GGD Zeeland biedt herhaalprik tegen corona aan met nieuw vaccin

GGD Zeeland begint maandag 19 september met een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus. Iedereen die een herhaalprik haalt, krijgt deze met het nieuwe mRNA-vaccin van Moderna.

Inwoners hebben de mogelijkheid om zich op afspraak te laten vaccineren in de Zeelandhallen, Da Vinciweg 4 in Goes. 

Volgorde vaccineren

Als eerste zijn aan de beurt:

  • 60-plussers;
  • mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden en
  • zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact.

Zij hebben vanaf maandag 19 september de mogelijkheid om op afspraak de herhaalprik te halen. Mensen tussen de 12 en 59 jaar die jaarlijks van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik ontvangen, krijgen daarna een uitnodiging voor een vaccinatie. Net als bewoners van verpleeghuizen en niet mobiele thuiswonenden.

Social media

Vervolgens is er voor iedereen vanaf 12 jaar die dat uit voorzorg wil de mogelijkheid om een herhaalprik te halen. Deze groep ontvangt geen uitnodigingsbrief, maar krijgt na een oproep op social media de kans om een afspraak te maken.

Afspraak maken

Kijk voor de openingstijden van de priklocatie in Goes en voor het maken van een afspraak op www.ggdzeelandprikt.nl