HOME  |  In de gemeente  |  Goese Diep en Westerschans  |  Westerschans

Westerschans

Deelgebied Westerschans

Voor deelgebied Westerschans (gelegen bij de Ringbrug, aan het begin van de Westhavendijk) wordt de planontwikkeling gedaan door woningcorporatie RWS. Zij realiseren hier zo'n 100 koop- en huurappartementen boven een nieuwe Albert Heijn en een aantal andere commerciële ruimtes. In het kader van dit plan vinden er ook ingrijpende wijzigingen plaats in de aansluitende wegenstructuur. Zo wordt het eerste gedeelte van de Westhavendijk verschoven en komt er een fietstunnel onder de Ringbaan-West. Omwonenden en belangstellenden zijn hierover in juni 2017 geïnformeerd. De presentaties die tijdens deze bijeenkomst zijn gegeven, kunt u hieronder downloaden (laatste 3 bestanden uit de rij).

Op 26 oktober 2017 is het juridische uitwerkingsplan voor de Westerschans onherroepelijk geworden.

Actueel

Om de aanleg van het bouwproject Westerschans mogelijk te maken is de openbare ruimte aangepast. De Westhavendijk is omgelegd en de kruisingen met het Geldeloozepad en de Ringbaan-West zijn aangepast. Onder de Ringbaan West is een fietstunnel aangebracht.

De bouwwerkzaamheden ten bate van de nieuwe supermarkt en bijbehorende appartementen zijn in volle gang en naar alle waarschijnlijkheid wordt het hoogste punt deze zomer bereikt.

Vanaf september zijn de bouwwerkzaamheden zover gevorderd dat er kan worden gestart met de inrichting van het gebied tussen de Ringbaan West en de nieuw gerealiseerde supermarkt. Onderdeel van deze werkzaamheden is ook het aansluiten van de aangebrachte fietstunnel zodat fietsers en voetgangers hier veilig gebruik van kunnen gaan maken.

Voor vragen omtrent de werkzaamheden in het projectgebied kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar van het gebied “Rws projecten bv” de heer Rob Sanderse te bereiken via info@marsaki.nl of via 06- 5188 4381