Goes-West

In Goes-West staan veel verouderde woningen. Ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook aan de inrichting en het gebruik van het openbaar gebied kan veel worden verbeterd. De wijk Goes-West wordt daarom grondig op de schop genomen en vernieuwd. De gemeente Goes werkt daarbij samen met Beveland Wonen.

Herstructurering 

In heel Nederland is de verbetering van woonwijken aan de gang. Deze vernieuwing heet ook wel herstructurering. Door middel van sloop, nieuwbouw, renovatie en verkoop willen de gemeente Goes en woningcorporatie Beveland Wonen Goes-West weer een mooie, aantrekkelijke wijk maken. Voor bewoners die er nu wonen én toekomstige bewoners.

Op deze statische kaart van Goes-West ziet u de verdeling van de verschillende deelprojecten van Masterplan Goes-West

Masterplan

Voor Goes-West is een Masterplan opgesteld. Daarin staat wat er allemaal gaat gebeuren in de wijk en hoe de wijk er uiteindelijk uit gaat zien. Dit Masterplan kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Goes. Ook kunt u een overzicht aanvragen van de planning van alle werkzaamheden in de wijk. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop onderaan deze pagina.

Klankbordgroepen dachten mee over de plannen. Meer daarover, en over andere ontwikkelingen in de wijk, kunt u terug lezen in het informatieblad 'Goes-West ... thuis best'. U kunt deze informatiebladen bekijken via: Projecten - Beveland (bevelandwonen.nl)

Handige adressen

Gemeente Goes

M.A. de Ruijterlaan 2
4460 MC Goes
Telefoonnummer: 14 0113
E-mailadres: stadskantoor@goes.nl 
Website: https://www.goes.nl
Contactpersoon: Bas van Terheijden

Beveland Wonen

Livingstoneweg 11
4462 GL Goes
Telefoonnummer: (0113) 23 16 74
E-mailadres: info@bevelandwonen.nl
Website: https://www.bevelandwonen.nl
Contactpersoon: Ruben Goethals, Sociaal projectleider Beveland Wonen, r.goethals@bevelandwonen.nl

Telefoonnummer: 06-52077143 (ook WhatsApp)

SMWO

Telefoonnummer: (0113) 27 71 11
E-mailadres: info@smwo.nl
Website: https://www.smwo.nl
Contactpersoon: Nel Bouterse

Huurdersvereniging De Bevelanden

Rimmelandplein 1A
4461 KX Goes
Telefoonnummer: (0113) 25 20 54
E-mailadres: debevelanden@hetnet.nl
Contactpersoon: Rally Hoen

De wijk Goes-West wordt vernieuwd

Aanvragen Masterplan Goes-West of planning werkzaamheden Goes-West

Start aanvraag