HOME  |  In de gemeente  |  Dag van de Mantelzorg

Dag van de Mantelzorg

Zaterdag 10 november viert Nederland de Dag van de Mantelzorg. Ook in de gemeente Goes is het feest. We willen deze dag mantelzorgers uit onze gemeente in het zonnetje zetten. Om dit mogelijk te maken, hebben we uw hulp nodig!

Let op: aanmelden is niet meer mogelijk.

Vragen en/of meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op: 14 0113 of mail uw vraag naar: dagvandemantelzorg@goes.nl.

Bezorging pakketje

Het verrassingspakketje wordt in de week van 10 november 2018 thuisbezorgd bij de mantelzorger. De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers van het mantelzorgpunt van het SMWO (Stichting maatschappelijk werk en welzijn Oosterschelderegio).

Let op: alleen mantelzorgers die in de gemeente Goes wonen komen in aanmerking. Als u iemand uit een andere gemeente wilt bedanken, neemt u dan contact op met de woongemeente van de mantelzorger om te vragen naar de mogelijkheden.

Privacyverklaring Dag van de Mantelzorg

Uw privacy wordt beschermd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening is ook van toepassing op de gemeente Goes.  De aan de gemeente verstrekte persoonsgegevens worden alleen voor dit doel (Dag van de Mantelzorg) verwerkt en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Bent u er niet zeker van dat u de persoonsgegevens van de mantelzorger mag verstrekken, vraag dan vooraf toestemming aan de betrokkene. Wij gaan er immers vanuit dat deze met toestemming aan ons verstrekt zijn voor dit doel.

Te downloaden: