Wie maakt deel uit van de gemeenteraad?

HOME  |  Wie maakt deel uit van de gemeenteraad?

Wie maakt deel uit van de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Goes bestaat momenteel uit 24 personen, verdeeld over acht verschillende politieke partijen. Zij stellen zich graag aan u voor. 

groen rondje met daarin de witte letters cda

Suzanne van Avermaete-Nieuwelink 

vrouw met donker haar, een ketting en een roze trui                                               

 Functie  Gemeenteraadslid
 Adres

 W.F. Hermanslaan 22
 4481 DR Kloetinge

 Telefoonnummer  06-50222002
 E-mailadres  avermaete@zeelandnet.nl 
 Nevenfuncties
 •  Functioneel beheer Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 
 •  Eigenaar SuVa Solutions proces consultancy 

 'Laten we mensen helpen bij het gewone leven'

Kloetinge

Mijn naam is Suzanne van Avermaete. Ik ben geboren en opgegroeid in Goes, getrouwd en sinds 2002 woon ik met veel plezier in Kloetinge. Mijn drie kinderen zijn het huis uit en binnenkort hopen mijn man en ik opa en oma te worden. Een nieuwe periode in ons leven breekt aan.

Zorg

Voor de vele soorten zorg vervult Goes een grote centrumfunctie in Zeeland. Er zijn momenteel 171 zorginstellingen in Goes bekend. De verandering van de zorg is een belangrijke taak van de gemeente. Het CDA vindt dat iedereen recht heeft op zorg die beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar is. De maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners moet van een kwalitatief hoog niveau zijn. Het uitgangspunt hierbij is de eigen regie en verantwoordelijkheid in de gewenste zorg. Degene die het het hardste nodig heeft, ontvangt op die manier die zorg ook.

Vergrijzing

Het is belangrijk dat mensen waardig ouder worden. Bijzondere aandacht voor de ouderenzorg is een cruciaal standpunt. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in de toekomst ook in Goes snel toe.

Frans van der Knaap

Man met grijs haar, een bril en een blauwe/groene stropdas

 Functie  Fractievoorzitter
 Adres

 Duke Ellingtonlaan 18
 4462 LJ Goes

 Telefoonnummer  06-30420759
 E-mailadres  frans@vdrknaap.nl
 Nevenfuncties
 •  Directeur-bestuurder Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren
 •  Voorzitter bestuur Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren
 •  Voorzitter DCO (Dienstencentrum Onderwijs)
 •  Voorzitter ZAOS (Zeeuwse Academische Opleidingsschool)
 •  Eigenaar Van der Knaap coaching en advies 

'Alleen ga je sneller, maar samen bereik je meer'

Grootste fractie

Mijn naam is Frans van der Knaap. Ik ben voorzitter van de grootste fractie in de gemeenteraad. Met het college en alle andere fracties in de raad zet ik mij in voor een goed 'Goes' beleid. Betrokken inwoners zijn daarbij een onmisbare schakel naar de werkelijkheid van iedere dag.

Centrumfunctie

Goes vervult een centrumfunctie in Zeeland. Hierdoor heeft de gemeente veel sport- en cultuurvoorzieningen, maar ook goed onderwijs op verschillende niveaus. Kinderen die extra ondersteuning vragen, hebben de mogelijkheid vlak bij huis onderwijs te volgen. Samen voor Goes betekent ook een plaats waar jongeren terecht kunnen voor wonen, werk en ontspanning. Het CDA zet zich daarvoor in.

Samenleving

De zorg voor de jeugd is een belangrijke taak van de gemeente. De eigen kracht van jongeren, ouders en familie is daarbij het vertrekpunt. Passende ondersteuning vult deze aan om concrete resultaten te bereiken. Daarnaast staat het CDA midden in de samenleving. De partij brengt graag plannen van de inwoners naar voren in het gemeentebestuur.

Izaäk Melse

Man met bril, grijs haar en een blauw overhemd

 Functie  Gemeenteraadslid
 Adres

 Duke Ellingtonlaan 26
 4462 LK Goes

 Telefoonnummer  (0113) 228 039
 E-mailadres  izaakmelse@zonnet.nl
 Nevenfuncties
 • Gepensioneerd Rayonmanager  
 • Lid financiële Bouwcommissie Bethelkerk in Goes  
 • Bestuurslid Buurtbusvereniging Zuid-Beveland
 • Parttime buschauffeur Buurtbus

'Het CDA is sinds zijn bestaan een 'evergreen' in de gemeenteraad en het college van Goes'

Ouverture

Mijn naam is Izaäk Melse. Ik draag sinds 2010 mijn steentje bij aan het CDA in Goes. Dat deed ik eerst als steunfractielid en sinds 2014 als raadslid. Na een kleine twee jaar in De Bilt te hebben gewoond, streken mijn vrouw Leny en ik in 1974 neer in Goes. We zijn allebei geboren Zeeuwen en vanaf het begin al in ons element met de stad waar we wonen. We woonden eerst in de binnenstad, later in de Goese Polder en nu in Ouverture. Onze kinderen hebben hier ook een mooie jeugd gehad. Ze zijn inmiddels allang het huis uit. Samen met hun partners hebben ze ons zeven prachtige kleinkinderen geschonken.

Winkelgebied

Goes als 'place to be' staat als economisch centrum nummer één in Zeeland. Het is een winkel- en ondernemersstad pur sang met veel MKB'ers. Goes biedt aan circa 28.000 mensen werk. De stad staat bekend om zijn mooie compacte winkelgebied dat veel toeristen trekt. Vanuit mijn vroegere commerciële functies voel ik me hier zeer betrokken bij.

Rentmeesterschap

Ik wil bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Dat betekent de ondernemers ruimte bieden, faciliteren en waar mogelijk nieuwe inzichten van participatie en duurzaamheid stimuleren. Het sluit aan bij de christelijke opdracht Rentmeesterschap en Solidariteit waar het CDA voor staat.

Yannick de Potter

Man met zwart haar, stoppelbaard en blauw jasje

 Functie  Gemeenteraadslid
 Adres

 Joost de Moorstraat 19 
 4462 LK Goes

 Telefoonnummer   06-288 923 08
 E-mailadres  raadslidyannick@gmail.com 
 Nevenfuncties
 •  Schadebehandelaar bij De Zeeuwse Verzekeringen 
 •  Penningmeester Wijkvereniging Goes-West
 •  Voorzitter van de raadsklankbordgroep van GR de Bevelanden 

Patrick Simpelaar

Man met kort bruin haar, een sikje en een blauw overhemd

 Functie  Secretaris/vice-voorzitter
 Adres

 De Stelle 43
 4464 BP Goes

 Telefoonnummer  (0113) 215 583
 E-mailadres  patrick.simpelaar@me.com
 Nevenfuncties
 •  Teamleider Wonen, Werken en Recreëren, Waarnemend manager Risicobeheersing Veiligheidsregio Zeeland
 •  Waarnemend teamleider van het team Industrie Transport en Ruimte (ITR) 
 •  Voorzitter van de Vereniging van eigenaren De Veldthoed 
 •  Voorzitter van de raadsklankbordgroep van GR de Bevelanden 

'Als je luistert naar de mensen in je omgeving, dan hoor je pas wat er echt speelt'

Maatschappelijke betrokkenheid

Mijn naam is Patrick Simpelaar. Vanuit grote maatschappelijke betrokkenheid zet ik mij al geruime tijd bestuurlijk in voor de Goese samenleving. Ik was voorzitter van voetbalvereniging SSV ’65 en ben nu bezig aan mijn tweede termijn als raadslid van het CDA. Op die manier probeer ik bij te dragen aan de ideeën die leven binnen de Goese samenleving. Samen met mijn vriendin Maaike en onze drie kinderen woon ik nu in de Goese wijk Noordhoek. Hiervoor woonden we in Goes-Oost. Als je luistert naar de mensen in je omgeving, dan hoor je pas echt wat er speelt. 

