HOME  |  In de gemeente  |  Bedrijvenpark Deltaweg

Bedrijvenpark Deltaweg

gebied ten westen van goes in de hoek van de deltaweg en de A58 waar het nieuwe bedrijvenpark Deltaweg wordt ontwikkeld

Vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid kiezen ondernemers graag voor Goes. Aan de westkant ontwikkelt de gemeente Bedrijvenpark Deltaweg in de hoek van de A58 en de Deltaweg. Het gebied heeft een unieke ligging die kansen biedt voor een groen en duurzaam ingericht bedrijventerrein. Een gevarieerd aanbod in kavels qua grootte en ligging biedt vestigingsmogelijkheden aan een breed palet van bedrijven. Voor de zomer van 2021 verwachten we te starten met de reserveringen op bedrijfskavels.

De gemeenteraad van Goes heeft op 16 april 2020 het bestemmingsplan voor Bedrijvenpark Deltaweg fase 1 vastgesteld. Hiermee is een volgende stap is gezet in de ontwikkeling van een groen en duurzaam bedrijventerrein in Goes.

Het bestemmingsplan is in werking getreden, maar nog niet onherroepelijk in afwachting van een beroepsprocedure. Het plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Waarom nieuwe ruimte voor bedrijven in Goes?
Als economisch centrum binnen de regio wil Goes ook in de toekomst ruimte bieden aan ondernemers. Het huidige bedrijventerrein De Poel is vol. Bedrijvenpark Deltaweg biedt kansen voor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid en is daarmee belangrijk voor de economische groei en werkgelegenheid.

Waar komt Bedrijvenpark Deltaweg?
Als economisch centrum binnen de regio wil Goes ook in de toekomst ruimte bieden aan ondernemers. Het huidige bedrijventerrein De Poel is vol. Bedrijvenpark Deltaweg biedt kansen voor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid en is daarmee belangrijk voor de economische groei en werkgelegenheid.

Wanneer is het Bedrijvenpark klaar?
De realisatie van Bedrijvenpark Deltaweg vindt gefaseerd plaats over een langere periode om optimaal in te spelen op de werkelijke vraag naar kavels en het beschikbaar komen van gronden ten behoeve van de ontwikkeling. Fase 1 wordt ontwikkeld in de periode 2020-2030.

Welke kavelindeling komt er?
In de eerste fase worden de zichtkavels aan de A58 én de kavels die direct grenzen aan het Van der Valk Hotel Goes ontwikkeld. Realisatie van de kavels aan de Deltaweg is voorzien in fase 1b. Tot slot worden de meest westelijk gelegen kavels langs de Sinoutskerkseweg en het Poelbos ontwikkeld. Op een deel hiervan wordt voorlopig een tijdelijke zonneakker gerealiseerd.

Hoe groot wordt het?
In de eerste fase wordt ongeveer 21 hectare uitgeefbare grond stapsgewijs ontwikkeld in fase 1a en fase 1b. Deze fase wordt op zo een manier vormgegeven en ontwikkeld dat het op zichzelf een afgerond geheel is mocht in de loop van de jaren blijken dat er (tijdelijk) minder behoefte is aan bedrijfsgrond. In een tweede fase kan in westelijke richting worden ontwikkeld tot een totale oppervlakte van ongeveer 33 hectare.

Beeldbepalende kwaliteit
Bedrijvenpark Deltaweg wordt een groen bedrijvenpark, passend bij het poelengebied en de bosrijke omgeving. Toekomstbestendige ontwikkeling met veel ruimtelijke kwaliteit en een duurzame basis draagt bij aan het onderscheidend vermogen en aan een beter leefmilieu.

Bedrijventerreinen vormen door hun ligging vaak een hindernis tussen woonwijken in de stad en de natuur in het buitengebied. Bedrijvenpark Deltaweg vormt een verbinding met het omliggende buitengebied in plaats van de stad hiervan te isoleren. Groene bedrijventerreinen zorgen voor een aangenaam en gezond werkklimaat en een positief imago.

De bijzondere ligging tussen Poelbos en stad vraagt om een zorgvuldige inpassing in het omringende landschap. Bedrijvenpark Deltaweg vormt straks geen buffer tussen stad en stedelijk uitloopgebied.

Duurzaamheid
Op het bedrijvenpark wordt rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering nu en in de toekomst. Daarom wordt er op het terrein genoeg opvangcapaciteit voor water gecreëerd en wordt door middel van het plaatsen van beplanting gezorgd voor een koelend effect. De openbare ruimte wordt zo ingericht dat het voldoet aan de normen voor een drie sterren BREEAM-gebiedscertificering. Een BREEAM-certificering betekent dat duurzaamheid in de breedste zin van het woord wordt nagestreefd.

Energiecoach staat ondernemers bij
Bedrijven die zich willen vestigen dienen te ook voldoen aan een drie sterren BREEAM-certificering van het bedrijfsgebouw, waarbij 4 sterren het streven is. Dit heeft voor bedrijven naast duurzame effecten ook verschillende financiële (fiscale) voordelen. Ondernemers die zich willen vestigen op Bedrijvenpark Deltaweg krijgen begeleiding van een energiecoach. Deze helpt de ondernemer om zo duurzaam mogelijk te bouwen en te kijken welke duurzame keuzes passen bij het bedrijf en de omgeving.

Wanneer gaat de verkoop van start?
De gemeente verwacht voor de zomer van 2021 te kunnen starten met de reservering van kavels.

Wat kost grond op Bedrijvenpark Deltaweg?
De prijzen van bedrijfsgrond op bedrijvenpark Deltaweg worden in e eerste helft van 2021 vastgesteld.

Planning
Onder voorbehoud van wijzigingen gaan we uit van de volgende planning:

  • Voorjaar 2021: starten met reserveringen op kavels
  • Tweede helft 2021: opstellen Programma van Eisen en Aanbesteding
  • Eerste helft 2022: bouwrijp maken
  • Medio 2022: start bouw eerste bedrijven

Meer weten?
Heeft u vragen over de ontwikkeling van Bedrijvenpark Deltaweg of wilt u meer weten over vestiging van uw onderneming op een van de Goese bedrijventerreinen? Neem dan contact op met projectleider en accountmanager bedrijven René Jagt via: (0113) 249 864 of 06 - 40 91 77 58. Mailen kan ook naar r.jagt@goes.nl.

U kunt zich hier abonneren op onze nieuwsbrief over Bedrijvenpark Deltaweg.