Hans Schild

Gemeentesecretaris Hans Schild
 Nevenfuncties 

Persoonlijke nevenfuncties en -inkomsten

  • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Arnemuiden
    Betaald, € 1.500 (bruto) per jaar