HOME  |  In de gemeente  |  Geveltuintjes

Geveltuintjes

Heeft u geen tuin, maar wel groene vingers? Dan is een geveltuintje wellicht iets voor u.

Wat is een geveltuintje?
Een geveltuintje is een smal strookje grond langs een gevel op de stoep. De gemeente haalt voor u, waar dat kan, een rijtje tegels weg en deze worden neergezet als opstaande rand voor het tuintje. Dit wordt aangevuld met goede tuingrond en er ontstaat een border waarin u kunt tuinieren. Daarna kunt u plantjes kopen en de tuin gaan onderhouden.

Aanvragen van een geveltuin
U kunt bij de gemeente Goes een geveltuintje aanvragen.

•    Neem contact op via telefoon: 14-0113
•    Er wordt met u een afspraak gemaakt om te kijken of er voor uw woning voldoende ruimte is om een geveltuintje te kunnen maken. Als dat het geval is zal de gemeente een rijtje tegels of stenen weghalen.

Spelregels
Voor het maken en hebben van geveltuin zijn de volgende spelregels opgesteld.
 

 • U heeft toestemming nodig van uw huiseigenaar.
 • Er moet voldoende loopruimte overblijven, minimaal 120 cm.
 • Het tuintje is maximaal 30 cm. breed (diep).
 • De geveltuin blijft openbare ruimte.
 • U mag geen afrastering rond uw geveltuin plaatsen.
 • Bomen en zware heesters zijn niet toegestaan. Dit omdat de kans bestaat op schade aan het straatwerk, de fundering van uw huis en de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen.
 • Spontane zaailingen dienen verwijderd te worden.
 • De beplanting mag geen schade, overlast of ziektes veroorzaken.
 • Openbare verlichting met bijbehorende kastjes en draden, maar ook straatnaambordjes dienen zichtbaar te blijven.
 • Gebruik geen planten met doornen of stekels.
 • Snoei overhangende beplanting bijtijds.
 • Indien de gemeente of Nutsbedrijven werkzaamheden moeten verrichten aan kabels en leidingen onder uw geveltuin, zullen zij dit doen in overleg met u. Zij kunnen helaas geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele beschadiging of tijdelijke verwijdering van uw planten.

Als u gaat verhuizen, dienen de volgende bewoners de verantwoordelijkheid van uw tuin over te nemen.  Anders vraagt u de gemeente om uw tuintje te verwijderen.

Geveltuintje met plantenbakken of potten

 • Als voor uw woning geen gewoon trottoir, maar een verharding van natuursteen aanwezig is, dan is het niet mogelijk stenen te verwijderen ten behoeve van een geveltuintje. 
 • U kunt dan wel tuinieren in bakken en/of potten. 
 • Uiteraard gelden hiervoor ook de hierboven genoemde spelregels. 
 • Om eventueel vandalisme, het meenemen van potten tegen te gaan, kunt u uw plantenbakken onderin wat verzwaren met stenen. U hoeft de bak of pot dan ook niet volledig te voorzien van potgrond.

Tips en trucs

 • Planten die te groot worden, kunt u gerust snoeien. Veel planten groeien zelfs beter als u ze regelmatig terugknipt.
 • Het weghalen van onkruid en zwerfvuil hoort bij het onderhoud van een uw geveltuin.
 • Geef uw planten regelmatig water, ook als het regent. Vaak valt er weinig regenwater direct langs de gevel in de grond.
 • Geef ’s avonds water, dan trekt het vocht in de grond en verdampt het niet direct door de zon.

Verwijderen van een geveltuin

 • Als u uw geveltuin niet meer wilt, dan kunt u dit melden bij de gemeente afdeling Openbare Ruimte via telefoon: 14-0113.
 • De gemeente verwijdert uw tuintje en de straat wordt weer in de oude staat terug gebracht.