Groenedaal

De Kloetingseschool is verhuisd naar een nieuw gebouw aan de Zomerweg. Op de vrijgekomen locatie Groenedaal wil het college van burgemeester en wethouders nieuwe, levensloopbestendige woningen laten bouwen.

Het idee voor deze levensloopbestendige woningen is uitgewerkt in een schetsvoorstel. Dit voorstel gaat uit van 13 appartementen en 1 grondgebonden woning. De gemeente vindt het belangrijk om te horen wat de omgeving vindt van het plan. Tijdens een individuele afspraak op 4 november 2020 konden direct aanwonenden over dit voorstel van gedachten wisselen met de gemeente en de architect. Ook andere betrokkenen en geïnteresseerden konden reageren en vragen stellen, onder andere via een telefonisch spreekuur.

Het plan bekijken

De presentatie van het plan Groenedaal, die op 4 november 2020 aan omwonenden is getoond, kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Goes. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder. Ook kunt u via het KCC contact opnemen met de projectleider van het plan Groenedaal, afdeling Omgeving en Economie.

De gemeente houdt een lijst bij van geïnteresseerden in dit plan. Op een later tijdstip krijgen zij informatie die voor kandidaat-kopers interessant is.

Andere documenten die u kunt opvragen via het klantcontactcentrum:

  • Bezonningsstudie Groenedaal

Documenten Groenedaal opvragen

Start aanvraag