HOME  |  In de gemeente  |  Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Stationspark

Het stationsgebied is dé locatie voor kantoorbedrijvigheid: uitstekend bereikbaar per trein en bus en met een groot parkeerterrein voor de automobilist. Hier zijn onder andere hoofdvestigingen te vinden van Zorgverzekeraar CZ, en Baker Tilly Berk Accountancy. In en nabij het centrum zijn vele kantoorvestigingen te vinden op financieel-economisch en administratief gebied: banken, accountants en ook het hoofdkantoor van ZLM Verzekeringen, één van de grootste regionale verzekeraars van Zuid-Nederland.

Vrije kavels zijn beschikbaar op het Stationspark, aan de zuidzijde van de spoorlijn.
De grondprijzen bedragen:

  • kantoorkavels langs de spoorlijn: € 330,- per m²
  • kantoorkavel op het bestaande parkeerterrein: € 220,- per m²

Meer informatie

Ondernemers die vragen hebben over het gemeentelijk economisch beleid of belangstelling hebben voor een kavel op het Stationspark kunnen terecht bij de afdeling Omgeving en Economie, tel. (0113) 249 864. Vragen per e-mail stellen kan ook. Mailt u in dat geval naar r.jagt@goes.nl

De Poel

Het bedrijventerrein De Poel II kan de komende jaren verder uitbreiden langs de A58. In een helder vormgegeven structuur liggen hier goed ontsloten kavels, toegerust met alle voorzieningen die wenselijk zijn op een modern bedrijventerrein. Glasvezel en coaxkabel voor het noodzakelijke digitale verkeer; ruime ontsluitingswegen voor toeleveranciers en vrijliggende fietspaden voor het woon-werkverkeer.

De Poel II is door de gunstige ligging geschikt voor een breed bedrijvenprofiel. Zakelijke diensten, transport en distributie, groothandel, showroomactiviteiten en kleinschalige (hoogwaardige) industrie zijn vormen van bedrijvigheid die hier passen.

Het bedrijventerrein de Poel II is ingedeeld in vijf zones:

  1. De etalage
  2. Nansenbaan
  3. Singel
  4. Overige bedrijfskavels
  5. De woonwerkzone

1. De etalage

De 'Etalage' ligt in het zicht van de snelweg. In 'de etalage' worden eisen gesteld aan het uiterlijk van de bedrijven. De grondprijs is € 135,- per m² (excl. btw).

2. Nansenbaan

De Nansenbaankavels liggen direct achter de Etalage. De Nansenbaan is de hoofdontsluiting van De Poel II en verbindt de Anthonie Fokkerstraat met de ’s-Gravenpolderseweg. De grondprijs bedraagt hier € 114,- per m² (excl. btw).

3. Singel

Aan de Singel liggen bedrijfskavels met uitzicht op een brede singel. De grondprijs is € 93,- per m² (excl. btw).

4. Overige bedrijfskavels

De overige bedrijfskavels liggen meer binnen in de Poel II. Hier vinden we o.a. bedrijven in de productie en distributiesector. De grondprijs is € 83,- per m² (excl. btw).

5. De woonwerkzone

Wonen aan de rand van wonen, werken aan de rand van werken. Dit kan in Goes in de zogeheten woonwerkzone. We hebben het dan over de strook tussen het nieuwe deel van De Poel II en de nieuwe wijk Ouverture. De kavels in deze zone zijn onderverdeeld in een woongedeelte en een werkgedeelte. De vrijstaande woningen staan aan de Ouverturekant en de bedrijfspanden aan de zijde van De Poel. Deze overgangsstrook vormt een vloeiende overgang tussen de nieuwe woonwijk Ouverture en het bedrijventerrein.

Aan de voorkant van de woningen loopt uitsluitend een fietspad waarmee er sprake is van een directe fietsverbinding via Ouverture naar het centrum. Zo ontstaat er bij de woning een rustige omgeving voor kinderen die bovendien op een veilige manier naar één van de drie basisscholen in Goes-Zuid kunnen lopen of fietsen. Auto’s komen via de achterzijde bij de woning. Qua bedrijvigheid zijn de milieucategorieën 1 en 2 toegestaan. Wat daar onder valt, leest u onderaan de pagina in de lijst van toegestane bedrijven.

Ieder uit te geven perceel wordt onderverdeeld in:

  • Een werkkavel met een diepte van circa 40 meter. Het werkgedeelte kost € 83,- per m² (excl. btw).
  • Een woonkavel met een diepte van circa 30 meter. De grondprijs voor het woongedeelte is € 232,- per m² (excl. btw).

De totale perceelsoppervlakte is maximaal ± 2.000 m², de minimale oppervlakte is ± 1.300 m².

Toegestane bedrijven in de woonwerkzone

In de bijlage vindt u een lijst van op De Poel II toegestane bedrijven (categorieën 1 en 2). Hierbij zitten ongetwijfeld bedrijfsactiviteiten die meer ruimte vragen dan mogelijk is op de betreffende kavels. Anderzijds kunnen bedrijven die in de categorie 3 vallen dermate kleinschalig van aanpak zijn dat ze qua ‘overlast’ beschouwd kunnen worden als categorie 2. De lijst geeft in zijn diversiteit wel richting aan wat er mogelijk is.

Meer informatie

Ondernemers die vragen hebben over het gemeentelijk economisch beleid of belangstelling hebben voor een kavel op De Poel II kunnen terecht bij de afdeling Omgeving en Economie, René Jagt tel. (0113) 249  864 of via  e-mail r.jagt@goes.nl.

Te downloaden: