HOME  |  In de gemeente  |  Goese Diep en Westerschans  |  Westerschans

Westerschans

Deelgebied Westerschans

Voor deelgebied Westerschans (gelegen bij de Ringbrug, aan het begin van de Westhavendijk) wordt de planontwikkeling gedaan door woningcorporatie RWS. Zij realiseren hier zo'n 100 koop- en huurappartementen boven een nieuwe Albert Heijn en een aantal andere commerciële ruimtes. In het kader van dit plan vinden er ook ingrijpende wijzigingen plaats in de aansluitende wegenstructuur. Zo wordt het eerste gedeelte van de Westhavendijk verschoven en komt er een fietstunnel onder de Ringbaan-West. Omwonenden en belangstellenden zijn hierover in juni 2017 geïnformeerd. De presentaties die tijdens deze bijeenkomst zijn gegeven, kunt u hieronder downloaden (laatste 3 bestanden uit de rij).

Op 26 oktober 2017 is het juridische uitwerkingsplan voor de Westerschans onherroepelijk geworden.

Actueel

De openbare ruimte rondom de nieuw gerealiseerde supermarkt en appartementen is aangepast. De fietstunnel onder de Ringbaan-West is geopend. Wat rest zijn bouwwerkzaamheden aan het tweede appartementencomplex en het uitvoeren van diverse restwerkzaamheden o.a. groen aanplant aan de zuidzijde van de Ringbaan-West.

Na afronding van de bouwwerkzaamheden aan het tweede appartementencomplex zal de fietsroute langs het kanaal verder worden aangelegd.

Voor vragen omtrent de werkzaamheden in het projectgebied kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar van het gebied “Rws projecten bv” de heer Rob Sanderse te bereiken via info@marsaki.nl of via 06- 5188 4381