HOME  |  In de gemeente  |  Als de sirene gaat

Als de sirene gaat

Waarschuwingssysteem

Bij een ramp kunnen mensen direct gewaarschuwd worden via de sirene of de alarmwagen. In dat geval moeten mensen binnen het getroffen gebied binnen blijven, ramen en deuren sluiten en de radio afstemmen op Omroep Zeeland, de rampenzender voor onze provincie. Denk ook aan het stoppen van ventilatiesystemen en afsluiten van ventilatieroosters.

  • Internet www.omroepzeeland.nl
  • Radiofrequenties: FM 87.9 MHz (ether) en 87.6 MHz (kabel)
  • TV-kanaal: 6 182.25 MHz (kabel)

Als de sirene gaat, is er dus sprake van alarm. Als het een klein gebied betreft, kan ook alarm gegeven worden via een geluidswagen. Elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden de sirenes in heel Nederland getest. Als u dan de sirenes hoort, weet u dat er niets aan de hand is.

Evacuatie

Het kan gebeuren dat u zo snel mogelijk het rampgebied moet verlaten. Dit wordt gemeld via Omroep Zeeland.

In dat geval moet u gas, licht en water afsluiten, hoognodige zaken meenemen, de woning afsluiten en controleren of de buren weten dat ze weg moeten. Via de radio hoort u ook hoe u het rampgebied moet verlaten. Wanneer dat met eigen vervoer kan, krijgt u de vraag zoveel mogelijk anderen mee te nemen en de opdracht om de verkeersinformatie en aanwijzingen van de politie op te volgen. Vaak wordt er een opvangcentrum ingericht waar u terecht kunt. Bij een eventuele evacuatie houdt de gemeente rekening met vervoer van hulpbehoevenden, bejaarden en evacuatie vanuit verzorgings- en verpleegtehuizen en ziekenhuizen.

Dus als de sirene gaat:

  1. Ga direct naar binnen
  2. Sluit ramen, deuren en ventilatiesystemen/ventilatieroosters
  3. Zet radio of tv aan (stem af op Omroep Zeeland)