HOME  |  In de gemeente  |  Aangemelde evenementen 2018

Aangemelde evenementen 2018

Iedereen die een evenement in de gemeente wenst te organiseren in 2018 diende het evenement te melden. Aan de hand van de meldingen is er een evenementenkalender vastgesteld. Hierin zijn evenementen opgenomen, die in Goes in 2018 georganiseerd gaan worden. Voor alle evenementen die in deze kalender vermeld zijn, nemen we de evenementvergunningaanvraag in behandeling, mits volledig en tijdig ingediend. De kalender is hieronder te downloaden.

Een plaatsing op de kalender houdt nog niet het recht op een evenementenvergunning in. Dit is een aparte procedure. Het is gedurende het gehele jaar mogelijk om een evenementenvergunning (ook al is men niet geplaatst op de evenementenkalender 2018) aan te vragen. Alleen hebben evenementen die geplaatst zijn op de vastgestelde kalender voorrang.