HOME  |  In de gemeente  |  Deltaweg

Deltaweg

De Deltaweg (N256) tussen Goes en Colijnsplaat is een van de belangrijkste verkeersaders van Zeeland voor het personen- en goederenvervoer. In het zomerseizoen is het er extra druk door het toeristenverkeer. De Deltaweg is daarmee één van de drukste wegen van Zeeland.


De Provincie Zeeland vindt een veilige en vlotte doorstroming op de Zeeuwse wegen belangrijk en daarom staat de Deltaweg hoog op de prioriteitenlijst om aangepakt te worden. De Provincie onderzoekt samen met de aanliggende gemeenten welke mogelijke oplossingen er zijn om de verkeersveiligheid en de doorstroming op het tracé N256 tussen de A256 en de aansluiting met de N255 (Noord-Beveland) te verbeteren. Meer informatie vindt u op de website van Provincie Zeeland.