HOME  |  In de gemeente  |  Bodem  |  Let op lood

Let op lood

Lood is vooral ongezond voor kleine kinderen. Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is vastgesteld dat de normen voor lood in de bodem onvoldoende bescherming bieden wanneer kleine kinderen aan loodconcentraties blootgesteld worden. Zij kunnen dit door hand-mond gedrag binnenkrijgen. Vorig jaar is daarom een Zeeland brede voorlichtingscampagne gehouden om hierop te wijzen en wat u kunt doen om de risico’s te beperken. Ook is in kaart gebracht wat in Zeeland de gebieden zijn met verhoogde loodconcentraties in de bodem.


Speeltuintjes
Binnen deze  aandachtsgebieden in Goes zijn 25 speeltuintjes aanwezig. De gemeente heeft hier bodemonderzoek gedaan. Elf speelplekken zijn helemaal schoon. Op negen plaatsen is een matige kwaliteit vastgesteld. Hier zijn geen aanpassingen nodig omdat zij voldoende zijn afgedekt door gras, kunstgras of tegels. Op de overige plekken wil Goes waar dit mogelijk is extra maatregelen nemen en de ondergrond aanpassen in het eerste kwartaal van 2019. Voor de omwonenden worden tegen die tijd informatiebijeenkomsten georganiseerd. Een voorstel hiervoor ligt voor aan de gemeenteraad, die hier in december over beslist.

Informatie over lood
Meer informatie over lood in de bodem, de kaart met Zeeuwse risicogebieden en een brochure is te vinden op: http://www.ggdzeeland.nl/lood.

Vragen
Heeft u daarnaast vragen over de gemeentelijke  speelvoorzieningen, dan kunt u contact opnemen met Dini Osté via d.oste@goes.nl. Heeft u vragen over bodemkwaliteit dan kunt u contact opnemen met Ton Feijtel via a.feijtel@goes.nl. 


Overzicht maatregelen
Hieronder vindt u een overzicht met de maatregelen die zijn voorgesteld aan de gemeenteraad.

Locatie speelplek Situatie Actie

’s-Heer Hendrikskinderendijk
Goes

1 van de 4 onderzochte grondmonsters is matig van kwaliteit, de rest is schoon.
Ter plaatse van schommel en glijbaan op snippers is lood niet verhoogd aangetroffen
Lees hier wat u zelf kunt doen
Geraniumstraat Goes De matige bodemkwaliteit zit onder tegelverharding en het is een speelplaats voor oudere jeugd. Lees hier wat u zelf kunt doen
Leliestraat Goes

In één grondmonster is een licht verhoogde concentratie aangetoond, de overige resultaten zijn echt schoon.
Het is een speelplaats voor kleine kinderen naast een kinderopvang.

Informatiebijeenkomst
Nachtegaallaan Goes

In één grondmonster is een licht verhoogde concentratie aangetoond, de overige resultaten zijn echt schoon.
De speeltoestellen voor kleine kinderen staan al op kunstgras.

Lees hier wat u zelf kunt doen
Paardeweg Goes Deze speelplaats met trapveldje is vooral voor oudere kinderen. Lees hier wat u zelf kunt doen
Vogelzangsweg Goes De speeltoestellen staan op kunstgras. De aangetoonde verontreiniging zit ter plaatse van de aanwezige haagjes.
Om risico volledig uit te sluiten wordt 12 meter hekwerk om de haag geplaatst zodat niet in de zwarte grond
met matige kwaliteit gespeeld kan worden

Informatiebijeenkomst

Hekwerk plaatsen

De Zuidweide (Zuidweg)
Kattendijke
De grond met matige kwaliteit zit onder tegelverharding en het is een speelplaats voor oudere jeugd. Lees hier wat u zelf kunt doen.
Jachthuisstraat Kloetinge Van de 7 grondmonsters zijn er 6 van matige kwaliteit, 1 is er schoon.
Op de plaats met voorziening voor kleine kinderen wordt de toplaag van de grond verwijderd en kunstgras aangebracht.  
Bovenste 30 cm grond afvoeren, geotextiel en schone grond aanbrengen en opnieuw inzaaien
Informatiebijeenkomst
bodemaanpassing

Plein

s-Heer Hendrikskinderen

Van de 8 grondmonsters zijn er 6 schoon en 2 matig. De locatie is voornamelijk een trapveldje voor oudere kinderen.
De voorzieningen voor kleine kinderen zijn al voorzien van kunstgras.
Lees hier wat u zelf kunt doen.

A. van Westerwijksplein
Goes

Deze speelplaats is volledig bestraat, er zijn 4 grondmonsters onderzocht en 3 zijn er schoon.
Van 1 grondmonster, genomen ter plaatse van de groenstrook, is de kwaliteit onvoldoende.
Om risico uit te sluiten wordt 20 meer hekwerk om de groenstrook geplaatst zodat niet in de grond gespeeld kan worden.
Informatiebijeenkomst
Hekwerk plaatsen
Bosdijklaan Goes In de toplaag van de bodem zijn bijmengingen met puin, kolengruis en glas aangetroffen.
In alle grondmonsters zijn verhoogde gehaltes aangetoond. 
Bovenste 30 cm grond afvoeren, geotextiel en schone grond aanbrengen en inzaaien.

Informatiebijeenkomst
bodemaanpassing

Rimmelandplein Goes Deze speelplaats is met name voor kleine kinderen.
Er is aangetoond dat de grond er matig tot onvoldoende van kwaliteit is.
Er liggen nu snippers op de verontreinigde grond.
Bovenste 30 cm grond afvoeren, geotextiel, schone grond en kunstgras aanbrengen
Informatiebijeenkomst
bodemaanpassing

Ring Oud-Sabbinge

Door de ligging, oude muurtjes en grote bomen is geen aanpassing van de locatie mogelijk.
Er is contact met zwart zand mogelijk op het trapveldje. Voorziening voor kleine kinderen is voorzien van kunstgras.
Saneren niet mogelijk omdat de locatie te groot is, er monumentale muurtjes en bomen staan waardoor graafwerk niet uitvoerbaar is.
Informatiebijeenkomst

Walstraat‘ s-Heer Arendskerke

Onder het gras is de bodem matig tot onvoldoende van kwaliteit. De verontreinigde toplaag wordt gesaneerd.
Bovenste 30 cm grond afvoeren, geotextiel en schone grond aanbrengen en inzaaien.
Informatiebijeenkomst
bodemaanpassing