HOME  |  In de gemeente  |  Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Bedrijvenpark Deltaweg

Vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid kiezen ondernemers graag voor Goes. Aan de westkant ontwikkelt de gemeente Bedrijvenpark Deltaweg in de hoek van de A58 en de Deltaweg. Het gebied heeft een unieke ligging die kansen biedt voor een groen en duurzaam ingericht bedrijventerrein. Voor de zomer van 2021 verwachten we te starten met de reservering van bedrijfskavels. Meer informatie over dit nieuwe bedrijventerrein kunt u vinden op de projectpagina: https://www.goes.nl/in-de-gemeente/bedrijvenpark-deltaweg_45650/

Stationspark

Het stationsgebied is dé locatie voor kantoorbedrijvigheid: uitstekend bereikbaar per trein en bus en met een groot parkeerterrein voor de automobilist. Hier zijn onder andere hoofdvestigingen te vinden van Zorgverzekeraar CZ en Baker Tilly Berk Accountancy. In en nabij het centrum zijn vele kantoorvestigingen te vinden op financieel-economisch en administratief gebied: banken, accountants en ook het hoofdkantoor van ZLM Verzekeringen, één van de grootste regionale verzekeraars van Zuid-Nederland.

Vrije kavels zijn beschikbaar op het Stationspark, aan de zuidzijde van de spoorlijn.
De grondprijs bedraagt: € 330,- per m²

Deze kavels, hieronder aangegeven in blauw, zijn momenteel ten dele beschikbaar. De kavels zijn volledig uitgeefbaar als de aanleg van de spoortunnel gereed is, medio 2020.

Kaartje Stationspark met beschikbare kavels

Meer informatie

Ondernemers die vragen hebben over het gemeentelijk economisch beleid of belangstelling hebben voor een kavel op het Stationspark kunnen terecht bij de afdeling Omgeving en Economie, tel. (0113) 249 864. Vragen per e-mail stellen kan ook. Mailt u in dat geval naar r.jagt@goes.nl

De Poel

In een helder vormgegeven structuur liggen op de Poel II goed ontsloten kavels, toegerust met alle voorzieningen die wenselijk zijn op een modern bedrijventerrein. Glasvezel en coaxkabel voor het noodzakelijke digitale verkeer; ruime ontsluitingswegen voor toeleveranciers en vrijliggende fietspaden voor het woon-werkverkeer. De Poel II is door de gunstige ligging geschikt voor een breed bedrijvenprofiel. Zakelijke diensten, transport en distributie, groothandel, showroomactiviteiten en kleinschalige (hoogwaardige) industrie zijn vormen van bedrijvigheid die hier passen. In de zones 1 tot en met 4 zijn alle kavels verkocht of gereserveerd. In de woon-werkzone zijn nog meerdere kavels beschikbaar waar u wonen en werken kunt combineren.

  1. De etalage (€ 135,- per m2) – LAATSTE KAVEL GERESERVEERD
  2. Nansenbaan (€ 114,- per m2). - UITVERKOCHT
  3. Singel (€ 93,- per m2). - UITVERKOCHT
  4. Overige bedrijfskavels (€ 83,- per m2).  - UITVERKOCHT
  5. De woon-werkzone (werkdeel € 83,- per m2). – MEERDERE KAVELS BESCHIKBAAR

De woon-werkzone

Wonen aan de rand van wonen, werken aan de rand van werken. Dit kan in Goes in de woon-werkzone tussen het nieuwe deel van De Poel II en de wijk Ouverture. De kavels in deze zone bestaan uit een woongedeelte en een werkgedeelte. De vrijstaande woningen staan aan de Ouverturekant en de bedrijfspanden aan de zijde van De Poel. Deze overgangsstrook vormt een vloeiende overgang tussen de nieuwe woonwijk Ouverture en het bedrijventerrein.

Aan de voorkant van de woningen loopt een fietspad dat een directe fietsverbinding vormt naar het centrum. Zo ontstaat er bij de woning een rustige omgeving voor kinderen die bovendien op een veilige manier naar één van de drie basisscholen in Goes-Zuid kunnen lopen of fietsen. Auto’s komen via de achterzijde bij de woning. Qua bedrijvigheid zijn de milieucategorieën 1 en 2 toegestaan. Wat daar onder valt, leest u onderaan de pagina in de lijst van toegestane bedrijven.

Ieder uit te geven perceel wordt onderverdeeld in:

  • Een werkkavel met een diepte van circa 40 meter. Het werkgedeelte kost € 83,- per m² (excl. btw).
  • Een woonkavel met een diepte van circa 30 meter. De grondprijs voor het woongedeelte is € 232,- per m² (excl. btw).

De totale perceelsoppervlakte is maximaal ± 2.000 m², de minimale oppervlakte is ± 1.300 m².

Toegestane bedrijven in de woon-werkzone

In de bijlage vindt u een lijst van op De Poel II toegestane bedrijven (categorieën 1 en 2). Hierbij zitten ongetwijfeld bedrijfsactiviteiten die meer ruimte vragen dan mogelijk is op de betreffende kavels. Anderzijds kunnen bedrijven die in de categorie 3 vallen dermate kleinschalig van aanpak zijn dat ze qua ‘overlast’ beschouwd kunnen worden als categorie 2. De lijst geeft in zijn diversiteit wel richting aan wat er mogelijk is.

Meer informatie

Ondernemers die vragen hebben over het gemeentelijk economisch beleid of belangstelling hebben voor een kavel op De Poel II kunnen terecht bij de afdeling Omgeving en Economie, René Jagt tel. (0113) 249  864 of via  e-mail r.jagt@goes.nl.

Te downloaden: