Iedereen mag meedenken over de toekomst van Spoorzone-Zuid in Goes

De gemeente wil heel graag weten wat inwoners en gebruikers vinden over de toekomst van Spoorzone-Zuid in Goes. Dit is het gebied ten zuiden van het spoor tussen de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) en de spoorwegovergang bij de Kloetingseweg. Belanghebbenden, bewoners, gebruikers en andere betrokkenen kunnen vanaf 22 november digitaal meedenken via www.goespraatmee.nl.

Het gebied heeft veel potentie als het gaat om werken, wonen en recreëren. De afgelopen periode heeft de gemeente Goes onderzoek gedaan naar de kansen en mogelijkheden. Hieruit is een aantal ideeën voor het gebied naar voren gekomen. De gemeente wil ook graag weten wat inwoners en gebruikers vinden. Zij kunnen daarom tot 31 december 2021 reageren op deze ideeën via de website goespraatmee.nl. Ook is het mogelijk om nieuwe ideeën aan te dragen.

Wethouder Joost de Goffau: “We willen dat Spoorzone-Zuid een toekomstbestendig gebied wordt en willen hier graag samen met inwoners en andere gebruikers invulling aan geven. Met de komst van de nieuwe spooronderdoorgang is de bereikbaarheid van de historische binnenstad vanuit Spoorzone-Zuid veel beter en veiliger geworden. De nabijheid van het centrum van Goes, en de korte afstand tot het station, biedt veel mogelijkheden voor het gebied”. 

Inwoners, reizigers, ondernemers


Spoorzone-Zuid is heeft op dit moment al verschillende functies: voor een bezoek aan de supermarkt, als startpunt voor een reis en er zijn hier bedrijven, scholen en woonhuizen. Gemeente Goes vindt het belangrijk om de gebiedsvisie Spoorzone-Zuid op te stellen samen met de omgeving en gebruikers van het gebied.

Visie

De visie Spoorzone-Zuid is een gebiedsvisie waarin wordt beschreven hoe de gemeente Goes dit gebied ziet in de toekomst. Het wordt gebruikt om de komende 20 jaar de juiste keuzes te kunnen maken en het toekomstbeeld te realiseren. Het helpt daarnaast om te bepalen of bepaalde plannen passen bij het toekomstbeeld.

Planning

Tot 31 december 2021 kunnen belangstellenden hun mening en ideeën geven via goespraatmee.nl. Een papieren vragenlijst kan eventueel telefonisch opgevraagd worden bij de gemeente Goes via 140113. Met de feedback gaat de gemeente aan de slag en passende ideeën worden meegenomen in de Visie Spoorzone-Zuid. De conceptvisie wordt in het voorjaar 2022 via goespraatmee.nl verspreid onder belangstellenden. Zij kunnen hier dan opnieuw op reageren.