HOME  |  In de gemeente  |  Informatie coronavirus Sociaal Domein

Informatie coronavirus Sociaal Domein

De gemeente helpt scholen, peuteropvang en sportverenigingen tijdens de coronacrisis.

  • Subsidie voor peuteropvang en voorschoolse educatie loopt door en de gemeente compenseert de ouderbijdrage voor de peuteropvang (2-4 jarigen)
  • Zorgaanbieders Jeugd en Wmo krijgen doorbetaald volgens de richtlijnen van de VNG
  • De gemeente int voorlopig geen (veld)huur voor sportclubs en stimuleert hen gebruik te maken van de compensatieregeling van het Rijk
  • Scholen kunnen terecht bij de gemeente als zij problemen hebben met het verkrijgen van voldoende laptops of tablets voor thuisonderwijs. De gemeente zorgt dan voor een passende oplossing.