HOME  |  In de gemeente  |  Goes Fietsstad  |  Fietsstad 2014

Fietsstad 2014

De gemeente Goes was kandidaat voor de titel 'Fietsstad 2014'. De verkiezingen zijn een goed moment om kennis te delen met andere gemeenten. 
 
Om het fietsen een impuls te geven stelden we het fietsbeleidsplan “Goes fietst verder”  vast, met als doel: verbeteren van het algemene fietsklimaat. We willen dit bereiken door krachtig in te zetten op comfort, fietsparkeren en verkeersveiligheid met de volgende middelen:
  • Beleid over fietsinfrastructuur zoals breedtes van fietspaden en veilige stoepranden.
  • Inventariseren van knelpunten incluis een doorvertaling naar kansen in ruimtelijke projecten.
  • Vrijmaken van extra tijd voor de fiets. Bij verkeerskundige ontwerpen, om algemene kennis op te
  • doen en uit te dragen plus de mogelijkheid om kansen te benutten.
  • € 380.000 beschikbaar te stellen voor een uitvoeringsprogramma.

In dit rapport leest u meer over de gerealiseerde verbeteringen van het fietsklimaat. 

Te downloaden: