Grijswatersysteem

Hemelwateropvangsysteem geen verplichting meer

De gemeente Goes laat de verplichting los voor bewoners in de wijken Mannee en Ouverture om een hemelwateropvangsysteem te hebben. Het bestuur van wijkvereniging Mannee diende hiervoor een verzoek in. De aanleiding was dat in Friesland de rechtbank oordeelde dat zo’n verplichting niet mag. Een grijswatersysteem vangt regenwater op zodat bewoners dit water kunnen hergebruiken voor het doorspoelen van het toilet en om bloemen, planten en bomen in hun tuin water te geven. Dit grijswatersysteem was een voorwaarde voor kopers van een bouwperceel of een koopwoning in deze twee wijken. En bij de verkoop van een woning, ging de verplichting over op nieuwe kopers. 

Heeft u schade geleden?

De gemeente stuurde de bewoners van een woning met een grijswatersysteem uit Mannee en Ouverture op 8 november 2023 een brief over dit besluit. Bewoners kunnen schade hebben geleden omdat zij kosten hebben gemaakt voor de aanschaf en de installatie van het systeem. Schade kan ook veroorzaakt zijn doordat delen van de installatie vervangen moesten worden. Bent u van mening dat u schade heeft geleden door de verplichting? Dan kunt u via het aanvraagformulier dat bij de brief zat, een verzoek indienen om de schade te vergoeden.

Vragen en antwoorden

We begrijpen het als u naar aanleiding van de brief of het aanvraagformulier nog vragen heeft. Hieronder vindt u een lijst met antwoorden op veel gestelde vragen. 

Grijswatersysteem

Als u uw woning heeft gekocht via een projectontwikkelaar, heeft u waarschijnlijk een all-inprijs betaald. U beschikt dan logischerwijs niet over een afzonderlijke factuur voor het grijswatersysteem. In dit geval kunt u, ook als u geen afzonderlijke factuur (meer) heeft, via het aanvraagformulier een verzoek indienen om een schadevergoeding.

Als u kosten heeft gemaakt door het ontkoppelen, dan kunt u dit ook aangeven op het aanvraagformulier. U dient dan wel de factuur van deze kosten mee te sturen.

Als u reparatiekosten heeft gemaakt, kunt u deze kosten opgeven op het aanvraagformulier. U dient dan wel de factuur van deze kosten mee te sturen.

Ook als u geen factuur meer heeft van de installatie, kunt u een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Als u geen factuur meer heeft van de reparatie, dient u een betalingsbewijs (bijvoorbeeld van de bank) te overleggen.

Wij kunnen geen uren vergoeden. Wel kunt u de kosten voor de aanschaf van de materialen op het aanvraagformulier indienen. 

Ja, u kunt een aanvraag voor een schadevergoeding indienen. Een vordering uit een onrechtmatige daad gaat niet automatisch over op degene die het huis van u heeft gekocht. Dit is alleen het geval als koper en verkoper dit in het koopcontract hebben opgenomen. Normaal gesproken is dit niet het geval. 

In Groningen waar woningen beschadigd zijn door aardbevingen, is dit soms een onderwerp dat koper en verkoper samen vastleggen bij verkoop van de woning. 

Gelet op het antwoord hierboven heeft u waarschijnlijk geen recht op de aanschaf- en de installatiekosten van het grijswatersysteem. 
Wel heeft u misschien schade geleden door vervanging van onderdelen van het systeem, voor het afsluiten van het systeem of als u dit in de toekomst nog wilt afsluiten. Om deze redenen kunt u een aanvraag indienen. Voorwaarde is wel dat u de woning heeft gekocht met een werkend hemelwateropvangsysteem. 

Na ontvangst van uw aanvraag, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u van ons een brief hoe wij uw aanvraag gaan behandelen. Wij verwachten dat we veel aanvragen voor een schadevergoeding ontvangen. Het kost ons tijd om de aanvragen goed te bekijken omdat iedere situatie anders is. Wij willen dit zorgvuldig doen. Daarom verwachten wij ongeveer tot mei 2024 nodig te hebben om de aanvragen goed te beoordelen. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het bedrag wat u van ons ontvangt.

We willen de bewoners die schade hebben geleden, hiervoor compenseren. Daarom beoordelen we iedere aanvraag die wij krijgen. We kijken hierbij naar bijvoorbeeld de kosten die u heeft gemaakt voor de aanschaf, het onderhoud en/of vervanging. We kijken ook naar of het systeem afgekoppeld is of de wens bestaat om het in de toekomst af te koppelen. Ook is er verschil of u de eerste eigenaar bent of een bestaande woning heeft gekocht met het systeem. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het bedrag wat u van ons ontvangt. 

U kunt dan contact opnemen met de gemeentejurist Maurits van Belzen via grijswater@goes.nl of via 14 0113.

De gemeente geeft bewoners geen collectieve schadevergoeding omdat de situatie per bewoner verschillend is. Er zijn verschillen in het soort grijswatersysteem, de omvang van de opvangbak en de uitvoering door een aannemer of een zelfgekozen installateur. Iedere inwoner heeft verschillende kosten gemaakt. Dit betekent ook dat er verschillen zijn in de geleden schade. 

U heeft een woning gekocht die oorspronkelijk als huurwoning is gebouwd. Huurwoningen en appartementen kregen de verplichting niet opgelegd. Daarom hebben huidige huurders en eigenaren van een voormalige huurwoning geen brief ontvangen.