Goesenaren aan de bak met een groen dak

Woningeigenaren in de gemeente Goes kunnen een subsidie aanvragen voor een groen dak. Een groen dak slaat regenwater op met behulp van planten.

Zo kan de riolering de hoeveelheid regen bij een grote bui beter aan. Voor de aanleg van een groen dak op een woning, schuur en/of garage is subsidie mogelijk van 25 euro per m2, met een maximum van 2.500 euro per adres.

Biodiversiteit

Groene daken zijn goed voor de biodiversiteit en het helpt om de woning of schuur te koelen in de zomer. Om de aanleg van groene daken in Goes te stimuleren heeft de gemeenteraad een subsidie mogelijk gemaakt waarmee particulieren zelf een groen dak kunnen aanleggen op hun woning of bijgebouw.

Subsidie

De subsidie is niet te combineren met de subsidie die Provincie Zeeland beschikbaar stelt. Bij de provinciale regeling kan de aanleg van grotere groene daken worden gesubsidieerd (provincie tot 200 m2; de gemeente tot 100 m2).

Bij de provinciale subsidie geldt de voorwaarde dat het dak wordt aangelegd door een gecertificeerd bedrijf. De Goese subsidie maakt het mogelijk om zelf het dak aan te leggen en vanaf een kleinere oppervlakte. Voor kleinere oppervlakten, tot 100m2, levert dit een lager kostenplaatje op.

Voorwaarden

Alle voorwaarden en informatie vindt u op www.goes.nl/subsidie-groene-daken.