Ik heb iets gevonden

Algemeen

Heeft u iets gevonden in de gemeente Goes? Dan kunt u dit online melden of langskomen op het Stadskantoor.

Iets gevonden

Alle gemeenten in Zeeland hebben de taak overgenomen van de politie om te zorgen voor verloren en gevonden voorwerpen. Voor al uw verloren en of gevonden voorwerpen  kunt u terecht op www.verlorenofgevonden.nl. Dit is een landelijke website waar u zelf gevonden voorwerpen kunt aangeven en verloren voorwerpen kunt terugvinden.

De vinder

De vinder mag het voorwerp zelf thuis bewaren voor de rechtmatige eigenaar. De gemeente brengt de vinder en eigenaar met elkaar in contact. Heeft u geen computer of wilt u het voorwerp niet thuis bewaren, dan kunt u het ook afgeven op het Stadskantoor. Gevonden documenten zoals rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocumenten moeten altijd worden afgegeven op het Stadskantoor.

Bewaartermijn

Elke vinder kan na een bepaalde periode eigenaar worden van het gevonden voorwerp, maar alleen als daarvan melding is gedaan via www.verlorenofgevonden.nl.

Voorwerpen met een waarde onder de € 450 moeten drie maanden bewaard blijven. Voorwerpen met een geschatte waarde hoger dan € 450 moeten een jaar bewaard blijven. Na de verstreken termijn krijgt de vinder bericht van de gemeente.

Fietsen en grote voorwerpen

Verloren of gevonden fietsen worden opgeslagen bij de AFAC bij het Nijverheidscentrum aan de Dirk Dronkersweg 18 in Goes. Hier worden ook weesfietsen en fietswrakken opgeslagen die door de gemeente Goes zijn verwijderd. De grotere gevonden voorwerpen worden hier ook opgeslagen. Vragen? Bel het Nijverheidscentrum via 0113- 253 295.