HOME  |  In de gemeente  |  Coronamaatregelen binnenstad

Coronamaatregelen binnenstad

Omdat we iedereen op een prettige en veilige manier in de Goese binnenstad willen blijven ontvangen én we verspreiding van het coronavirus blijvend moeten voorkomen, zijn verschillende maatregelen genomen. Met deze maatregelen creëren we extra ruimte in de binnenstad. De maatregelen gelden tot 15 januari 2021. Wij zijn ons ervan bewust dat verschillende maatregelen redelijk ingrijpend zijn. Daarom monitoren wij deze continu en zullen de maatregelen zo nodig aanpassen of verlengen. Wij hopen op uw begrip. Alleen samen kunnen we elkaar en de bezoekers in de binnenstad de ruimte geven die nodig is.

1. Uitbreiding voetgangersgebied

Om de voetganger in de binnenstad meer ruimte te geven en onveilige situaties te voorkomen, is besloten het doorgaande auto en fietsverkeer in de binnenstad tijdens venstertijden tijdelijk te beperken. Het voetgangersgebied is uitgebreid met de volgende straten: De Grote Markt, Korte Kerkstraat, Opril Grote Markt, Koningstraat, St. Jacobstraat (ged.), Gasthuisstraat, Ostendestraat, Oude Vismarkt, Rijfelstraat, Magdalenastraat en Kreukelmarkt. De uitbreiding van het voetgangersgebied is aangegeven met verkeersborden.

Binnen het voetgangersgebied zijn tussen 11:00 uur en 18:00 uur (donderdag 21:00 uur) auto’s, fietser, scooters, etc. niet toegestaan (op de Grote Markt en Korte Kerkstraat tot 17.00 uur). Voor fietsen wordt op een aantal plaatsen een uitzondering gemaakt. In het voetgangersgebied mag tussen 11:00 uur en 18:00 uur (donderdag 21:00 uur) op de route Grote Markt, Korte Kerkstraat, Opril Grote Markt, Koningstraat, Magdalenastraat en Kreukelmarkt gefietst worden. Motorvoertuigen zijn dan niet toegestaan. Bevoorrading in het voetgangersgebied moet dus buiten deze tijden plaatsvinden. Binnen deze tijden blijft laden of lossen mogelijk op diverse plaatsen rondom het centrum: Singelstraat, Zusterstraat, omgeving Damplein, Keizersdijk, Beestenmarkt en Oostsingel.

2. Uitbreiding terrassen

Veel horecazaken in de binnenstad hebben toestemming gekregen om hun terras tijdelijk uit te breiden. De locaties zijn per plek beoordeeld. Het precariotarief voor de tijdelijke uitbreiding van de terrassen is 1 euro per m2 per jaar.

3. Beperking uitstallingen

Enkele winkelstraten in de binnenstad hebben een beperkte breedte. Het toenemende aantal bezoekers maakt het lastig om elkaar in winkelstraten met voldoende afstand te passeren. Door de uitstallingen wordt de breedte verder beperkt. Daarom is besloten dat in de volgende straten: Kolveniershof (smalle gedeelte), de Sint Adriaanstraat, de Papegaaistraat en de Klokstraat de ruimte voor uitstallingen te beperken. Dit betekent dat per onderneming, binnen de voor uitstallingen bestemde strook, maximaal 1 m2 aan uitstallingen is toegestaan. Als een ondernemer zelf besluit om geen enkele uitstalling te plaatsen om bezoekers zo de maximale ruimte te bieden, juichen wij dit vanzelfsprekend toe. We monitoren het effect van de maatregel. Indien nodig volgen andere straten.

4. Tijdelijke extra fietsparkeerplaatsen

Door de coronamaatregelen en het intensieve gebruik van de openbare ruimte is het parkeren van fietsen in de winkelstraten ongewenst. Op marktdagen geldt dit ook voor de Grote Markt. Op verschillende locaties in de stad zorgen geparkeerde fietsen ervoor dat het lastig kan zijn om anderhalve meter afstand te houden. Fietsen zien we graag op de fietsparkeerplaatsen. Om in voldoende fietsparkeerplaatsen te voorzien is uitbreiding van de bestaande fietsparkeerplaatsen noodzakelijk.

Bij de entrees van de binnenstad zijn extra fietsparkeerplaatsen. Locaties zijn o.a.: Damplein, Keizersdijk, Singelstraat, Grote Markt, Bleekveld en Oostwal. Om het fietsparkeren in de winkelstraten te ontmoedigen zetten we verkeersregelaars in, die de bezoekers wijzen op alternatieve fietsparkeerplaatsen.

5. Tijdelijk aanpassen parkeerterrein Damplein

Op het parkeerterrein Damplein zijn tijdelijk extra fietsparkeerplaatsen en extra terrasruimte voor de horeca. Een gedeelte van het parkeerterrein blijft open om de auto te parkeren. Voor de horeca en de winkels is extra ruimte gecreëerd om de 1,5m-regel beter te kunnen respecteren. Er is een verkeersregelaar aanwezig die bijdraagt aan een vlotte en veilige verkeersafwikkeling.

6. Verkeersregelaars
Door inzet van verkeersregelaars en verkeersborden worden de tijdelijke verkeermaatregelen onder aandacht gebracht. Inzet van verkeersregelaar is vooral nodig bij de drukste entrees van de binnenstad.

7. Signing en verwijzing openbaar toilet

Aan de hand van borden en siging op straat blijven we aandacht vragen voor 1,5 meter afstand. Vanwege krappe doorgangen en beperking van aantal bezoekers hebben sommige horeca-ondernemers hun toilet gesloten voor bezoekers. Hierdoor wordt het openbaar toilet vaker gebruikt. Om de vindbaarheid van het openbaar toilet te verbeteren worden extra verwijsborden naar het openbaar toilet aangebracht.

Monitoring

Wij zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen ingrijpend zijn. Daarom zullen wij de maatregelen continu monitoren en zo nodig aanpassen of verlengen. We begrijpen ook dat de genoemde maatregelen niet voor iedereen gewenst zijn. Wij hopen dat u begrip heeft voor de maatregelen. Alleen samen kunnen we elkaar en de bezoekers in de binnenstad de ruimte geven die nodig is.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact met ons op als u vragen en/of opmerkingen heeft. Dit kan door te bellen naar 14 0113 of te mailen naar c.eijkelenboom@goes.nl