HOME  |  In de gemeente  |  Brede scholen

Brede scholen

In Brede scholen werken (meerdere) basisscholen samen met kinderopvang, welzijns- en sportorganisaties, het CJG en de bibliotheek. In Goes zijn op vier locaties Brede scholen gerealiseerd. Er is geen vaste definitie over wat een brede school is, brede scholen zijn er in veel soorten en maten. Maar centraal staat de samenwerking in beleid en uitvoering tussen onderwijs en andere instellingen. In Goes gaat het om de brede school Goese Polder, de brede school De Symfonie (Goes-Zuid), de brede school Het Samenspel (Wolphaartsdijk) en de brede school ’s-Heer Arendskerke. Deze laatste vormt een samenwerkingsverband met basisschool De Poeljeugd in ’s Heer Hendrikskinderen.

Daarnaast werken diverse basisscholen samen met partners in een netwerk, zoals de Kloetingseschool en gereformeerde basisschool De Wingerd.

De partners in de brede scholen (onderwijs en overige organisaties) hebben gezamenlijk hun visie geformuleerd en hebben die uitgewerkt in doelstellingen. Zo maken zij duidelijk wat zij kinderen, ouders en buurtbewoners willen bieden.

De gemeente Goes ondersteunt actief de samenwerking en het aanbod in de brede scholen. Voor vragen over de brede school kunt u contact opnemen met de coördinator brede scholen Hubert Leeman 06 - 10 10 56 16, h.leeman@goes.nl.

Brede school Goese Polder

In het hart van de wijk Goese Polder staat de gelijknamige brede school. Aan de Thorbeckelaan vindt u openbare basisschool De Tweemaster en een vestiging van Kibeo. In wijkcentrum De Spinne zijn de r.k. basisschool Holtkampschool en de prot. christelijke basisschool ’t Noorderlicht gevestigd.

De drie scholen en Kibeo werken nauw samen bij het afstemmen van hun programma’s en activiteiten op elkaar. In die samenwerking zijn ook welzijnsorganisatie SMWO en het CJG betrokken. Op die manier is in de Goese Polder een hecht netwerk rond kinderen en gezinnen gesmeed, waar wordt gewerkt aan een doorlopende lijn van 0 tot 13 jaar, niet alleen met onderwijs en kinderopvang, maar ook op het gebied van kunst en cultuur, sport, zorg en welzijn. Ook met bewonersinitiatieven in de wijk en met het Erasmuspark worden activiteiten samen opgepakt.

Holtkampschool
www.holtkamp-goes.nl

't Noorderlicht
www.noorderlichtgoes.nl

CJG
www.cjggoes-noordbeveland.nl

SMWO
www.smwo.nl

Kibeo kinderopvang
www.kibeo.nl

Brede school De Symfonie

De brede school De Symfonie is gehuisvest in een multifunctionele accommodatie aan de Elvis Presleylaan in de wijk Ouverture (Goes-Zuid). Hier werken de prot. christelijke Beatrixschool en de openbare basisschool De Zuidwesthoek samen met een vestiging van Kibeo aan het realiseren van een veilige, uitnodigende en prikkelende omgeving voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. De partners streven samen met SMWO en andere aanbieders naar de realisatie van een boeiend aanbod dat aansluit op de vraag van kinderen en ouders in de wijk.

Protestants-christelijke basisschool Prinses Beatrixschool
www.beatrixschoolgoes.nl

Openbare basisschool De Zuidwesthoek
www.zuidwesthoek-goes.nl

SMWO
www.smwo.nl

Kibeo kinderopvang
www.kibeo.nl

Brede school Het Samenspel

De prot. christelijke Ichthusschool en de openbare baisschool De Achthoek betrokken in 2012 de nieuwe multifunctionele accommodatie in Wolphaartsdijk. Samen met de vestiging van Kibeo vormden beide scholen de brede school Het Samenspel. Daarbij zijn ook de Bibliotheek Oosterschelde, het CJG en welzijnsorganisatie SMWO partners.

Het Samenspel wil uitgroeien tot een stevige dorpsvoorziening met grote aandacht voor het welzijn van kinderen. De beide scholen onderzoeken de mogelijkheden voor nauwere samenwerking in de toekomst.

Ichthusschool
www.ichthuswolphaartsdijk.nl

CJG
www.cjggoes-noordbeveland.nl

SMWO
www.smwo.nl

Kibeo kinderopvang
www.kibeo.nl

Bibliotheek Oosterschelde
www.bibliotheekoosterschelde.nl

Brede School ´s-Heer Arendskerke

Rond openbare basisschool De Schengehof is een hecht netwerk gesmeed, dat sinds het schooljaar 2012-2013 als brede school wordt aangemerkt. Naast de school participeren hier Kibeo, SMWO en de bibliotheek als partners. Ook zijn verschillende initiatieven vanuit het dorp aan de brede school toegevoegd, zoals activiteiten van de dorpsraad, van kunstenaars en van de muziekvereniging.

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 worden activiteiten vanuit de brede school ook aangeboden aan de kinderen van De Poeljeugd in ’s-Heer Hendrikskinderen. Deze school is aangesloten bij het brede school-overleg.

SMWO
www.smwo.nl

Kibeo kinderopvang
www.kibeo.nl

CJG
cjggoes-noordbeveland.nl