HOME  |  In de gemeente  |  Bouwverordening

Bouwverordening

In de gemeentelijke bouwverordening van Goes staan voorschriften over bouwen en slopen, het gebruik van bouwwerken en gebouwen, brandveiligheid, de welstand en handhaving (stilleggen van de bouwwerkzaamheden).

Een aanvraag bouwvergunning wordt getoetst aan de gemeentelijke bouwverordening.

Te downloaden: