Gevelisolatie woningen langs het spoor

Na zorgvuldig onderzoek is in 2017 bij zeven woningen aan het spoor gevelisolatie aangebracht. De kosten hiervan werden betaald door het Ministerie van I en W. Rijkswaterstaat voerde het werk uit.

Gevelisolatie wordt uitgevoerd als bron- of overdrachtsmaatregelen (zoals raildempers, betonnen dwarsliggers en geluidschermen) niet genoeg helpen. Het geluidniveau binnen mag namelijk niet hoger zijn dan wat voor uw woning het wettelijke maximum is.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/gevelisolatie. U vindt daar onder meer de brochure ‘Uw woning komt in aanmerking voor gevelisolatieonderzoek. Isolatie van woningen langs het spoor’. Met vragen kunt u ook terecht bij het landelijk project Gevelisolatie. Bel op werkdagen (023) 5301619 of stuur een mail naar gevelisolatie@rws.nl.

Documenten gevelisolatie

Via het klantcontactcentrum van de gemeente Goes zijn onderstaande documenten beschikbaar:

  • Presentatie gevelisolatieonderzoek Goes RWS 20150928
  • Presentatie geluidsmaatregelen Prorail 092015
  • Adressenlijst hogere waarden Goes
  • Brochure Isolatie van woningen langs het spoor
  • Uitvoeringskader Gevelisolatie Spoor

U kunt bellen naar 14-0113 of gebruik maken van onderstaand e-formulier. Vermeld daarbij de volledige naam van het document.

Document opvragen

Start aanvraag