Goes-West Actueel

De wijk Goes-West wordt vernieuwd door middel van sloop, nieuwbouw, renovatie en verkoop van woningen. Zo willen gemeente Goes en woningcorporatie Beveland Wonen een nieuw perspectief scheppen voor huidige en toekomstige bewoners. De nieuwsberichten over Goes-West vindt u hieronder.

Zuidelijk deel uit Masterplan Goes-West afgerond

(Publicatiedatum: 01-11-2021)

De werkzaamheden in het zuidelijke deel van de wijk Goes-West zijn officieel afgerond. Onlangs kregen de laatste bewoners de sleutel van hun nieuwe woning. "Nu keert de rust even terug in de wijk", zegt Peter Sandee, projectmanager bij Beveland Wonen. "We gaan nu aan de slag met het vervolg zodat we in 2025 kunnen starten met het noordelijke deel."

Het Masterplan Goes-West is er op gericht om de wijk eigentijdser te maken. Beveland Wonen en gemeente Goes hebben het voorlopige resultaat hiervan laten vastleggen in een video. Hierin is in vogelvlucht te zien wat er tot nu toe gerealiseerd is in de Goese wijk.

Bekijk hier de video.

In totaal neemt het plan zo'n dertig jaar in beslag. De vernieuwing van de wijk is in 2005 gestart in het zuidelijk deel van de wijk. Inmiddels zijn er 244 woningen gesloopt en 367 voor teruggebouwd. Ook het straatwerk en de openbare ruimte is in samenwerking met de gemeente Goes aangepakt.

In 2025 start de laatste fase van het plan, dat zich richt op het noordelijk deel van de wijk.

Bouw update (Locaties 15a/b en 10d)

(Publicatiedatum: 24-08-2021)

Locatie 15A/B:
Afgelopen maanden zijn alle woningen aan de Naereboutstraat en de Pasteurstraat opgeleverd. Hiermee zijn de bouwkundige werkzaamheden door Bouwgroep Peters afgerond. In de aankomende periode wordt in opdracht van de gemeente Goes het openbare gebied verder heringericht. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met het einde dit jaar.

Locatie 10D:
Bij de bouw van de zeven levensloopwoningen aan de Jan van Brakelstraat is net voor de bouwvakantie het hoogste punt bereikt. Hierdoor is het casco van de woning gereed. Na de vakantieperiode starten we met het metselwerk en de afbouwwerkzaamheden aan de binnenzijde van de woningen.

Locatie 15b gereed

(Datum publicatie: 28-06-2021)

Donderdag 17 juni 2021 zijn de laatste zeven levensloopwoningen aan de Frans Naereboutstraat in Goes-West opgeleverd.

De nieuwbouw van in totaal 15 huurwoningen (Locatie 15b) is hiermee afgerond.

Schilderwerk Goes-West

(Datum publicatie: 18-05-2021)

Op dit moment vinden schilderwerkzaamheden plaats aan de woningen in het noordelijk plandeel van Goes-West. Dit is nodig om de levensduur van het hout aan de woningen te verlengen.  De herstructurering gaat wel gewoon door en wordt niet uitgesteld door het schilderwerk.

De volgende fase van de herstructurering staat gepland voor 2025. Maar ook tot die tijd wil de gemeente dat de wijk er fris en verzorgd uitziet. Om onnodige houtreparaties - met bijbehorend ongemak voor de bewoners - te voorkomen, kiezen we ervoor om deze schilderbeurt nu al uit te voeren.

Brandgangen

(Datum publicatie 12-05-2021)

De afgelopen periode heeft de gemeente samen met buurtbewoners, de wijkagent, Beveland Wonen en SMWO ’s avonds een aantal brandgangen in Goes-West bezocht. Bewoners hadden hierom gevraagd. Dit omdat er soms overlast wordt ervaren of bewoners zich onveilig voelen.

Tijdens de rondgang kwamen we een aantal onoverzichtelijke punten tegen. Waar dat mogelijk was, hebben we direct actie ondernomen. Helaas is niet overal een oplossing voor. De gangen zijn smal en daardoor niet altijd overzichtelijk. Ruimte om deze te verbreden ontbreekt. De situatie heeft nadrukkelijk onze aandacht. Ook zullen we samen met onze partners (o.a. Beveland Wonen en politie) optreden als dat nodig is.

Ziet u een gevaarlijke of vervelende situatie in de wijk? Meld dit dan bij de gemeente Goes of Beveland Wonen. 

Bouw update (Locatie 15)

(Datum publicatie 22-01-2021) 

Aan de Naerebout-, Willem Barentsz-, Heemskerk- en Zuidvlietstraat (Locatie 15) worden 44 nieuwe huurwoningen gebouwd. Onlangs hebben de woningen het hoogste punt bereikt! De contouren van de woningen zijn daardoor goed zichtbaar. In de komende periode wordt de buitenzijde van de woningen verder afgewerkt en start de afbouw.

Nieuwbouwwoningen te huur

(Datum publicatie: 11-12-2020)

Aan de Naereboutstraat, Willem Barentszstraat, Heemskerkstraat en Zuidvlietstraat worden 44 nieuwe huurwoningen gebouwd. Vanaf 14 december staan ze op de website https://www.zuidwestwonen.nl

De volgende woningtypen komen in de verhuur:

  • 19 eengezinswoningen (met 2 slaapkamers)
  • 18 eengezinswoningen (met 3 slaapkamers)
  • 7 levensloopwoningen

Huurprijzen per maand variëren tussen € 633,24 en € 751,88. Huurtoeslag is mogelijk, op voorwaarde dat uw inkomen en leeftijd voldoen aan de criteria. Meer informatie vindt u op https://www.zuidwestwonen.nl

Afsluiting Pasteurstraat, Naereboutstraat, Heemskerkstraat

(Datum publicatie: 13-11-2020)

Het straatwerk in de Pasteur-, Naerebout- en de Heemskerkstraat is beschadigd door de bouwwerkzaamheden. Daarom zijn deze straten afgesloten voor het doorgaande verkeer. Ze zijn niet meer veilig voor weggebruikers. Alleen het bouwverkeer en de bevoorrading van de Lidl krijgen doorgang. Voor de bewoners van de Zuidvlietstraat worden de paaltjes op de kruising Heemskerkstraat/Zuidvlietstraat weggehaald. Zo kunnen zij hun woning bereiken via de route Marconistraat – Lorentzstraat – Zuidvlietstraat.

Bewoners van de Heemskerkstraat kunnen de auto nog steeds voor de deur parkeren. Uw woning blijft altijd bereikbaar te voet. De bedoeling is om de straten vanaf maandag 16 november 2020 tot eind 2021 af te sluiten. Als de bouwwerkzaamheden achter de rug zijn, gaan we de riolering vernieuwen en de straten herinrichten. Daarna kunnen de straten weer open voor alle verkeer.

Tot eind 2021 wordt het verkeer zoveel mogelijk via de Marconistraat omgeleid. Hiervoor worden extra borden geplaatst.

Volg het laatste nieuws in uw wijkkrant

(Datum publicatie: 02-10-2020)

Nieuws over Goes-West vanuit Beveland Wonen en de gemeente Goes kunt u nu ook volgen via de wijkkrant. Verder vindt u in de wijkkrant een handig overzicht van berichten, de website en andere informatie. Via de wijkkrant kunnen we u vaker en sneller informeren dan via een nieuwsbrief, zoals u dat in het verleden van ons gewend was. 

Heeft u nieuws of een tip voor ons? Neem dan contact op met Beveland Wonen of gemeente Goes, via de afdeling Communicatie.