HOME  |  In de gemeente  |  Groenedaal

Groenedaal

De Kloetingseschool is verhuisd naar een nieuw gebouw aan de Zomerweg. De vrijgekomen locatie Groenedaal wordt daarom opnieuw ingevuld. Na onderzoek heeft het college een voorkeur uitgesproken voor invulling met nieuwe levensloopbestendige woningen.

Dit idee is uitgewerkt in een schetsvoorstel met 13 appartementen en 1 grondgebonden woning. Wij vinden het belangrijk om te horen wat de omgeving vindt van het plan. Direct aanwonenden konden tijdens een individuele afspraak op 4 november 2020 van gedachten wisselen met de gemeente en architect over het voorstel. Ook anderen betrokkenen en ge├»nteresseerden konden reageren en vragen stellen. Onder andere via een telefonisch spreekuur.

Het plan bekijken
Onderaan deze pagina kunt u de presentatie van het plan downloaden die op 4 november 2020 aan omwonenden is getoond.

Wilt u reageren of vragen stellen?

Telefonisch
U kunt over de plannen spreken met projectleider Erik Kotvis via 0113 - 249 686. 

Via e-mail
U kunt uw opmerking of vraag ook per e-mail stellen. Stuur deze naar e.kotvis@goes.nl.

Wij houden een lijst bij van geïnteresseerden. Zij zullen op een later tijdstip informatie krijgen die voor kandidaat-kopers interessant is.