HOME  |  In de gemeente  |  Informatie nieuwbouw IKC Kloetinge

Informatie nieuwbouw IKC Kloetinge

Ook in Kloetinge schijnt de zon!

De bouw van het IKC in Kloetinge vordert in rap tempo. Bekijk hier hoe onze opzichter de contouren van het nieuwe gebouw voor je in beeld heeft gebracht. Als het meezit is het gebouw nog voor 1 augustus wind-en waterdicht.  Ook in de bouwvak wordt gewerkt. Fijne zomer!

Na een lange tijd van voorbereiding is het dan zover: de Kloetingseschool, Kibeo en de gemeente Goes gaan aan de slag met de bouw van het Integrale Kindcentrum Kloetinge. We willen er een fijne plek neerzetten voor de kinderen uit Kloetinge en omstreken. Een plek waar veilig én met plezier geleerd en gespeeld kan worden. Ook zetten we flink in op duurzaamheid; we gebruiken duurzame technieken én we bouwen gasloos.
 

Bouwjournaal

Een aantal kinderen van de Kloetingseschool is zo enthousiast over de nieuwbouw dat ze in een eigen persbureau verslag doen van de vorderingen van de bouw. Super leuk! Bekijk hier het eerste filmpje:
 

Via deze link kunt u zich ook abonneren op het bouwkanaal van de schoolkinderen. Er volgen nog talloze video’s waar je blij van wordt en die alle ervaringen in beeld brengen met de bouw van het IKC!

Wekelijks geven de kinderen een update met filmpjes, foto’s en verslagen. Een aanrader!

Definitieve ontwerp IKC

Het IKC wordt omringd door groen en vormt de beëindiging van het groene lint door het dorp. Middels een sterke (pedagogisch) inhoudelijke leerlijn en ruimtelijke samenwerking tussen KIBEO en de Kloetingseschool wordt het IKC een plek om te spelen en te leren voor alle kinderen tussen de 0 en 12 jaar. De lokalen en de groepsruimtes liggen rondom grote centrale onderwijsruimtes. Deze ‘pleinen’ worden gebruikt voor individueel onderwijs en centrale activiteiten binnen het IKC en de BSO.

Het ontwerp kenmerkt zich door een metselwerk plint met daarboven drie houten volumes die in schaal en maat aansluiten bij de omringende wijk. De lessenaarsdaken brengen daglicht tot diep in het gebouw en worden gebruikt voor zonnepanelen. Door het lichte metselwerk en de verticale houten geveldelen wordt het een licht gebouw in het groen

Het definitieve ontwerp van het IKC is vorig jaar vastgesteld door het college van B&W. Op 9 en 10 oktober 2018 hebben we dit ontwerp tijdens informatiebijeenkomsten gepresenteerd aan de toekomstige gebruikers (de Kloetingseschool en Kibeo), betrokken ouders, omwonenden en andere geïnteresseerden. De bijbehorende 3-d tekeningen vindt u onderaan deze pagina. Voor de geïnteresseerden plaatsen we hier ook de technische tekening van de buitenruimte en van de binnenkant van het gebouw.

Planning

Het projectteam IKC Kloetinge wil eind 2019 de sleutel kunnen overhandigen aan de school en aan Kibeo. De planning van het IKC ziet er momenteel zo uit:

September – november 2019
Werkzaamheden aan Zomerweg
Inrichten schoolzone

November 2019
Aanplanten groen

December 2019
Sleutel overhandigen aan Kloetingseschool en Kibeo

Vanaf 2020
Inrichtingswerkzaamheden
Verhuizing en ingebruikname
(de exacte datum wordt tegen die tijd uiteraard met u gecommuniceerd)

Nieuws

Omgevingsvergunning
21 januari 2019 heeft het college van B&W van de gemeente Goes de bouwvergunning voor het bouwen van een IKC verleend. De vergunning is gepubliceerd in de inforubriek van de gemeente Goes in het huis-aan-huisblad de Bode. Heeft u de publicatie gemist? U kunt de publicatie hier terugvinden. Heeft u nog vragen of opmerkingen over het verlenen van de vergunning? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt uw vraag of opmerking mailen naar: ikckloetinge@goes.nl of u kunt bellen met Maurits Otte, 0113- 249 859.

Werkzaamheden
Vanaf 15 februari wordt er veel grond afgevoerd. Dit werk houdt in dat er gedurende een aantal dagen wat meer vrachtverkeer in de Zomerweg actief is. Het transport vindt plaats via de Zomerweg naar de ’s-heer Elsdorpweg en Oranjeweg. Uiteraard houden we tijdens deze dagen zoveel mogelijk rekening met de fi ets- en
verkeerstromen. Daarom vinden de transporten in principe niet plaats tussen 08.00uur en 09.00 uur. Bovendien worden er tijdens deze werkzaamheden verkeersregelaars ingezet om ervoor te zorgen dat de andere weggebruikers zo weinig mogelijk overlast ervaren.

Fietsadviesroute
Begin dit jaar hebben we een mailing verzonden aan de omliggende scholen om hen te informeren over de tijdelijke fietsadviesroute die we ingesteld hebben. Omdat er het komende jaar vanwege de bouw meer vrachtverkeer in de straat is dan anders, adviseren we fietsers om tijdelijk deze adviesroute te nemen. U kunt de mailing onderaan deze pagina downloaden.

Nieuwsbrieven

nieuwsbrief november 2018
nieuwsbrief december 2018 
extra mailing aan scholen fietsveiligheid januari 2019
nieuwsbrief februari 2019
nieuwsbrief maart 2019
nieuwsbrief april 2019

nieuwsbrief juli 2019

Vragen en meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u bij voorkeur via de e-mail contact met ons opnemen: ikckloetinge@goes.nl U kunt eventueel ook telefonisch contact zoeken. U kunt dan vragen naar Maurits Otte, projectmanager IKC Kloetinge, 0113 249 859.

Overige ontwikkelingen

De Kloetingseschool kan naar verwachting de eerste helft van 2020 (de exacte datum is nog niet bekend) gaan verhuizen naar het kindcentrum aan de Zomerweg. Dit betekent dat we als gemeente nu al nadenken over herbestemming van het huidige schoolgebouw. De school en de direct omwonenden van de huidige locatie van de school zijn hierover geïnformeerd. Meer weten over deze ontwikkeling? Neemt u dan contact op met Erik Kotvis van de gemeente Goes: e.kotvis@goes.nl of 0113 249 686.

NB Onze informatie heeft een informatief karakter. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. We doen er alles aan om de juiste informatie te geven. Desondanks is het mogelijk dat iets niet juist is of achteraf niet juist blijkt te zijn.