Goese collegebesluiten op de website

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week. Vanaf nu plaatsen we de samenvattingen van de besluiten van het college op de gemeentelijke website. Deze gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals raadsvoorstellen, de start van een verkeersonderzoek of het vaststellen van beleid voor zonnepanelen. Het college vindt het belangrijk dat iedereen kan zien welke acties de gemeente onderneemt.

Overzicht collegebesluiten

De gemeente communiceerde hiervoor ook al over collegebesluiten. Bijvoorbeeld via een brief naar een betreffende wijk waar het besluit over ging, via social media, via de website en via de media. Een wekelijks overzicht met alle besluiten ontbrak. Dit overzicht staat nu op www.goes.nl/collegebesluiten. Deze pagina is ook te bereiken via de link onderaan de homepagina van goes.nl. 

Raadsstukken

Besluiten die het college en de gemeenteraad nemen, hebben invloed op inwoners en ondernemers. Openbare documenten van de gemeenteraad zijn altijd al te vinden op goes.raadsinformatie.nl