Vangnet

Burgers moeten zoveel mogelijk zelf en vooral met elkaar verantwoordelijkheid nemen om een veilige, gezonde en prettige leefomgeving te behouden en/of te creëren. Dat geldt ook voor vrijwilligersorganisaties en bedrijven. De gemeente moet daarin haar eigen faciliterende rol vervullen en als vangnet opereren. Regels zijn daarbij belangrijk, maar graag alleen als deze noodzakelijk of nuttig zijn. En dat geldt ook voor financiële steun van de gemeente: nut en noodzaak moeten hierbij zijn aangetoond. 

Samenwerking

Van samenwerken verwacht ik veel. Zowel voor de stad Goes als voor de dorpen is dit erg belangrijk. Dat geldt ook voor samenwerking met de gemeenten binnen onze mooie provincie Zeeland. Het realiseren van dorpsplannen en ideeën in de wijken zijn hier voorbeelden van. De samenwerkingsverbanden waar wij als gemeente Goes aan deelnemen, vallen daar ook onder. Betere grip en regie op deze samenwerking is voor de gemeente Goes erg belangrijk.

oranje met blauwe letters vvd

Stan Jasperse

 Functie  Fractievoorzitter
 Adres

 Veerweg 71
 4471 NB Wolphaartsdijk

 Telefoonnummer  (0113) 581 423
 E-mailadres  stanjasperse@live.nl
 Nevenfunctie
 • Campingexploitant  

'Ondernemer in hart en nieren, gaat voor oplossingen. Bij voorkeur kort van stof'

Camping

Mijn naam is Stan Jasperse en ik ben geboren in 1965 in Wolphaartsdijk. In dat dorp ben ik ook opgegroeid. Ik run samen met mijn vrouw en kinderen een camping aan de Veerweg. Ik draai al een poosje mee in de politiek en sta voor een degelijk en rechtvaardig beleid. Daarbij ben ik me ervan bewust dat je het niet altijd iedereen naar de zin maakt.

Ondernemen

Mijn focus ligt op Economie in combinatie met Milieu, Landschap/Buitengebied, Ondernemerszaken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer. Ondernemen moet mogen en we moeten het niet ontmoedigen. 

Besluit

Eerlijke feiten/informatie waarop een besluit te nemen is, zijn essentieel. Problemen los je vaak niet op door het geven van (meer) geld.

Gert Kruitbosch

Man met grijs haar, een bril en een grijs jasje

 Functie  Gemeenteraadslid
 E-mailadres  g.kruitbosch@zeelandnet.nl 
 Nevenfuncties 
 •  Docent Goese Lyceum 
 •  Fietsvrijwilliger bij Ter Weel Goes 

'Zeer positief ingesteld en recht door zee, zonder poespas. Brede interesse in tal van onderwerpen, maar inmiddels geleerd om te focussen. Warm hart voor de stad Goes en zijn inwoners en ondernemers, met respect voor iedereen'

Bouwwereld

Mijn naam is Gert Kruitbosch. Ik ben geboren en opgegroeid in Goes. Naast het raadswerk heb ik een brede interesse in verschillende onderwerpen. Met name de bouwwereld en alles wat daar mee te maken heeft, vind ik fascinerend. Ik ben in het dagelijks leven zijinstromer docent Bouwen Wonen Interieur (BWI) op een vmbo-school: het Goese Lyceum. Een lange carrière in de verkoop van de bouwmaterialen heb ik achter de rug. Daardoor heb ik veel contacten met ondernemers in de bouw opgebouwd. Ik ben dan ook voorstander van nieuwe ontwikkelingen in de bouw, zoals circulair bouwen en meer prefabriceren. Verder ben ik fietsvrijwilliger met de duo-fiets in een woonzorgcentrum in Goes. 

Focusgebieden

De gebieden waar mijn focus op ligt, zijn:

 • Samenwerking op de Bevelanden;
 • Arbeidsmarktregio;
 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;
 • Sport;
 • Onderwijshuisvesting;
 • Verkeer en vervoer;
 • Openbare werken.

Maatschappij

Iedereen in de maatschappij moet zich realiseren dat er iets van hem of haar verwacht wordt. Vaak zijn het simpele dingen, zoals je fatsoenlijk gedragen en je aan de regels houden in het verkeer. Daarnaast moeten mensen wel de vrijheid hebben om zich te gedragen zoals zij het willen. Jezelf veilig voelen in onze stad is daarbij cruciaal. Verder vind ik het belangrijk dat iedereen elkaars mening respecteert en niet oordeelt over de ander. Niemand in onze maatschappij heeft iets te vertellen over zijn of haar medemens.

Chantal Peereboom

Vrouw met lichtbruin haar en een zwart shirt met gekleurde vogeltjes erop

 Functie  Gemeenteraadslid
 Adres

 Leliestraat 28
 4461 XG Goes

 E-mailadres  c.peereboom@hotmail.com 
 Nevenfuncties 
 •  Financieel administratief medewerker Hotel en Congrescentrum de Zeeuwse Stromen  
 •  Event manager Stichting FunFest 

'Gedreven, enthousiast, punctueel en creatief met een passie voor kunst en cultuur'

Bloemenbuurt

Mijn naam is Chantal Peereboom. Ik woon samen met René Zwamborn in Goes-Oost, de mooie sfeervolle Bloemenbuurt. Ik ben op mijn zevende van Yerseke naar de gemeente Goes verhuisd. Daar werk, recreër en woon ik met veel plezier. 

FunFest

Binnen de Goese VVD ben ik sinds 2013 actief als steunfractielid en sinds 2018 als raadslid. Naast deze activiteiten ben ik werkzaam bij Hotel de Zeeuwse Stromen in Renesse. Daar beheer ik met veel plezier de financiën. Verder werk ik als event manager bij Stichting FunFest. Het is een bevlogen organisatie die evenementen organiseert op het gebied van kunst, cultuur, muziek en theater. De stichting zet hierbij lokale artiesten en kunstenaars op de voorgrond. 

