GroenLinks

Logo GroenLinks

De Goese fractie van GroenLinks hecht waarde aan gezondheid, duurzaamheid en gelijkheid. Daarnaast zijn wij voorstander van:

Menselijke zorg

Het geld dat voor zorg bestemd is, moet daar ook naartoe gaan. Huisartsen en kleine zorginstellingen mogen samenwerken als ze dat willen. Ouderen moeten de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen of ze:

  • thuis blijven wonen met professionele hulp of
  • wonen in kleinschalige woonvormen waar zorg aanwezig is.

De mogelijkheid om zelf te kiezen is voor GroenLinks een belangrijk uitgangspunt.

Eerlijk delen

GroenLinks kiest voor een land waarin we rijkdom eerlijk delen, want ongelijke samenlevingen zijn ongelukkige gemeenschappen. Hierin is meer stress, criminaliteit en drugsmisbruik.

Groene economie

Het is tijd om ons in te zetten voor een nieuwe, schone economie. We investeren in groene energie, zoals energiezuinige woningen en schoon openbaar vervoer. Dat zorgt voor goede, groene banen in de nieuwe industrie en in de schone energiesector. Nieuwe technologie biedt kansen om de economie schoner in te richten. We kiezen voor een samenleving met minder afval, gebaseerd op het opnieuw gebruiken van producten en grondstoffen.

Ontspannen samenleving

GroenLinks probeert altijd de juiste toon te zoeken. Wie met ons wil praten, discussiëren of meedenken, is welkom. Wel op voorwaarde dat iemand respectvol is. Wij streven naar een zelfbewust en ontspannen Nederland waarin mensen minder schreeuwen en meer naar elkaar luisteren. Iedereen moet beseffen dat met het aanwakkeren van 'wij' tegen 'zij' nog nooit iets bereikt is. We verlangen eigenlijk allemaal hetzelfde voor onze kinderen, namelijk:

  • goed onderwijs;
  • een eerlijke verdeling van rijkdom;
  • schone lucht om in te ademen.

Zoeken naar wat ons samenbindt in plaats van scheidt. Op zo'n samenleving hopen we. Dat iemand die gestudeerd heeft aan de universiteit en een Mbo-student beseffen dat ze elkaar aanvullen.