Gratis ontlastputje

Wilt u wateroverlast in uw huis voorkomen? Plaats dan één of meer ontlastputjes bij de regenpijpen. Bij verstopping in de riolering blijft het water dan meestal buiten uw woning. Ook voorkomt u hiermee problemen met uw verzekering.

Wat is een ontlastputje?

Een ontlastputje is een PVC-hulpstuk. Het wordt geplaatst beneden het vloerpeil, bij de regenpijp. Sinds 1991 is het plaatsen van deze putjes verplicht voor nieuwbouw.

Ontlastputten kunt u gratis krijgen bij de gemeente Goes, met toelichting voor de montage. U haalt ze bij de afdeling Openbare Ruimte aan de Troelstralaan 1, 4463 BS Goes.

Wateroverlast?

Komt er water in uw woning via de afvoerleidingen? Meld dit dan direct bij de gemeente Goes, tel. 14 0113. 

Ontlastputje