Citymarketing

Als raadslid ligt mijn focus op de gebieden Veiligheid, Binnenstad, Cultuur, Recreatie en Sociaal Domein. Ik vind het belangrijk dat ondernemers de mogelijkheid krijgen om te ondernemen. Citymarketing en evenementen blijven stimuleren en daarbij actief jongeren betrekken, zijn in mijn ogen cruciaal. De Goese binnenstad is het visitekaartje van de stad. Daar hoort een veilige omgeving voor onze inwoners en bezoekers bij. Straathandel en drugsoverlast moeten we dus tegengaan. 

Laura Waverijn

Vrouw met donkerbruin haar, blank gezicht en een zwarte blouse

 Functie  Gemeenteraadslid
 Adres

 Berliozlaan 12
 4462 JV Goes

 E-mailadres  Laura86W@hotmail.com 
 Nevenfunctie 
 •  Controller - Broadcast Technology Holding BV (Broadcast Partners) 

'Ik ben een doener met een hart'

Broadcast Partners

Mijn naam is Laura Waverijn en ik ben geboren in 1986. Samen met mijn vrolijke peuter woon ik in de Goese buurt Overzuid. Ik rijd dagelijks naar Terneuzen waar ik werkzaam ben bij Broadcast Partners. Dit bedrijf is marktleider in radio omroeptechnieken in Nederland en België. Bij Broadcast Partners ben ik verantwoordelijk voor de financiën en ook ben ik teamleider op de afdeling Administratie. Het is een erg leuke en uitdagende baan.

Binnenstad

Bij de Goese VVD ben ik sinds eind 2017 betrokken. Na de gemeenteraadsverkiezingen ben ik in 2018 als raadslid in de gemeenteraad gekomen. Ik ben ruimdenkend en een doorpakker. In mijn vrije tijd ben ik het liefst te vinden in de binnenstad van Goes. Bijvoorbeeld voor een danslesje bij een balletstudio of één van de gezellige restaurants. Ik breng ook graag een bezoekje aan het theater of één van mijn favoriete winkels.

Focus

In de gemeenteraad ligt mijn focus op Sociaal Domein, Onderwijs en Financiën. Ik vind het belangrijk om een stevig vangnet te bieden aan inwoners die het nodig hebben. Het in de gaten houden van onze financiën, zodat deze gezond blijven, is eveneens een punt van aandacht. Streven naar een cultuurverandering binnen de ambtelijke organisatie is daarnaast ook een onderdeel dat ik belangrijk vind. Hiermee verkleinen we het gat tussen de inwoner en de ambtenaar. De focus ligt op denken in mogelijkheden: empatisch en naar de bewoner gericht. Het eigen initiatief van inwoners stimuleren we.

oranje letters sgp met daaronder de donker- en lichtblauwe tekst ChristenUnie

Maurits Born

Man met grijs pak, blauwe stropdas en kort bruin haar

 Functie  Gemeenteraadslid
 Adres

 Simone Veilhof 27
 4463 JB Goes

 Telefoonnummer   06-12248668
 E-mailadres  maurits.born@gmail.com 
 Nevenfunctie  Medewerker ABN Amro Bank N.V. in Goes 

Goese Polder

Mijn naam is Maurits Born. Ik ben 47 jaar, getrouwd met Anneleen en ik heb vier kinderen. Daarvan studeren er inmiddels twee. We wonen sinds 2000 met veel plezier in de Goese Polder.

Combinatie

Een belangrijke invulling van ons gezinsleven is gebaseerd op ons christelijke geloof. We zijn bijvoorbeeld actief lid van de Ontmoetingskerk (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt). De keuze voor SGP/ChristenUnie als politieke partij was daarom ook niet zo moeilijk. Daarnaast werk ik in het dagelijks leven tot volle tevredenheid als zakelijk adviseur bij ABN AMRO. Ik ben dan ook heel blij dat de combinatie van geloof, politiek en werk mij goed past. Soms vullen deze dingen elkaar ook aan. Verder houden mijn gezin en ik van stedentripjes en ik ook ski ik jaarlijks graag met vrienden. Met hen drink ik regelmatig op de vrijdagavonden een drankje in de stad.

Uitgeven

Mijn focusgebieden in de gemeenteraad zijn Financiën, Economische Ontwikkelingen en Openbare Orde & Veiligheid. Ik vind het belangrijk dat we niet meer uitgeven dan we hebben. De belastingen moeten pas omhoog als er bezuinigd is. Voor het stimuleren van economische groei hebben we hulp vanuit de Provincie en Den Haag nodig. 

Johnny Lukasse

Man met ronde bril, een kaal hoofd, een stropdas en een blauw jasje

 Functie  Fractievoorzitter 
 Adres

 Patijnweg 32
 4461 LR Goes

 Telefoonnummer   (0113) 600 107
 E-mailadres  jlukasse@kliksafe.nl 
 Nevenfuncties
 • ​Opleidingsmanager Welzijn, Hoornbeeck College
 • Lid Raad van Toezicht Cedrah
 • Adviseur bij het CTVE (Ministerie van OCW), sector Zorg & Welzijn 
 • Steunfractielid SGP Provinciale Staten van Zeeland  

'Ik ben enthousiast en gedreven om politieke doelen te realiseren. In een open sfeer samenwerken aan nieuwe ontwikkelingen in Goes is voor mijn belangrijk. Ik leg makkelijk contacten en blijf positief denken, ook als het soms anders gaat dan verwacht'

Hoornbeeck College

Mijn naam is Johnny Lukasse. Ik ben geboren en opgegroeid in Goes (als één van de weinige in de Goese gemeenteraad). Ik ben 44 jaar en getrouwd met Ellen. We hebben vijf kinderen en zijn kerkelijk lid van de Gereformeerde Gemeente in Goes. Ik werk sinds augustus 2017 bij het Hoornbeeck College als opleidingsmanager van de sector Welzijn. Daarnaast ben ik ook projectleider van het Wijkleerbedrijf Goes-Oost, een prachtige voorziening midden in de wijk. Verder ben ik als toezichthouder betrokken bij Cedrah. Wanneer ik vrije tijd heb, geniet ik van onze mooie provincie en de watersport.

Aandacht

In de gemeenteraad houd ik me met meerdere dingen bezig. In de portefeuille Bestuur en Financiën ligt momenteel de focus op Burgerparticipatie. Bij Ruimte en Economie gaat mijn aandacht naar de ontwikkeling van het Marconigebied en bedrijvenpark Deltaweg. Binnen die portefeuille houd ik me ook bezig met Bouwen, Wonen, Recreatie en Toerisme. Op het gebied van Milieu is er veel aandacht voor de regionale energietransitie (RES) en wat dit betekent voor de gemeente Goes. Daarnaast besteed ik ook aandacht aan afvalinzameling, riolering en duurzaamheidsontwikkelingen.

Waarde

Het is cruciaal dat er voldoende woonruimte is voor jong en oud. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen rust op zondag. Verder hecht ik waarde aan een overheid die 'zichtbaar' is en een maatschappij waar ruimte is voor burgerparticipatie.

Jurian van der Ree

man met bruin golvend haar, een zwarte trui en een grijs jasje

 Functie  Gemeenteraadslid 
 Adres

 Bob Marleylaan 35
 4462 LR Goes

 E-mailadres  jurvdree@gmail.com  
 Nevenfunctie   Student

'Niet als een kip zonder kop achter trends en oneliners aanrennen, maar proberen te begrijpen welke doelen, verwachtingen en effecten beleid echt heeft. De werkelijkheid is vaak veelzijdig'

Gemeenteraad

Mijn naam is Jurian van der Ree. Ik ben sinds 2019 lid van de Goese gemeenteraad en was 19 toen ik toetrad. De gemeenteraad is vanaf dat moment een leerzaam avontuur geweest. Ik geniet er tot op de dag van vandaag erg van. Het raadswerk doe ik naast mijn studies Gezondheidswetenschappen en Filosofie.

Muziek

In mijn vrije tijd houd ik me vooral bezig met lezen en muziek. Boeken zetten je soms aan het denken zetten en brengen je in beweging. Muziek helpt me ook om stil te zijn. Ik speel barokcello en luister graag naar Bach, bijvoorbeeld zijn schitterende cantate 'Aus der Tiefen'. Deze is gebaseerd op psalm 130.

Bijbel

De Bijbel laat veel patronen zien in ons denken en onze samenleving. Vervolgens stelt het scherpe vragen. Door steeds weer goed te lezen, probeer ik mijn denken, kritisch na te gaan. Dat geldt ook voor de gedachtes achter ons beleid. Hoe is het mogelijk dat zoveel mensen in onze welvarende samenleving ongelukkig zijn? Waarom hebben sommige mensen zelfs de wens om te sterven? Deze vragen houden me bezig. Een ander voorbeeld is dat veel beleid gaat over zelfredzaamheid. Zijn we wel zo zelfredzaam? Ik geloof dat ieder mens in werkelijkheid afhankelijk is van anderen en uiteindelijk van God.

Focusgebieden

In de gemeenteraad focus ik me op de volgende gebieden:

 • Sociaal Domein, waaronder jeugdzorg, de participatiewet en de WMO;
 • Onderwijs;
 • Cultuur;
 • Sport;
 • Klimaat.

Jeugdzorg

Ik vind jeugdzorg een belangrijk aandachtspunt. De organisatie hiervan is een uitdaging. Het is schrijnend hoeveel jongeren vastlopen. Ze hebben hard hulp nodig. Ook zijn er blinde vlekken en alleenstaande, jonge moeders die weinig hulp krijgen. Dat moet anders. Een goed bestuur op zorg is daarnaast cruciaal. Dat betekent: niet overal direct bovenop zitten. Ik probeer te zoeken naar een goede manier om op bijvoorbeeld de jeugdzorg te sturen. Hierdoor hebben we in beeld wat er gebeurd, zonder zorgverleners eindeloze formulieren en cijfers in te laten vullen. Vertrouwen in hen stellen door regelmatig met hen in gesprek te gaan, is essentieel. 

Klimaat

Aan het klimaat besteed ik ook aandacht. Hoe gaan we met de natuur om? Ik vraag me af of we het echt beter doen als we de natuur vol zetten met lelijke zonnepanelen. Het klimaat is een urgent onderwerp. Het vraagt om aanpak, doordacht beleid en inzet op vernieuwing is nodig. De gemeenteraad en burgers moeten daarbij de leiding hebben.

Elke Schiebaan-Boone

Vrouw met bril, donkerbruin haar en een zalmroze trui

 Functie  Gemeenteraadslid 
 E-mailadres  elkeschiebaan@gmail.com 
 Nevenfuncties 
 •  GZ-psycholoog bij Indigo 
 •  GZ-psycholoog Kind & Jeugd bij Emergis 

'Goes als gemeente waar het voor iedereen goed en gezond opgroeien, wonen en werken is. Met een luisterend oor voor inwoners, oog voor mensen die het moeilijk hebben en hart voor de natuur'

Geestelijke gezondheidszorg

Mijn naam is Elke Schiebaan-Boone. Ik ben in 1973 geboren in Goes en opgegroeid in het mooie dorp ’s-Heer Hendrikskinderen. Daar was alle ruimte om heerlijk buiten te spelen met kinderen uit de straat. Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen. Mijn geloof beleef ik in de Ontmoetingskerk in Goes. Ik woonde tijdens mijn studie Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit in Leiden een paar jaar in ‘de stad’. Daarna kwam ik graag terug naar Zeeland om te werken in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Dat doe ik nu nog steeds als GZ-psycholoog. Van daaruit zie ik steeds meer de belangrijke invloed van een gezonde levensstijl en leefomgeving op het welzijn van mensen. In mijn werk kom ik regelmatig kinderen tegen die in de knel geraakt zijn door een jarenlang aanslepende (v)echtscheiding van hun ouders. Ik vind het ontzettend belangrijk dat jonge ouders zo vroeg mogelijk laagdrempelige hulp krijgen!

Vrije tijd

In mijn vrije tijd ontspan ik door een paar keer per week te sporten. Ik breng ook tijd door in de natuur door te wandelen, het liefst aan zee. Daarnaast probeer ik graag gezonde recepten uit.

Vrouwen

Ik ben nog niet zolang actief voor de ChristenUnie. Tot mijn verrassing heb ik de afgelopen periode ontdekt dat politiek mijn passie heeft! Bovendien vind ik het erg belangrijk dat vrouwen goed vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Daar draag ik mijn steentje aan bij. Ik ga ook graag met mensen in gesprek. Zoek gerust contact als je vragen of ideeën hebt!

Relatie

Mijn focusgebieden in de gemeenteraad Sociaal Domein en Burgerparticipatie. Iedereen moet veilig en gezond opgroeien, wonen en werken. Verminderen van het leed door (vecht)scheidingen van ouders is cruciaal. Jonge ouders moeten op een laagdrempelige, vanzelfsprekende manier informatie krijgen over opvoeding van kinderen en een relatie. Hierdoor zijn ze beter bestand tegen de ingrijpende veranderingen die het ouderschap met zich meebrengt. Mogelijk voorkomt het spanningen in de relatie. We moeten onderzoeken bij welke landelijke initiatieven we de mogelijkheid hebben om aan te sluiten. 

Eenzaamheid

Net zoals in de rest van Nederland is eenzaamheid in Goes een belangrijk thema. Dat geldt voor jongeren, mensen die werken en ouderen. Ik vind het belangrijk dat we eenzaamheid op een creatieve, veelzijdige manier bestrijden met allerlei laagdrempelige initiatieven. Deze moeten aansluiten bij de behoeften van inwoners en zo dicht mogelijk bij huis, in de eigen wijk, te doen zijn. Daarnaast is het verkleinen van de ‘ kloof’ tussen inwoner en stadsbestuur iets cruciaals. Dit bereiken we door te werken aan goede, transparante communicatie. Inwoners met goede ideeën moeten zich gehoord voelen en weten waar ze terecht kunnen.

Zwart blok met daarin met witte letters het woord goes en daaronder een groen blok met daarin de witte tekst d66

Pieter Romijn

Functie  Gemeenteraadslid
 Adres

 Telefoonnummer 
 E-mailadres  d66goes.romijn@zeelandnet.nl 
 Nevenfuncties
 • Eigenaar Ostrea Advies
 • Lid Concertcommissie Koor A58 
 • Docent Civiele Techniek Hogeschool Zeeland  

Saskia Verheij 

Vrouw met halflang donker haar en een zwart jasje

 Functie  Fractievoorzitter
 Adres

 Oostmolenweg 23
 4481 PJ Kloetinge

 Telefoonnummer  06-10746552
 E-mailadres  saskiavh@kpnmail.nl 

'Een gevoel van verantwoordelijkheid voor de inrichting van onze samenleving is de motor achter mijn motivatie voor politiek. Het boeit me hoe mensen met elkaar omgaan, hun leefwereld inrichten en proberen te verbeteren. Ik werk daar graag aan mee!'

Parijs

Mijn naam is Saskia Verheij en ik ben sinds april 2018 fractievoorzitter van D66. Ik ben geboren en getogen in Voorburg en woon sinds 1978 in Zeeland. Als volwassene heb ik mijn master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam behaald. Ook woonde en werkte ik in Parijs, Frankfurt am Main, Maastricht en Amsterdam. Ik ondersteunde beroepsmatig mensen met een beperking die moeite hadden om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Van oorsprong ben ik eigenlijk jongerenwerker. Ik runde ook negentien jaar lang een eigen adviesbureau en tien jaar een tweedehands boekwinkel in Goes. Daarnaast heb ik in 1985 met een groep jonge ouders de eerste Zeeuwse Montessorischool in Goes opgericht. 

Indonesië

De gemeenteraad is geen onbekend terrein voor mij. Ik was namelijk eerder raadslid en hoofdingeland bij het Waterschap en voorzitter van de Rekenkamer-commissie Steenbergen. Ik ben sinds twee jaar met pensioen en naast het raadswerk geboeid door Indonesië. Mijn grootvader is daar geboren. Ik leer de Indonesische taal en maak deze zomer voor de derde keer een reis naar Java.

Fractievoorzitter

Als fractievoorzitter van D66 focus ik me op:

 • Sociaal Domein;
 • Cultuur & Onderwijs;
 • Duurzaamheid;
 • Bestuur;
 • Financiën;
 • Regionale samenwerking.

Bevelands bestuur

Het is belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving, ongeacht de verschillen die er zijn. D66 is bereid verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen aan de inwoners van Goes. Daarnaast vind ik regionale samenwerking een voorwaarde voor een sterker en professioneler bewind. Een sterker Bevelands bestuur en op termijn één Bevelandse gemeente is een kans en een opgave voor de toekomst. Verder ben ik voorstander van kleine vitale gemeenschappen die gebruikmaken van de 'right to challenge'. Deze geeft aan de hand van duurzame woonvormen de binding tussen inwoners meer kleur. Hierbij stimuleren jongeren en ouderen elkaar. 

rode letters het woord groen, groene letters het woord links

André Alting

Man met een kaal hoofd en een witte trui

 Functie  Fractievoorzitter
 Adres

 Lijsterbesstraat 1
 4462 SX Goes

 Telefoonnummer  06-12203747
 E-mailadres  andre.alting@hotmail.com
 Nevenfunctie  Ambulant begeleider gehandicaptenzorg bij SDW 

'Ik wil een eerlijke, sociale, veilige en gezonde leefomgeving voor alle kinderen binnen onze gemeente. Ieder kind verdient een goede start. We moeten eerlijke, sociale oplossingen vinden voor klimaatvraagstukken. Door weloverwogen keuzes te maken, kijken we later trots terug op wat we doorgaven aan onze kinderen' 

Glasstad

Mijn naam is André Alting. Ik woon samen met mijn vriendin en onze dochter in Goes-Zuid. Ik kom oorspronkelijk uit Leerdam en mijn partner komt uit Tholen. Leerdam staat ook wel bekend als de 'Glasstad'. We bedachten al snel dat Goes de stad was om samen te gaan wonen. Het ligt niet ver van de randstad. Bovendien heeft Goes alles wat een grote stad heeft, ondanks dat het zelf geen grote stad is. 

Ambulant begeleider

Ik werk in het dagelijks leven als ambulant begeleider in de zorg. Die functie voer ik in Roosendaal uit. Ik werk met mensen met een verstandelijke beperking en met mensen die thuiswonende kinderen hebben. Vaak hebben deze kinderen ook een beperking. Ik ondersteun gezinnen met de meest eenvoudige opvoedingsvraagstukken. 

Gezin

Mijn vrije tijd breng ik het liefste door met mijn gezin. Ik hou ervan om samen te eten en spelletjes te spelen. Een dagje weggaan of met z'n allen een film kijken, vind ik ook heel leuk.  

Focus

Als raadslid focus ik me op:

 • Milieu;
 • Landschap en Natuur;
 • Energie- en Klimaatbeleid;
 • Jeugd;
 • Onderwijs;
 • Sport.

Kinderen

Naar de mening van kinderen en jongeren luisteren we in mijn ogen nog te weinig. We hebben in Goes wel een kinderburgemeester, maar die rol is alleen maar een symbolische functie. In artikel 12 van de rechten van het kind staat geschreven dat kinderen hun mening mogen geven. Zeker als het over henzelf gaat. Naar die mening moeten mensen vragen en luisteren. De overheid moet ervoor zorgen dat dat gebeurt. Daarnaast heb ik hart voor de jeugd in Goes. Het is belangrijk dat zij onderling gezamenlijk leren en werken. Bijvoorbeeld om een schoolplein te vergroenen.

Klimaatprogramma

De gemeenteraad heeft ook een klimaatprogramma vastgesteld. Daarin staat onder andere waar de temperatuur in de gemeente Goes het meest stijgt. Waar de grootste problemen zijn als het lange tijd regent, is ook in dit klimaatprogramma opgenomen. GroenLinks vindt het belangrijk om bij eventuele nieuwe plannen eerst op dat programma terug te vallen.

lichtblauw blok met een witte gans en de witte letters ng erin

Vincent Mareels

Man met zwart haart, een bril en een blauw jasje

 Functie  Fractievoorzitter 
 Adres

 Zuidvlietstraat 38
 4461 GZ Goes

 E-mailadres  vincentmareels@zeelandnet.nl 
 Nevenfunctie   Juridisch medewerker North Sea Port 

'Een bevlogen en jong raadslid dat oog heeft voor wat er speelt in onze Goese samenleving. Maakt graag een praatje met u en staat met beide benen op de grond. Daarnaast constructief kritisch. Altijd bereid om te denken in oplossingen om zo onze gemeente vooruit te brengen. Toekomstgericht'

Gemeente

Mijn naam is Vincent Mareels en ik ben geboren in onze mooie gemeente. Vervolgens heb ik het eerste deel van mijn jeugd doorgebracht vlakbij 's-Heer Arendskerke. Na enige tijd in Heinkenszand en Goes-Oost te hebben gewoond, woon ik nu in Goes-West. Als raadslid is het natuurlijk handig om dicht bij het Stadskantoor te wonen. Mijn middelbare schooltijd heb ik doorgebracht op het Goese Lyceum. Het gebouw hiervan aan de Vogelzangsweg is inmiddels gesloopt. Ik ben afgestuurd als meester in de rechten en momenteel werkzaam als juridisch medewerker bij North Sea Port. Daarvoor werkte ik zeven jaar bij tankstation De Baar, waarvan sommigen van u mij ongetwijfeld herkennen. 

Actief

Als lid van cactusvereniging 'Zeeculenta' ben ik regelmatig te vinden in het Arendshuis in 's-Heer-Arendskerke. Ik was ook enige tijd geleden actief als wijkhoofd bij de dierenbescherming. Daarnaast fiets ik in mijn vrije tijd bij goed weer graag door onze gemeente. Verder bezoek ik regelmatig de mooie horecagelegenheden van Goes.

Mening

In de gemeenteraad focus ik me op Inwonersinspraak, Economie, Veiligheid en Verkeer. Als raadslid vind ik het cruciaal dat inwoners gehoord worden door de gemeente. Ik hamer erop dat zij goed en op tijd op de hoogte zijn van dingen die spelen. Voldoende ruimte om hun mening te laten horen, is iets wat ik belangrijk vind. Ik wil iedereen z'n stem horen, ook na de verkiezingen.

Veiligheid

Daarnaast is in mijn ogen het zorgen voor veiligheid één van de belangrijkste kerntaken van een gemeente. Ik zet in op genoeg 'blauw op straat' door middel van bijvoorbeeld wijkagenten. Het uitgaan in Goes moet gezellig, maar vooral veilig zijn. Bij veiligheid passen geen onveilige verkeerssituaties. Daarom zet ik mij ook in voor de aanpak van gevaarlijke situaties in de verkeersinrichting. Dat doe ik door de wijken en omliggende dorpen in te gaan. Ik spreek daar met bewoners over onveilige plaatsen.

Onno van de Velde

Man met bril, kort haar en een donkerblauwe trui

 Functie  Gemeenteraadslid 
 Adres

 Henry Dunantstraat 23
 4471 BT Wolphaartsdijk 

 E-mailadres  onno.vd.velde@outlook.com 
 Nevenfunctie   Student Bestuurskunde

’Bij nieuwbouwplannen in Goes gaat het vaak om koopwoningen in de hoogste prijsklassen. We zien weinig woningbouwprojecten voor starters en lage- en middeninkomens, terwijl daar wel veel vraag naar is. Aan huurwoningen is volgens RWS en het College geen tekort. Wie daarentegen de wachtlijsten ziet, weet wel beter' 

Wolphaartsdijk

Mijn naam is Onno van de Velde en ik ben geboren in Wolphaartsdijk. Na het vmbo-gt heb ik mijn havo-diploma behaald aan het Goese Lyceum. Vervolgens ben ik in 2017 geslaagd voor de HBO-opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie. Daarna ben ik bestuurskunde gaan studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarvan dit jaar het laatste is. Ik heb ook vijfenhalf jaar als winkelmedewerker in de Agrimarkt op de versafdeling gewerkt. Daarnaast is voetbal mijn hobby. Ik heb in totaal veertien jaar bij v.v. Wolfaartsdijk gevoetbald.

Focusgebieden

Bij Nieuw Goes ben ik sinds 2018 raadslid. Mijn focusgebieden zijn Verkeer, Zorg & Welzijn en Wonen. Ik ben voorstander van de komst van meer sociale huurwoningen, starterswoningen en goedkopere koopwoningen. Meer aandacht besteden aan verkeers- en parkeerproblemen in Goes vind ik ook belangrijk. Daarnaast moeten we in onze stad armoedebestrijding beter aanpakken.

Passief Bouwenhuis

Zorgen voor gelijkheid en mensen helpen die minder meekomen in de samenleving is ook een aandachtspunt. Ik vind namelijk dat de ongelijkheid in Nederland te groot is. De verschillen in inkomen rechtvaardigen lang niet altijd het verschil in de waarde van het werk. Daarnaast is het zo dat huiseigenaren vaak waarde opbouwen, terwijl huurders elk jaar te maken krijgen met huurverhoging. Hierdoor hebben ze financieel gezien minder mogelijkheden om energie te besparen. Het college heeft in 2019 voorgesteld om € 348.000 uit te trekken, waarvan € 10.000 bedoeld is als subsidie voor particulieren. Hiermee hebben zij de mogelijkheid om een ‘Passief Bouwenhuis' te bouwen. Zo’n woning kost al meer dan een normaal nieuwbouwhuis. Dit heeft ertoe geleid dat de lage- en middeninkomens in Goes aan dit voorstel meebetalen. De bewoners van het 'Passief Bouwenhuis' profiteren door een lagere energierekening hiervan. Ze hoeven ook geen lening terug te betalen. Dit vind ik onacceptabel en niet getuigen van solidariteit. Helaas heeft dit voorstel een ruime meerderheid behaald.

Martijn Vermeulen

Man met bril, puntige snor, sikje en zwart pak

 Functie  Gemeenteraadslid 
 Adres

 Schipperswegeling 29
 4461 RP Goes

 E-mailadres  MartAOE@hotmail.com 
 Nevenfuncties 
 •  Medewerker Documentaire Informatievoorziening bij Gemeente Hulst  
 •  Secretaris re-enactment vereniging 2e Bataljon Grenadiers Compagnie 

'Twijfel is het begin van wijsheid. Trek niet te snel conclusies, maar vraag alles om dichter tot een waarheid te komen. Daarom ben ik raadslid bij Nieuw Goes. Nieuw Goes is geen partij die één ideologie aanhangt. Het gaat niet uit van één denkbeeld, maar kijkt als leerzame partij kritisch'

Geschiedenis

Mijn naam is Martijn Vermeulen en ik ben geboren in Goes. Ik woon sinds kort samen met mijn vriendin. Na het behalen van mijn vmbo-t-en havodiploma op het Goese Lyceum heb ik mijn propedeuse geschiedenisleraar gehaald. Hierna heb ik op de Erasmus Universiteit in Rotterdam geschiedenis gestudeerd en mijn master behaald. Na als assistent-manager bij de Aldi te hebben gewerkt, ben ik momenteel actief in het informatiemanagement. Ik maak verschillende bestuurlijke organisaties vanuit hun kern mee. Verder gaf ik in het verleden les in politiek, geschiedenis en internationale betrekkingen bij de Koninklijke Luchtmacht.

Duizendpoot

Flora & fauna en geschiedenis zijn grote passies van mij. In mijn vrije tijd doe ik aan re-enactment. Dat is het historisch hercreëren en beleven van het soldatenleven en slagvelden. Daarnaast schilder ik graag en speel ik accordeon. Concerten/festivals bezoeken en uitgaan zijn dingen die ook graag doe. Kortom, ik ben een veelzijdige, leergierige duizendpoot die graag zijn handen uit de mouwen steekt.

