HOME  |  In de gemeente  |  Adoptie van rotondes

Adoptie van rotondes

In onze gemeente hebben we in de loop der jaren flink wat rotondes aangelegd om op de drukkere wegen het verkeer in goede banen te leiden.
De rotondes in onze gemeente zien er vaak sober uit, terwijl de meeste verkeersdeelnemers er toch wel eventjes staan te wachten. Dat kan beter!

Hoe gaat ’t in zijn werk?

U kunt uw interesse voor een rotonde kenbaar maken. Samen met de gemeente kiest u een rotonde uit waarvan u de middencirkel zelf mag inrichten en onderhouden gedurende vijf jaar. Zodra er 2 of meer gegadigden zijn voor dezelfde rotonde zal via een loting bepaald worden met wie de gemeente de vervolgafspraken gaat maken. Na contact over een eventuele locatie, levert u uw idee en een tekening aan voor de inrichting, dit wordt door de gemeente beoordeeld. Na goedkeuring gaat u een overeenkomst aan met de gemeente. In de overeenkomst staan een aantal voorwaarden waar de gemeente en uw bedrijf zich aan dienen te houden. Op de rotonde mag u maximaal vier borden van 70 x 35 cm plaatsen. De rotonde wordt gedurende de contractperiode door u netjes onderhouden.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn verschillende voorwaarden over bijvoorbeeld de locatie, graafwerk, het omgaan met kabels en leidingen en het onderhoud. Deze voorwaarden kunt u opvragen bij de heer Joachim Koutstaal via (0113) 249 671 of via j.koutstaal@goes.nl.  Op de bijgevoegde afbeelding kunt u de locaties van de rotondes zien.