HOME  |  In de gemeente  |  Bekendmakingen

Bekendmakingen

Vergunningen en bekendmakingen

De bekendmakingen van ontvangen aanvragen gebruiks-, milieu-, speelautomaten, omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen, drank- en horecavergunningen, ontheffingen zwak alcohol en exploitatie horecavergunningen worden iedere week geplaatst in de Info Goes in het huis- aan huisblad de Bevelandse bode.

Alle vergunningaanvragen kunt u komen inzien tijdens de openingstijden van het Stadskantoor, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. Een kopie van de stukken is verkrijgbaar tegen legeskosten.

Onbeperkt ter inzage liggen:

  • Raads- en commissieagenda's
  • Klachtenregeling gemeente Goes
  • Statistiekboekje Publiekszaken

Verordeningen

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle gemeenten wettelijk verplicht om nieuwe verordeningen of aanpassingen in hun verordeningen digitaal bekend te maken. U vindt deze bekendmakingen van de gemeente Goes daarom voortaan op www.officielebekendmakingen.nl onder het kopje Gemeenteblad.