Dierenwelzijn

Als raadslid focus ik me op Onderwijs, Cultuur, Armoede, Milieu en Dierenwelzijn. Dat laatste moet binnen de gemeente Goes meer aandacht krijgen. Er is in de stad maar één veldje waarop honden los mogen lopen. Hoe is het gesteld met handhaving van dierenmishandeling en hoe zit het met vleermuizen- en bijenpopulaties? Er is binnen de gemeente weinig bekendheid over dierenwelzijn. Het is ons ieder geval gelukt om dit thema in rampenplannen op te nemen. Er wordt rekening gehouden met dieren en de hondenbelasting is afgeschaft. Ik sta voor een jachtvrij Goes.

Armoede en cultuur

Armoede onder jeugd is ook een belangrijk punt. Veel jonge mensen groeien op in armoede. Dit aantal is de laatste jaren gelijk gebleven. Zij mogen niet minder kansen krijgen dan anderen. De gemeente moet meer hulp bieden aan jonge jongens en meisjes die tussen wal en schip raken. Verschillende regelingen die hen tegenwerken, zijn mogelijk een oorzaak hiervan. Verder vind ik het belangrijk om aandacht te besteden aan de culturele sector. Er is veel besteding aan evenementen, maar die hebben meestal maar een eenmalige culturele opbrengst. Ik zie op cultureel gebied graag meer investeringen die een vaste hoeveelheid toeristen trekt. Voorbeelden hiervan zijn een toeristische route, musea en historische locaties.

Oranje-roodachtige g met daaronder de tekst Partij voor Goes

Gonneke de Boe-Hoogerland

Vrouw met donkerbruin haar, een ronde bril en een donkerblauw spijkerjasje

 Functie  Gemeenteraadslid
 Adres

 Oosthavendijk 33
 4475 AA Wilhelminadorp 

 Telefoonnummer  (0113) 232 912
 E-mailadres  edeboe@zeelandnet.nl
 Nevenfuncties
 •  Gastouder bij Gastouderbureau ViaViela  
 •  Adviseur Belangenvereniging Wilhelminadorp 

'Politiek is er met de paplepel ingegoten, maar ik probeer er een eigen draai aan te geven'

Wilhelminadorp

Mijn naam is Gonneke de Boer-Hoogerland. Ik ben in 1974 in Goes geboren, maar opgegroeid in Wilhelminadorp. Daar woon ik nog steeds. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en ben vier dagen in de week gastouder bij Via Viela. Dat doe ik in mijn eigen huis. In mijn vrije tijd speel ik trompet bij de 'Pink Panthers' een dweilband uit Goes. Daarnaast help ik af en toe bij het hockeyteam van mijn dochter. Verder ben ik ook actief in Wilhelminadorp. Ik zit in het bestuur van Stichting het Wilhelminahuis en adviseer waar nodig de Belangenvereniging Wilhelminadorp. Ook help ik ongeveer één keer per maand met de organisatie van een kinderactiviteit in het dorp.

Portefeuilles

Partij voor Goes kiest ervoor om niet te werken met portefeuilles. Een raadslid focust zich niet specifiek op bepaalde werkonderdelen.
Onze partij vindt dat alle gebieden de aandacht en specialisatie verdienen van de gehele fractie. Kennis van ieder onderdeel voor alle leden zorgt in onze ogen voor de kwalitatief beste besluiten.

Belangrijk

Goes is een mooie stad met wel 156 rijksmonumenten. Denk bijvoorbeeld aan het stadhuis op de Grote markt en‘t Beest op de Beestenmarkt. Ook de Pomp op de Beestenmarkt en de Stenen Brug over de Veste zijn gedenktekens. Goed onderhoud van deze monumenten vind Partij voor Goes erg cruciaal. Het is ook cruciaal dat culturele activiteiten voor alle inwoners toegankelijk zijn. Daarnaast vinden wij als Partij voor Goes de rol van de jongerenraad in onze gemeente belangrijk. Zij proberen jongeren te interesseren voor activiteiten in dorpen en wijken. Het achterliggende doel hiervan is voorkomen dat jonge mensen in de criminaliteit terechtkomen. 

Sporten

In de gemeente Goes zijn veel sport- en verenigingsactiviteiten. Sporten en bewegen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarnaast heeft het een belangrijke sociale functie. Wij zijn dan ook voorstander van het Kindpakket. Dit initiatief is er voor ouders die geen lidmaatschap voor hun kinderen kunnen betalen. Zij ontvangen financiële ondersteuning. 

Stan Meulblok

Man met kort bruin haar, een witte blouse en een blauw jasje

 Functie  Fractievoorzitter
 Adres

 Laan der Verenigde Naties 122 
 4463 WV Goes

 E-mailadres  s.meulblok@zeelandnet.nl
 Nevenfunctie  Directeur van Stichting Omnisscholen 

'De Partij voor Goes als lokale partij, die echt gaat voor het belang van de inwoners van Goes. De belangen van Goes zelf staan voorop. Geen landelijk partijbestuur dat besluiten neemt die hun fracties in de gemeenteraad moeten volgen'

Stichting Omnis Kindcentra

Mijn naam is Stan Meulblok en ik ben 53 jaar. Daarvan ben ik al 52 jaar inwoner van Goes. Mijn jeugdjaren heb ik doorgebracht in de winkel van mijn ouders aan de Lange Vorststraat in het centrum. Ik woon inmiddels al meer dan twintig jaar met veel plezier in de Goese Polder. In het dagelijks leven ben ik directeur van Stichting Omnis Kindcentra. Hieronder vallen zes kindcentra in de gemeente Borsele.

Steun

Als raadslid zet ik mij in om Goes voor alle inwoners een fijne- en veilige woon -en leefomgeving te laten zijn. Daarbij heb ik oog voor hen die het door omstandigheden moeilijk hebben. Zij verdienen de steun van ons hart. Zorgen en ideeën van inwoners breng ik onder de aandacht. Waar het nodig en mogelijk is, verdedig ik die plannen of voer ik ze uit. In de gemeenteraad houd ik me namens Partij voor Goes bezig met onderwerpen als: 

 • gelijke kansen voor iedereen
 • algemene veiligheid
 • veiligheid voor verkeersgebruikers

Portefeuilles

Partij voor Goes kiest ervoor om niet te werken met portefeuilles. Een raadslid focust zich niet specifiek op bepaalde werkonderdelen. Onze partij vindt dat alle gebieden de aandacht en specialisatie verdienen van de gehele fractie. Kennis van ieder onderdeel voor alle leden zorgt in onze ogen voor de kwalitatief beste besluiten.

