HOME  |  In de gemeente  |  Actueel - Rondgangen brandgangen Goes-West

Actueel - Rondgangen brandgangen Goes-West

Datum publicatie 12-05-2021

De afgelopen periode hebben wij samen met buurtbewoners, de wijkagent, Beveland Wonen en SMWO ’s avonds een aantal brandgangen in Goes-West bezocht. Bewoners hadden hierom gevraagd omdat er soms overlast wordt ervaren en/of men zich er onveilig voelt.

Tijdens de rondgang hebben we een aantal onoverzichtelijke punten aangetroffen. Waar dat mogelijk was hebben we direct actie ondernomen, maar helaas is niet overal een oplossing voor. De gangen zijn smal en daardoor niet altijd overzichtelijk. Ruimte om deze te verbreden is er helaas niet. We willen bewoners benadrukken dat de situatie onze aandacht heeft en dat we samen met onze partners (o.a. Beveland Wonen en politie) op treden als dat nodig is.

Mocht u een gevaarlijke of vervelende situaties aantreffen in de wijk, meld dit dan bij de gemeente Goes of Beveland Wonen.

Ga hier terug naar de pagina Goes-West