HOME  |  In de gemeente  |  Bedrijvenpark Deltaweg

Bedrijvenpark Deltaweg

gebied ten westen van goes in de hoek van de deltaweg en de A58 waar het nieuwe bedrijvenpark Deltaweg wordt ontwikkeld

Vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid kiezen ondernemers graag voor Goes. Aan de westkant ontwikkelt de gemeente Bedrijvenpark Deltaweg in de hoek van de A58 en de Deltaweg. Het gebied heeft een unieke ligging die kansen biedt voor een groen en duurzaam ingericht bedrijventerrein. Een gevarieerd aanbod in kavels qua grootte en ligging biedt vestigingsmogelijkheden aan een breed palet van bedrijven. Halverwege 2020 verwachten we te starten met de uitgifte van bedrijfskavels. Een aantal zaken hebben speciale aandacht bij de ontwikkeling:

Kavelindeling: welke behoefte is er met betrekking tot de indeling en grootte van de kavels?
Mobiliteit: hoe komt de infrastructuur er uit te zien, wat is de beste en veiligste manier om het terrein te ontsluiten?
Landschap & natuur: de ontwikkeling hangt samen met de gebiedsontwikkeling van het Poelbos. Hoe kan dit er uit komen te zien?
Duurzaamheid: de gemeente wil dat het bedrijventerrein duurzaam wordt ontwikkeld. Wat betekent dit voor bedrijven die zich hier willen vestigen?

Planning
Onder voorbehoud van wijzigingen gaan we uit van de volgende planning:

  • Maart 2019: voorontwerp bestemmingsplan gereed
  • September 2019: ontwerp bestemmingsplan gereed
  • Begin 2020: vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
  • Q1 2020: vergunningen aanvragen en bestek maken
  • Medio/eind 2020: bouwrijp maken en gronduitgifte

Meer weten?
Heeft u vragen over de ontwikkeling van Bedrijvenpark Deltaweg of wilt u meer weten over vestiging van uw onderneming op een van de Goese bedrijventerreinen? Neem dan contact op met projectleider en accountmanager bedrijven RenĂ© Jagt via: (0113) 249 864 of 06 - 40 91 77 58. Mailen kan ook naar r.jagt@goes.nl.