Grond toepassen

Wilt u grond of bagger op landbodem toepassen? Dit mag alleen als de kwaliteit van de grond of bagger voldoet. U moet dit aantonen met een wettelijk bewijsmiddel. Dit kan door middel van de bodemkwaliteitskaart, een partijkeuring of een certificaat (vroeger ook wel een 'schone grond verklaring' genoemd).

Grondverzet en kortdurende of tijdelijke opslag van grond of bagger op locaties meldt u altijd minimaal vijf werkdagen vóór de toepassing, via https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Deze meldingen worden behandeld door de RUD Zeeland, namens de gemeente. In een aantal gevallen is een melding niet noodzakelijk. Op eerder genoemde website vindt u een brochure (te downloaden) met daarin de vrijstellingen.

Voor informatie over het toepassen van grond en bagger en het melden daarvan  neemt u contact op met de RUD Zeeland, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Dit kan via telefoonnummer 0115-745100, e-mail: boza@rud-zeeland.nl en de website https://www.rud-zeeland.nl