HOME  |  In de gemeente  |  Een boete, wat nu?

Een boete, wat nu?

Indien u een boete heeft ontvangen, maar deze is in uw ogen niet terecht opgelegd, dan heeft u de mogelijkheid om tegen deze boete bezwaar aan te tekenen. Door de gemeentelijke parkeercontroleurs worden twee verschillende soorten boetes uitgeschreven;

1. Aankondiging van Beschikking

De parkeercontroleurs hebben onder andere de taak om geparkeerde voertuigen te controleren op het correct gebruik van parkeervergunningen, foutparkeren, juist gebruik van gehandicaptenparkeerkaarten, etc. Indien de parkeercontroleurs een overtreding constateren wordt er een Aankondiging van Beschikking uitgeschreven. De afhandeling van Aankondigingen van Beschikking ligt bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) . Het CJIB stuurt u binnenkort een acceptgiro. Bij de acceptgiro wordt een beschikking meegezonden waarop staat vermeld hoe u dient te handelen indien u het met de beschikking niet eens bent.

Met ingang van 1 juli 2009 wordt bij iedere aankondiging van beschikking een bedrag van € 6,00 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Het CJIB brengt per boete (ook als er een aanmaning wordt verzonden) één keer administratiekosten in rekening. Omdat de inning van de administratiekosten wettelijk is vastgelegd, is het niet mogelijk bij de officier van justitie een bezwaarschrift in te dienen tegen de administratiekosten. Is men het er niet mee eens, dan kan men wel in beroep gaan bij de officier van justitie. Voor informatie over de werkwijze van het CJIB kijkt u op: www.cjib.nl/

2. Naheffingsaanslag parkeerbelasting

De parkeercontroleurs hebben ook de taak om te controleren of er (voldoende) parkeerbelasting betaald is. Indien de parkeerbelasting niet voldaan is, wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting uitgeschreven. De gemeente Goes heeft de afhandeling van naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgedragen aan Cannock Chase. Wanneer u nog geen factuur heeft ontvangen wordt deze u binnenkort toegestuurd. Heeft u de factuur niet ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt of heeft u vragen over de betaling, dan kunt u bellen met Cannock Chase.  Het telefoonnummer is 088 - 116 8234.

Bent u van mening dat ten onrechte een naheffingsaanslag is opgelegd, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit dient u binnen 6 weken na datum van de naheffingsaanslag te doen. Wacht hiermee niet tot u de factuur van Cannock Chase ontvangen heeft. De kosten voor de naheffingsaanslag moet u eerst voldoen.

U moet uw bezwaarschrift richten aan:
Gemeente Goes
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 2118
4460 MC Goes

Invordering naheffingsaanslagen Belgische kentekenhouders 2016 - 2017

Tot 1 juni 2016 was het niet mogelijk om in Goes opgelegde naheffingsaanslagen aan Belgische kentekenhouders in te vorderen. Als Belgische kentekenhouders ontving u wel een naheffingsaanslag achter de ruitenwisser, maar omdat de gegevensuitwisseling tussen Nederland en Belgie niet kon plaatsvinden, ontving u geen acceptgiro om de naheffingsaanslag te kunnen voldoen. 

Vanaf 1 juni 2016 geldt er een verdrag tussen Nederland en Belgie wat de uitwisseling van naam- en adresgegevens weer mogelijk maakt. Sinds 1 juni 2017 kan de gemeente Goes gebruik maken van het systeem, wat beschikbaar is gesteld door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), en kunnen we de naam- en adresgegevens van kentekenhouders achterhalen. Het invorderen van de naheffingsaanslag moet plaatsvinden binnen 5 jaar na het opleggen van de naheffingsaanslag (datum van overtreding).  Als aan u een naheffingsaanslag is opgelegd na 1 juni 2016 kunt u dan ook binnenkort een acceptgiro verwachten van Cannock Chase, zodat u de naheffingsaanslag kan voldoen.


In English

You have recieved a parking fine, what to do?

Strict rules apply in Goes regarding where to park your vehicle. If you don’t obey the rules, you could get a parking fine. This could be a so-called additional assessment fine (Naheffingsaanslag parkeerbelasting) or a so-called Notice of order fine (Aankondiging van beschikking). Which type of fine you have received is indicated on the ticket placed under your windscreen wipers.

Additional assessment fine (naheffingsaanslag)

Paid parking is required in a number of areas. Did you park here without a valid parking ticket or did you pay too little? Then you run the risk of an additional assessment fine. The costs of a parking fine are currently € 61,- plus one hour parking fee. Within a few weeks you will receive by post a copy of the parking fine, a so-called 'duplicaat naheffingsaanslag', provided by the company Cannock Chase.

If you would rather not receive this then you can pay the fine within 5 days at the division Publiekszaken in the main hall at the Stadskantoor Gemeente Goes located at M.A. de Ruijterlaan 2. The only way to pay here is with a direct debit card (pinnen).  

Notice of order fine (aankondiging tot beschikking)

This type of parking fine is for parking in a space where it is not allowed. In this case you will receive within a few weeks an acceptgiro payment transfer slip from the Central Judicial Collection Agency (CJIB) in Leeuwarden. You cannot pay this fine through the city.