HOME  |  In de gemeente  |  Groenedaal

Groenedaal

De Kloetingseschool is verhuisd naar een nieuw gebouw aan de Zomerweg. De vrijgekomen locatie Groenedaal wordt daarom opnieuw ingevuld. Na onderzoek heeft het college een voorkeur uitgesproken voor invulling met nieuwe levensloopbestendige woningen.

Dit idee is uitgewerkt in een schetsvoorstel met 13 appartementen en 1 grondgebonden woning. Wij vinden het belangrijk om te horen wat de omgeving vindt van het plan. In verband met corona kon een openbare informatiebijeenkomst hierover eerder niet doorgaan. Daarom organiseren we dit op een andere manier.

Direct aanwonenden konden tijdens een individuele afspraak op 4 november van gedachten wisselen met de gemeente en architect over het voorstel. Ook anderen betrokkenen en geïnteresseerden willen we graag het plan laten zien en de gelegenheid geven te reageren en vragen te stellen.

Het plan bekijken
Onderaan deze pagina kunt u een presentatie downloaden. Hierin ziet u waar het voorstel op dit moment uit bestaat en hoe dat er uit zou kunnen zien in de toekomst. De beelden die u ziet, staan dus nog niet vast.

Wilt u reageren of vragen stellen?
Dat kan! U kunt per mail een reactie geven en vragen stellen of gebruik maken van het telefonisch spreekuur.

Telefonisch
Op maandag 9 november tussen 13.30 en 16.00 uur kunt u over de plannen spreken met projectleider Erik Kotvis via 0113 - 249 686. Krijgt u geen contact wegens drukte op het spreekuur? Probeert u het op meerdere momenten of gebruik de mogelijkheid uw vraag per email te stellen. Wanneer het spreekuur heel druk is, plannen we later nog een spreekuur in.

Via email
U kunt uw opmerking of vraag ook per email stellen. Stuur deze naar e.kotvis@goes.nl.

Let op: het spreekuur is bedoeld om vragen te stellen over het schetsplan en uw inbreng te geven. 

Wij houden een lijst bij van geïnteresseerden. Zij zullen op een later tijdstip informatie krijgen die voor kandidaat-kopers interessant is.

Te downloaden: