aan Kibeo. De planning van het IKC ziet er momenteel zo uit:

Oktober 2019 – februari 2020
Werkzaamheden aan Zomerweg
Inrichten schoolzone

December 2019
Sleutel overhandigen aan Kloetingseschool en Kibeo

Vanaf 2020
Inrichtingswerkzaamheden
Verhuizing en ingebruikname
(de exacte datum wordt tegen die tijd uiteraard met u gecommuniceerd)

Nieuws

Naast de werkzaamheden aan het gebouw, vinden er in de Zomerweg zelf ook volop werkzaamheden plaats. De riolering, elektra, waterleidingen, bestrating en het groen worden nu ook vervangen. We hebben deze werkzaamheden naar voren geschoven en gecombineerd met het geplande werk, zodat we de komende jaren geen werkzaamheden meer hoeven uit te voeren in dit deel van de Zomerweg. Er zijn daarom op dit moment meerdere bedrijven aan de slag. Om alle werkzaamheden in één periode uit te kunnen voeren en de veiligheid van een ieder te kunnen waarborgen, is de Zomerweg ter hoogte van het nieuwe gebouw afgesloten voor verkeer.

Ook vinden momenteel boringen plaats om duurzame energie uit de bodem te kunnen gebruiken voor verwarming en verkoeling van het gebouw. Een speciale boormachine is bezig met boren tot 130 meter diep. Dit vergt de nodige tijd en duurt nog tot de tweede helft van november.

Om alle werkzaamheden aan de weg en het schoolplein in één keer goed uit te kunnen voeren, loopt de planning van de werkzaamheden aan de Zomerweg tot ongeveer eind februari. Vanaf dan zal de Zomerweg weer volledig heringericht zijn en worden opengesteld voor al het verkeer. De exacte datum hangt af van de weersomstandigheden.

Wegafsluiting Zomerweg
Vanaf maandag 30 september (week 40) zijn we gestart met het werk aan de infrastructuur en de buitenruimte. Hierdoor is de Zomerweg (tussen hoek Zomerweg / Lenshoeklaan en Zomerweg / Ravensteinlaan) tot ongeveer eind februari afgesloten voor verkeer. Voor voetgangers blijft de Zomerweg bereikbaar.

Afsluiting Vogelzangspad
Omdat we bij het Vogelzangspad starten met de vervanging van waterleidingen en elektriciteitskabels, moeten we ook het voetpad ter plaatse openbreken. Hierdoor is het Vogelzangspad vanaf maandag 21 oktober afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Voet- en fietspad
Om de overlast voor voetgangers en fietsers zoveel mogelijk te beperken, leggen we als eerste een nieuwe strook met verharding aan op de Zomerweg, aan de woningzijde tegenover het nieuwe gebouw. Deze strook kan tijdelijk worden gebruikt als voet- en fietspad. Dit zal nog voor de kerstperiode gereed zijn (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Omleidingsroute fietsers en automobilisten
Door de afsluiting van de Zomerweg zijn er omleidingsroutes ingesteld voor fietsers en automobilisten. Bekijk hieronder in de nieuwsbrief van september 2019 of onder het kopje 'te downloaden' de omleidingsroutes.

Nieuwsbrieven

nieuwsbrief november 2018
nieuwsbrief december 2018 
extra mailing aan scholen fietsveiligheid januari 2019
nieuwsbrief februari 2019
nieuwsbrief maart 2019
nieuwsbrief april 2019

nieuwsbrief juli 2019
nieuwsbrief september 2019

Vragen en meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u bij voorkeur via de e-mail contact met ons opnemen: ikckloetinge@goes.nl U kunt eventueel ook telefonisch contact zoeken. U kunt dan vragen naar Maurits Otte, projectmanager IKC Kloetinge, 0113 249 859.

Overige ontwikkelingen

De Kloetingseschool kan naar verwachting de eerste helft van 2020 (de exacte datum is nog niet bekend) gaan verhuizen naar het kindcentrum aan de Zomerweg. Dit betekent dat we als gemeente nu al nadenken over herbestemming van het huidige schoolgebouw. De school en de direct omwonenden van de huidige locatie van de school zijn hierover geïnformeerd. Meer weten over deze ontwikkeling? Neemt u dan contact op met Erik Kotvis van de gemeente Goes: e.kotvis@goes.nl of 0113 249 686.

NB Onze informatie heeft een informatief karakter. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. We doen er alles aan om de juiste informatie te geven. Desondanks is het mogelijk dat iets niet juist is of achteraf niet juist blijkt te zijn.