Gert Kruitbosch

Gert Kruitbosch

Partij

  • VVD

Nevenfunctie(s)

  • Docent Goese Lyceum

Persoonlijke quote

'Zeer positief ingesteld en duidelijk. Brede interesse in verschillende onderwerpen, maar geleerd om te focussen. Warm hart voor de stad Goes en zijn inwoners en ondernemers, met respect voor iedereen'

Bouwwereld

Mijn naam is Gert Kruitbosch. Ik ben geboren en opgegroeid in Goes. Naast mijn werk in de gemeenteraad heb ik een brede interesse in verschillende onderwerpen. Met name de bouwwereld en alles wat daar mee te maken heeft, vind ik fascinerend. Ik ben zijinstromer docent Bouwen Wonen Interieur (BWI) op een vmbo-school: het Goese Lyceum. Een lange loopbaan in de verkoop van de bouwmaterialen heb ik achter de rug. Daardoor heb ik veel contacten met ondernemers in de bouw opgebouwd. Ik ben dan ook voor nieuwe ontwikkelingen in de bouw. Verder ben ik fietsvrijwilliger met de duofiets in een woonzorgcentrum in Goes. 

Focusgebieden

De thema's waar ik me mee bezig houd, zijn:

  • Arbeidsmarktregio 
  • Samenwerking op de Bevelanden
  • Onderwijshuisvesting
  • Openbare werken
  • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
  • Sport
  • Verkeer en vervoer

Maatschappij

Iedereen in de maatschappij moet beseffen dat er iets van hem of haar verwacht wordt. Vaak zijn het simpele dingen, zoals je goed gedragen en je aan de regels houden in het verkeer. Daarnaast moeten mensen wel de vrijheid hebben om zich te gedragen zoals zij het willen. Jezelf veilig voelen in onze stad is daarbij nodig. Verder vind ik het belangrijk dat iedereen elkaars mening respecteert en niet oordeelt over de ander. Niemand in onze maatschappij heeft iets te vertellen over zijn of haar medemens.