De rekenkamer

HOME  |  De rekenkamer

De rekenkamer

Het is bij de wet verplicht om een onafhankelijke toezichthouder in te stellen: de rekenkamer. Dit onafhankelijke orgaan versterkt de controlerende taak van de gemeenteraad. Ook onderzoekt het of het handelen van het gemeentebestuur:

  • voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
  • met minder kosten hetzelfde oplevert (doelmatigheid);
  • voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).

Onderwerpen

De rekenkamer rapporteert de uitslagen van de onderzoeken aan het gemeentebestuur. Dit orgaan bepaalt zelf welke onderwerpen zij selecteert voor onderzoek. De gemeenteraad heeft wel de mogelijkheid een verzoek te doen om een onderwerp te onderzoeken. 

Wie maakt deel uit van de rekenkamer?

De gemeenteraad stelt de rekenkamer in en bepaalt hoeveel mensen hier deel vanuit maken. Raadsleden en wethouders nemen zelf geen plaats in de rekenkamer. Ondernemers uit de eigen gemeente of ambtenaren uit een nabijgelegen gemeente mogen dat wel. Dat laatste geldt alleen als er geen sprake is van een gezamenlijke rekenkamer van twee buurgemeenten.