Goes

Overal in de media lezen we hoe goed het met Goes gaat. Onze economie maakt een grote sprong vooruit. Alle inwoners van Goes moeten dan ook naar hun inkomen profiteren van de bloeiende economie. We moeten voorkomen dat voor hen de belastingen omhooggaan. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen de kans krijgen mee te doen in de samenleving. Lukt dat niet, dan moet de gemeente een vangnet bieden. Verder wil ik dat Goes een veilige gemeente is voor alle inwoners. Belangrijk voor hen vind ik de aanwezigheid van 'blauw' dichtbij in de wijk of het dorp. Dat ze het gevoel van controle door wakende ogen en de mogelijkheid snel hulp te krijgen, hebben. Wat Partij voor Goes betreft, investeren we hier meer in. Bijvoorbeeld door uitbreiding van buitengewoon opsporingsambtenaren die drugsoverlast en de illegale straatverkoop streng aanpakken.

rode roos met daarnaast de tekst pvda

Marco Eestermans 

Jonge man met zwart haar, een wit shirt en een rood vest

 Functie  Fractievoorzitter 
 Adres

 Jan Wolkerslaan 41
 4481 DZ Kloetinge

 E-mailadres  marco.eestermans@outlook.com 
 Nevenfunctie   Leerkracht bij Auris de Kringschool in Goes 

‘Ongelijkheid is voor mijn een doorn in het oog. Ik wil een Goes waar plek voor iedereen is. Goes moet een plaats zijn waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en plezierig te leven. Goed onderwijs en goede sociale voorzieningen dragen daar aan bij'

Speciaal onderwijs

Mijn naam is Marco Eestermans. Ik ben geboren en getogen in Goes. Het is voor mij de plek waar ik fijn ben opgegroeid. Ik heb er goed onderwijs gehad en er de kans gekregen mezelf te ontwikkelen. Zo'n plek gun ik alle jonge Goesenaren. Ik ben in het dagelijks leven werkzaam in het speciaal onderwijs. Kinderen met een beperking wil ik helpen zichzelf te ontwikkelen. Ik maak daarnaast tijd vrij om te tennissen bij de Goese tennisvereniging of iets te ondernemen met vrienden. Als raadslid maak ik me er sterk voor dat Goes voor iedereen een fijne woon- en werkplek is. Iedereen verdient de zekerheid om gelukkig te zijn.

Gemeenteraad

In de gemeenteraad focus ik me op de volgende gebieden:

 • Armoedebeleid;
 • Jongeren;
 • Onderwijs;
 • Binnenstad;
 • Jeugdbeleid;
 • Omnium;
 • Zorg.

Armoede

Armoede beperkt de kansen van inwoners. Financiële stress legt een druk op onze inwoners. Volwassenen ervaren dagelijks de problemen en kinderen zijn daar in de toekomst de dupe van. De gemeente Goes moet voorkomen dat inwoners leven en opgroeien in armoede. Bijvoorbeeld door regelingen voor inwoners in armoede te bundelen en de bijzondere bijstand ruimer te maken.

Jongeren

Jongeren om mij heen vertellen mij vaak dat ze kampen met verschillende problemen. Volgens hen zijn er te weinig woningen in Goes en is het vrijetijdsleven teveel gericht op 30-plussers. Bovendien beginnen jongeren vaak met een studieschuld aan een baan. De PvdA wil hen de kans geven om zich in Goes te vestigen. Wij willen de jongeren met plezier hun eerste stappen laten zetten naar de volwassen wereld. 

Onderwijs

Onderwijs is ook een cruciaal aandachtspunt. Voor alle leerlingen uit onze gemeente is het belangrijk om naar school te gaan. Partij voor Goes wil het onderwijs naar een hoger niveau tillen. Bijvoorbeeld door het financieren van schoolactiviteiten en kinderen/volwassenen met taalachterstanden extra onderwijs te bieden.

Wiert Omta

Man met een kaal hoofd, grijze baard en grijze trui

 Functie  Gemeenteraadslid
 Adres

 Prins Bernhardstraat 60
 4471 RA Wolphaartsdijk 

 Telefoonnummer  (0113) 581 110
 E-mailadres  wiert@oud-sabbinge.nl
 Nevenfunctie  Eigenaar Cineac Oud-Sabbinge 

'Geef iedereen de ruimte om te zijn wie hij of zij is. Vertrouw er een beetje op dat het allemaal wel goed komt'

Journalistiek

Mijn naam is Wiert Otma. Ik ben geboren in Meppel en via Amsterdam en Rotterdam in Oud-Sabbinge neergestreken. Ik ben ondernemer in de journalistiek en was ooit internetpionier. Dat is nog steeds de plek waar ik een groot deel van mijn omzet behaal. Ik houd me ook met veel projecten. Deze bieden mensen die aan de rand van de samenleving staan een prettige werk- en/of leeromgeving (of dagbesteding). Ook houd ik van vakantie vieren aan de Noord-Franse kust en wandelen. Verder ga ik vaak naar de bioscoop en vind ik het fijn om in het 'groen' te werken. Bel me gerust om wat nieuws op poten te zetten. Dat ligt mij meer dan op de winkel passen.

Uitdagend

Je meer in het bijzonder met enkele dossiers bezig houden, is een luxe die een tweemansfractie amper biedt. Je moet eigenlijk van alle markten thuis zijn. Dat maakt het raadslidmaatschap voor mij extra uitdagend. Het is heerlijk om zo veelzijdig met je woonplaats bezig te zijn. Ik heb al veel geleerd en enorm veel aardige en bijzondere Goesenaren ontmoet.

Kwaliteit

Als ik merk dat mensen zonder dat ze er voor kiezen slachtoffer zijn van politieke keuzes, kom ik fel uit de hoek. Een voorbeeld is de gedwongen ontruiming van De Veerhoeve, waar campinggasten plaatst moesten maken voor dure woningen. Dit had nooit zo mogen gebeuren. Ook toeristen met een kleine beurs verdienen een plek aan onze mooie kust. Ik werk graag samen met andere fracties om de zelfstandigheid en kwaliteit van de Goese gemeenteraad te verbeteren. Als het nodig is pakt de raad nu zijn verantwoordelijkheid. Dat gebeurt meer dan toen ik in 2014 met het raadswerk begon. Het dossier Omnium is daar een goed voorbeeld van.

Overige raadsleden zijn:

Barbara van Doornum

 Functie  Griffier
 Telefoonnummer   (0113) 249 730 
 E-mailadres  b.van.doornum@goes.nl 
 Nevenfunctie  Vertrouwenspersoon eerlijkheid politieke ambtenaren 

Margo Mulder

 Functie  Burgemeester 
 Telefoonnummer   (0113) 249 607 
 E-mailadres  m.mulder@goes.nl 
 Beleidsterreinen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Samenwerking op de Bevelanden 
 • Vergunningen en Handhaving
 • Milieu
 • Informatievoorziening en automatisering  
 • Dienstverlening
 • P&O
 Nevenfuncties

 Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden
  Onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
  Onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland
  Onbezoldigd
 • Adviserend lid SER Zeeland
  Onbezoldigd
 • Lid van het bestuur van SER Zeeland
  Onbezoldigd
 • Lid college van Arbeidszaken
  Onbezoldigd

 Niet ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Algemeen Bestuur Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid
  Onbezoldigd
 Politieke partij  PvdA