HOME  |  In de gemeente  |  Goes Fietsstad  |  Fietspad Goes-Kattendijke

Fietspad Goes-Kattendijke

De Kattendijksedijk is een veelgebruikte fietsroute tussen Goes en Kattendijke. De route is in de loop der jaren al steeds veiliger geworden door aan het oostelijk deel van de route een vrijliggend fietspad aan te leggen. Op het westelijke deel van de route maken fietsers en gemotoriseerd verkeer echter nog steeds gezamenlijk gebruik van de smalle weg. Om de gehele route tussen Goes en Kattendijke veiliger te maken hebben de gemeente Goes en waterschap Scheldestromen de handen ineen geslagen en gaan hier gezamenlijk een vrijliggend fietspad aanleggen.
 
Wat staat er verder nog op stapel?
Aansluitend op de werkzaamheden op de Kattendijksedijk vinden er ook werkzaamheden plaats rond de wijk Mannee: denkt u aan kruispuntmaatregelen en het verbinden van de bestaande fietspaden met het nieuw aan te leggen fietspad. Deze route wordt veel gebruikt door jonge fietsers afkomstig uit Goese Meer, Mannee en Kloetinge die op weg zijn naar school of (sport)vereniging. Ook dit doen we om de verkeersveiligheid te verbeteren.
 
U kunt hieronder de plannen inzien en downloaden.