Huwelijk of geregistreerd partnerschap melden

Algemeen

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Goes? Dan moet u dit eerst melden bij de gemeente. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’.

Voorwaarden

 • U moet allebei 18 jaar of ouder zijn om te kunnen trouwen of een partnerschap aan te gaan.
 • U kunt de melding maximaal 1 jaar en minimaal 8 weken voor de datum van de ceremonie doen.
 • U kunt online melding doen als u beiden bent ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Daarnaast moet u alle benodigde documenten hebben.
 • U kunt uw voornemen om te trouwen bij elke gemeente melden. U kunt dit het best doen in de gemeente waar u gaat trouwen of uw partnerschap aangaat.

Nodig bij uw melding

Bij het melden van een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal documenten nodig. Welke dat zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. U heeft altijd nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de getuigen. Er zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig.

Een geldig identiteitsbewijs is het liefst 1 van de volgende documenten:

 • paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart)
 • ID-kaart of paspoort uit een EER-land (alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland)
 • Nederlands vreemdelingendocument

Als u, uw partner of de getuige de Nederlandse nationaliteit heeft, dan is het ook mogelijk het rijbewijs als identiteitsbewijs te gebruiken.

Nodig bij uw melding

Zorg er dan voor dat 1 van de volgende documenten juist is geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP):

 • uw echtscheidingsakte of
 • de overlijdensakte of
 • de akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

In MijnOverheid ziet u of uw document is geregistreerd in de BRP. En kunt u controleren of het in de BRP juist staat.

Ontbreken de gegevens van uw (ex)partner of is het document niet geregistreerd? Maak dan een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven om deze gegevens te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Gaat het om een buitenlands document en u bent in Goes ingeschreven? Maak dan een afspraak aan de publieksbalie.

Doe dit voordat u een melding huwelijk of geregistreerd partnerschap maakt.

Bent u in het buitenland geboren?

Zorg er dan voor dat de geboorteakte juist is geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

In MijnOverheid ziet u of uw document is geregistreerd in de BRP. En kunt u controleren of het in de BRP juist staat.

Ontbreken de gegevens van uw ouders of is het document niet geregistreerd? Maak dan een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven om deze gegevens te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u in Goes ingeschreven? Maak dan een afspraak aan de publieksbalie.

Doe dit voordat u een melding huwelijk of geregistreerd partnerschap maakt.

Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Zorg ervoor dat de gemeente de foto duidelijk kan zien in verband met het vaststellen van uw identiteit. Lees meer op rijksoverheid.nl.

Melden

Om uw huwelijk of partnerschap te melden, gebruikt u ons huwelijksportaal. Hierin kunt u de datum en uw voorkeuren vastleggen. Ook kunt u hierin de nodige documenten uploaden.

U kunt uw voornemen digitaal melden als u allebei bent ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

Voordat u de melding doet, moet u eerst weten waar en wanneer u de plechtigheid wilt houden. En welke trouwambtenaar u graag heeft.

Open huwelijksportaal

Na uw melding

 • U krijgt binnen een paar minuten een automatische bevestiging via e-mail. Heeft u deze na 10 minuten nog niet ontvangen? Ook niet in uw spamfolder? Dan is de melding niet gelukt. Probeer het dan nog een keer.
 • Na ongeveer 1 week krijgt u nog een bevestiging van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • U kunt meteen online met iDeal betalen.
 • Ongeveer 2 weken voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap neemt uw trouwambtenaar contact met u op. Bij een gratis of eenvoudige ceremonie neemt de trouwambtenaar geen contact op.
 • Ongeveer 1 week voor de ceremonie krijgt u uw parkeerontheffingen per post opgestuurd. Bij een gratis of eenvoudige ceremonie krijgt u geen parkeerontheffingen.

Missen er documenten of heeft u de melding niet helemaal ingevuld? Dan wordt uw aanvraag afgekeurd.

Goed om te weten

 • Bloedverwanten in de 1e, 2e, 3e of 4e graad mogen niet met elkaar trouwen. Dat zijn bijvoorbeeld: (groot-)ouders, (klein-)kinderen, broer en zus, neef en nicht, neef en neef, nicht en nicht, oom en nicht, oom en neef, tante en nicht of tante en neef. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Wilt u dat de gemeente straks voor u de naam van uw echtgenoot of partner gebruikt? Kijk dan bij Verandering naamgebruik aanvragen.
 • Staan beide partners niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente en hebben beide partners niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u niet trouwen in Nederland.
 • Wilt u in Goes trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? En woont 1 partner in het buitenland? Dan moet u dit eerst melden bij de gemeente. Kijk voor meer informatie op Huwelijk of partnerschap melden als 1 partner in het buitenland woont.
 • Bent u in Nederland geboren en heeft u hier altijd gewoond? Dan zijn uw gegevens meestal bekend in de BRP. Bent u niet in Nederland geboren of heeft u hier niet altijd gewoond? En zijn niet al uw gegevens bekend in de BRP? Dan moet u uw buitenlandse documenten eerst laten registreren in de BRP.
 • Voor een plechtigheid op een vrije locatie heeft u een akkoordverklaring nodig. Lees meer op de pagina Trouwen op een vrije locatie.
 • Bent u onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.

Contact

Heeft u vragen over uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap in Goes? Neem contact op met de gemeente of stuur een e-mail naar stadskantoor@goes.nl .

Annuleren of verzetten

Wilt u het huwelijk annuleren of verzetten naar een andere datum? Stuur een e-mail naar bs@goes.nl . Vermeld hierbij uw persoonsgegevens en kenmerk. En voeg een kopie toe van uw legitimatie en bankpas.