HOME  |  In de gemeente  |  Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

Informatie over het proces van het opstellen van een gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid.

De Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg maken een gezamenlijke gebiedsontsluitingsvisie voor het Veerse Meer Zuid gebied. Rijkswaterstaat en ProRail zijn in deze studie nauw betrokken. In de gezamenlijke aanpak wordt een structuurplan opgesteld voor een robuuste gebiedsontsluiting.

Het adviesbureau TRID√ČE is ingeschakeld om de gezamenlijke wegbeheerders te ondersteunen bij het opstellen van een ontsluitingsvisie voor het gebied Veerse Meer Zuid: het gebied ten zuiden van het Veerse Meer, ten oosten van de N57 en het Kanaal door Walcheren, ten westen van de N256 (Deltaweg) en ten noorden van de Postweg bij Lewedorp en de Langeweg bij Arnemuiden. Doel van de studie is een visie te ontwikkelen op een toekomstbestendige ontsluiting van het gebied, zodat:

  1. de huidige en toekomstige verkeersproblemen in de kernen van Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk en op enkele andere wegen in het buitengebied zo goed mogelijk worden opgelost;
  2. de in het gebied aanwezige en toekomstige functies en bestemmingen vlot en veilig bereikbaar zijn;
  3. het middengebied tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk zoveel mogelijk autoluw blijft.

Deze visie wordt opgenomen in de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030.

Bijeenkomst

Op donderdag 25 februari was namens de gezamenlijke wegbeheerders - de gemeenten Middelburg, Borsele en Goes, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland van 19.30-21.30 uur een digitale informatiebijeenkomst over de Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid. De bijeenkomst ging over het eerste deel van het onderzoek: wat zijn de meest effectieve ontsluitingsvarianten? De presentatie en vragen met antwoorden is onderaan deze pagina te downloaden. Het bijbehorende geluidsfragment van de bijeenkomst vindt u hieronder.

Volgende stap

De komende maanden gaan wij verder met het uitwerken van deze varianten en korte en lange termijn maatregelen voor de verkeersknelpunten en de leefbaarheid in het plangebied. Voor deze fase wordt per kern (Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk) een klankbordgroep georganiseerd, waarmee we de verdere uitwerkingsvoorstellen willen bespreken.