De raadsgriffie

HOME  |  De raadsgriffie

De raadsgriffie

De meeste gemeenteraadsleden hebben naast hun raadswerk een baan. Om alles goed te laten verlopen, helpt en adviseert de raadsgriffie hen. Een voorbeeld hiervan is achtergrondinformatie die een raadslid nodig heeft voor een belangrijke vergadering.

Goese inwoners

De griffie ondersteunt niet alleen de raadsleden, maar ook de inwoners van de gemeente Goes. Heeft u vragen over het werk van de gemeenteraad? Of praat u het liefste met een raadslid over een bepaald onderwerp? De griffie helpt u hierbij graag. Dat geldt ook voor vragen over:

  • vergaderstukken
  • de mogelijkheden van inwoners om invloed uit te oefenen op de lokale politiek

Wie zijn werkzaam voor de griffie?

Barbara van Doornum

vrouw met donker haar in een knot en een blauw met bruine trui

 Functie  Griffier
 Telefoonnummer   (0113) 249 730 
 E-mailadres  b.van.doornum@goes.nl 
 Nevenfunctie  Vertrouwenspersoon eerlijkheid politieke ambtenaren 

Frans de Kok

 Functie  Raadsadviseur 
 Telefoonnummer   (0113) 249 613 
 E-mailadres  f.de.kok@goes.nl 

Kim van de Schraaf-van der Blom

vrouw met donker haar en een bril op

 Functie  Secretaresse griffier 
 Telefoonnummer   (0113) 249 741
 E-mailadres  k.vande.schraaf@goes.nl